Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-07-2010 Autor: Agnieszka Olszewska

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Agnieszka Olszewska


Przesył i dostawa energii

W tym roku planujemy zawrzeć umowę na przesył i dostawę energii elektrycznej do jednej z naszych jednostek terenowych. Umowa będzie zawarta na rok. Szacunkowy koszt rocznej umowy wynosi 18 tys. zł brutto (tj. 14 754,10 zł netto, co stanowi 3 843,21 euro). Jednak nasze roczne wydatki na energię elektryczną w 31 jednostkach terenowych wynoszą ok. 700 tys. zł (podległe nam jednostki nie mają swojego własnego budżetu). Czy w takim przypadku zamówienie takie możemy potraktować jako nieprzekraczające 14 tys. euro i udzielić go bez stosowania pzp, czy też powinniśmy zsumować je z wartością zamówień już udzielonych?

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (VAT), ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Sformułowanie „całkowite wynagrodzenie” oznacza całkowitą, uwzględniającą wszystkie elementy – oprócz podatku od towarów i usług – cenę, jaką zamawiający spodziewa się zapłacić za wykonanie umowy.

 

Zabronione jest dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Art. 32 ust. 2 zakazuje podziału zamówienia, w sytuacji gdy zamawiający dzieli zamówienie na części w taki sposób, że każda z nich ma wartość szacunkową poniżej ustawowego progu, powyżej którego znajdowała się łączna wartość podzielonego zamówienia. Ustawodawca zakazuje takich podziałów, które w konsekwencji prowadzą do niestosowania niektórych przepisów ustawy, np. dotyczących obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub DzUrz UE czy możliwości skorzystania z prawa do odwołania się do KIO.

 

Zamawiający, szacując wartość zamówienia w celu ustalenia procedury, w jakiej będzie udzielał zamówienia, nie ma obowiązku sumowania wartości tego zamówienia z wartością umów na ten sam rodzaj zamówienia udzielonych już wcześniej, gdy nie miał jeszcze wiedzy o obecnie planowanym zamówieniu.
 

Niemniej jednak pzp dopuszcza możliwość podziału zamówienia na części w przypadku zaistnienia obiektywnych przyczyn (np. organizacyjnych, technologicznych, gospodarczych). W takim przypadku, gdy zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, przepisy nakładają na niego obowiązek łączenia wartości poszczególnych części zamówienia. Jeżeli zamawiający dokona takiego podziału, to ma obowiązek zsumować wszystkie wartości zamówień, których z uwagi na zaistnienie obiektywnej przyczyny zamierza udzielić różnym podmiotom.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne