Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Rażąco niska cena

Data publikacji: 01-02-2013 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Tagi:    rażąco niska cena
Autor: fot. Archiwum PP

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


Zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w złożonej ofercie. Wykonawca złożył wyczerpujące wyjaśnienia, dołączył kalkulacje i szczegółowe zestawienia. Jednocześnie zastrzegł, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawnione pozostałym wykonawcom. Czy można zastrzec takie informacje?

 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Ustawodawca wskazał wyraźnie, że zastrzeżenia można dokonać najpóźniej do upływu terminu składania ofert. Jednakże orzecznictwo i doktryna wskazują odmiennie. Na przykład w wyroku KIO z 11 lipca 2012 r. (KIO 1377/12) wskazano: „Wyjaśnienia, jak i przedłożone dowody, o których mowa w art. 90 ustawy – Prawo zamówień publicznych, stanowią integralną część oferty, zatem mogą być przedmiotem skutecznego zastrzeżenia w trybie art. 8 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeżeli ich charakter spełnia wymogi tajemnicy przedsiębiorstwa z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne