Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 03-01-2006 Autor: Halina Olszowska

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.


Przetarg na bank

Czy gmina musi ogłosić przetarg na prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy na okres np. 5 lat, jeśli prowadzenie obsługi przez bank x nic gminę nie kosztuje? Na jaki artykuł powołać się przy podpisaniu umowy – art. 4 Pzp?

 

Z mocy art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych gmina jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy. Wyłączenia stosowania ustawy określone w art. 4 Pzp nie obejmują usług bankowych. Usług tych nie ma także wśród okoliczności upoważniających do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Jedyną „ulgą”, na jaką ustawa pozwala w odniesieniu do usług bankowych, jest możliwość zawarcia umowy na okres do 5 lat bez zgody prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (art. 142 ust. 4 Pzp). Definicja zamówienia publicznego wyraźnie wskazuje, że zamówieniem takim jest umowa odpłatna pomiędzy zamawiającym (tu gminą) a wykonawcą (tu bankiem). Jednakże aby można było mówić o zawieraniu umowy nieodpłatnej, najpierw trzeba wykazać, że realizując zasady udzielania zamówienia publicznego, w tym zasadę uczciwej konkurencji, wybrano taki bank, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. A najkorzystniejsza to niekoniecznie taka, która nie wymaga ponoszenia ze strony zamawiającego żadnych kosztów, ale i taka, która zapewnia zamawiającemu wymierne korzyści związane np. z przechowywaniem środków finansowych zamawiającego na korzystnie oprocentowanych rachunkach. Jak wiadomo, podstawą prawidłowego przygotowania i rozpoczęcia każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest określenie przedmiotu oraz wartości, a także warunków realizacji danego zamówienia. Nie można więc z góry zakładać, że bank będzie wykonywał usługę „za darmo”, gdyż warunki realizacji zamówienia winny wynikać z oferty banku złożonej w postępowaniu prowadzonym w takim trybie, jaki wynika z przedmiotu i wartości zamówienia. Wartością zamówienia dotyczącego prowadzenia rachunku gminy będą koszty związane z obsługą tego rachunku (opłaty i prowizje), a nie np. kwota przechowywanych na rachunku środków pieniężnych.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne