Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zmiany w ufp

29 Maj 2019 
Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu...

Raport o stanie polskiego...

29 Maj 2019 
Na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udostępniono raport dotyczący rynku PPP za...

Ustawa zapewniająca...

29 Maj 2019 
4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw...

Prowadzenie postępowania

Ochrona danych osobowych (cz. 2)

02-03-2018

Akty prawne dotyczące udzielania zamówień publicznych nie regulują zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. W tym zakresie należy więc odnieść się do obowiązujących przepisów regulujących tę tematykę.

dostępny w wydaniu papierowym

Kara umowna jako kryterium

02-03-2018

Jak należy oceniać wskazywanie takich kryteriów oceny ofert w dokumentach przetargowych, które polegają na zwiększeniu kary umownej po stronie wykonawcy lub na zmniejszeniu kary umownej obciążającej zamawiającego?

dostępny w wydaniu papierowym

Kosztorys ofertowy

02-03-2018

Kosztorys ofertowy umożliwia weryfikację założeń, jakie przyjął wykonawca przy opracowywaniu oferty – wskazuje, czy oferowany przedmiot jest poprawny, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i prawidłowo wyceniony.

dostępny w wydaniu papierowym

Umowy ramowe w zamówieniach centralnych

02-03-2018

W przypadku udzielania zamówień centralnych warto wziąć pod uwagę możliwość zawierania umów ramowych, które stanowią elastyczne narzędzie wydatkowania środków publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Rażąco niska cena robót budowlanych

02-03-2018

Jak powinien przebiegać proces wyjaśniania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane?

dostępny w wydaniu papierowym

Wada postępowania

02-03-2018

W jakich okolicznościach zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, powołując się na art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp?

dostępny w wydaniu papierowym

Zdolność techniczna i zawodowa

29-01-2018

Jak formułować warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz korzystających z zasobów innych podmiotów?

dostępny w wydaniu papierowym

Ochrona danych osobowych (cz. 1)

29-01-2018

Akty prawne dotyczące udzielania zamówień publicznych nakazują zamawiającym udostępnianie określonych danych osobowych, nie regulując przy tym kwestii ich ochrony. W tym zakresie należy więc odnieść się do obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych.

dostępny w wydaniu papierowym

Klauzule społeczne – korzyści

29-01-2018

Czy stosowanie klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego może być opłacalne nie tylko dla społeczeństwa, ale również dla zamawiających?

dostępny w wydaniu papierowym

Elektronizacja zamówień

29-01-2018

Jakie funkcjonalności i narzędzia muszą zapewnić zamawiający, aby odpowiednio po 18 kwietnia i 18 października 2018 r. realizować zamówienia w formie elektronicznej?

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Następna  74

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne