Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Prowadzenie postępowania

Kwota na realizację zamówienia

02-10-2009

Podana podczas otwarcia ofert kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, nie oznacza, że taką samą kwotę zapłaci on za wykonanie zadania. Wartości te powinny być jednak w miarę zbliżone.

dostępny w wydaniu papierowym

W jaki sposób zamówić system IT

02-10-2009

Zamawianie i skuteczne wdrażanie systemów informatycznych często kończy się niepowodzeniem. Jednym z powodów może być zły wybór trybu, w jakim przeprowadzane jest postępowanie o udzielenie takiego zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Umowy gwarancyjne

02-10-2009

Aby zamawiający mógł w razie konieczności domagać się od wykonawcy zapłaty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, musi jasno określić warunki oraz wnikliwie przeanalizować treść umów gwarancyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Inna omyłka

02-10-2009

Omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz w sposób niepowodujący istotnych zmian w treści oferty musi być bezsporna i oczywista. Nie może to jednak prowadzić do arbitralnego poprawiania wszystkich błędów.

dostępny w wydaniu papierowym

Nieważność umowy w sprawie zamówienia

01-10-2009

Przypadki, które sprawiają, że zawarta umowa o zamówienie publiczne jest nieważna, określają nie tylko przepisy prawa zamówień publicznych, ale również kodeksu cywilnego. Sprawę o stwierdzenie takiej nieważności może wnieść przegrany wykonawca, strona umowy lub prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Problemowe „doświadczenie”

02-09-2009

Jeżeli występujący w konsorcjum wykonawca ma na swoim koncie jedynie częściowy udział w realizacji zamówienia, nie powinien w innym postępowaniu wykazywać, że zrealizował całe zamówienie wykonane przez konsorcjum.

dostępny w wydaniu papierowym

Środki ochrony prawnej

02-09-2009

Terminy na wnoszenie środków ochrony prawnej są terminami zawitymi. Nie znajdują tutaj więc zastosowania przepisy kodeksu postępowania cywilnego, umożliwiające przywrócenie takiego terminu.

dostępny w wydaniu papierowym

Bezprzetargowe zamówienia (cz. 2)

02-09-2009

Udzielanie zamówień gospodarstwom pomocniczym odbywa się z pominięciem przepisów prawa zamówień publicznych, od kiedy orzekł tak Urząd Zamówień Publicznych. Czy jednak praktyka nie poszła w tym przypadku za daleko?

dostępny w wydaniu papierowym

Cicha nowelizacja

02-09-2009

Nawet najbardziej wnikliwi obserwatorzy o tzw. lipcowej zmianie dowiedzieli się z dużym opóźnieniem. Informacja ukazała się bowiem na początku sierpnia, podczas gdy zmiany obowiązywały już od 16 lipca.

dostępny w wydaniu papierowym

Czyny nieuczciwej konkurencji (cz. 1)

02-09-2009

Przepisy dotyczące przestrzegania przez zamawiających zasady uczciwej konkurencji mają na tyle ogólny charakter, że ich praktyczne zastosowanie wymaga za każdym razem uwzględniania specyfiki danego postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  77  78  79  80  81  82  83  84  85  Następna  85

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne