Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zmiany w ufp

29 Maj 2019 
Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu...

Raport o stanie polskiego...

29 Maj 2019 
Na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udostępniono raport dotyczący rynku PPP za...

Ustawa zapewniająca...

29 Maj 2019 
4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw...

Prowadzenie postępowania

Uzupełnianie dokumentów

07-05-2018

Data wystawienia uzupełnianego dokumentu, który wykonawca przedstawia w myśl art. 26 ust. 3 pzp, ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym

Realizacja planu postępowań (cz. 1)

07-05-2018

Czym różni się plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych od planu zamówień publicznych? Co zyskuje zamawiający przez ich właściwe przygotowanie?

dostępny w wydaniu papierowym

Skrócenie terminu składania ofert

07-05-2018

Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia o wartości powyżej tzw. progów unijnych, a przy tym uzasadnione jest skrócenie terminu składania ofert, zamawiający może skorzystać z art. 43 ust. 2b pkt 2 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Wyjaśnianie treści siwz

07-05-2018

Czy po upływie terminów przewidzianych w art. 38 ust. 1 pzp wykonawcy nie mają prawa zadawać pytań dotyczących siwz? Co może wykonawca, jeżeli zamawiający zmodyfikuje specyfikację po upływie terminów, które obligują go do udzielenia odpowiedzi na pytania?

dostępny w wydaniu papierowym

Dostawy i usługi powtarzające się okresowo

30-03-2018

Kwalifikacja określonych dostaw i usług do kategorii świadczeń cyklicznych może mieć istotny wpływ na prawidłowość stosowania przepisów pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Dokumenty z podpisem elektronicznym

30-03-2018

Analizujemy skutki prawne podpisu elektronicznego oraz omawiamy związane z nim wybrane zagadnienia praktyczne w świetle elektronizacji procesu udzielania zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Elektronizacja – problemy prawne

30-03-2018

Jakie sankcje z tytułu prowadzenia postępowań w formie nieelektronicznej mogą wystąpić po 18 października 2018 r.? Z jakimi roszczeniami mogą występować wykonawcy w stosunku do zamawiających i jak się przed nimi zabezpieczyć?

dostępny w wydaniu papierowym

Podwykonawstwo w ramach in-house

30-03-2018

Czy przedsiębiorstwa powiązane z zamawiającym, którym udzielone zostały zamówienia typu in-house, mają możliwość dalszego podzlecania innym podmiotom – w całości lub w znacznej części – realizacji zadań powierzonych im przez zamawiającego?

dostępny w wydaniu papierowym

Pozacenowe kryteria oceny ofert na dostawy i usługi

30-03-2018

Formułując pozacenowe kryteria oceny ofert, zamawiający ma prawo poszukiwania różnych rozwiązań. Prawo to ograniczone jest jedynie koniecznością powiązania kryteriów z przedmiotem zamówienia i zachowania konkurencyjności postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym

Elektronizacja – wyzwania

05-03-2018

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów o elektronizacji zamówień przed uczestnikami rynku zamówień publicznych stoją duże wyzwania natury organizacyjnej i technicznej.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Następna  74

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne