Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Prowadzenie postępowania

Oferta równoważna

02-12-2009

Wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji tego, że zamawiający nie wskazał wymagań dotyczących elementów dla niego istotnych pod względem równoważności zaproponowanych materiałów.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiany wynikające z małej nowelizacji

02-12-2009

Prace legislacyjne nad dwiema tegorocznymi nowelizacjami już się zakończyły. Tzw. mała nowelizacja została uchwalona 5 listopada, natomiast duża – 2 grudnia br. W tym numerze charakterystyka zmian wynikających z małej nowelizacji prawa zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zalecenia UZP

04-11-2009

Ze względu na niepokojące zjawisko dużej skali udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki związanych z systemami IT, opracowane zostały wytyczne w zakresie właściwego przeprowadzania tego typu postępowań.

dostępny w wydaniu papierowym

Dostawa, usługa czy robota budowlana

04-11-2009

Prawidłowa kwalifikacja przedmiotu zamówienia powinna zostać przeprowadzona już na etapie opisu przedmiotu zamówienia. Jeżeli jest błędna, zamawiającego czekają poważne konsekwencje prawne.

dostępny w wydaniu papierowym

Modyfikacja projektu architektonicznego

04-11-2009

Czy w przypadku rozbudowy obiektu budowlanego zamawiający może – na podstawie zamówienia z wolnej ręki – zlecić to zadanie autorowi projektu architektonicznego i jakie mogą być tego konsekwencje.

dostępny w wydaniu papierowym

Zagraniczni wykonawcy (cz. 1)

04-11-2009

Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu od wykonawców z terenu Unii Europejskiej oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane.

dostępny w wydaniu papierowym

Czyny nieuczciwej konkurencji (cz. 2)

02-10-2009

Przepisy prawne dotyczące przestrzegania zasady uczciwej konkurencji nakładają określone obowiązki nie tylko na zamawiającego, ale także na wykonawców – jako podmioty wzajemnie ze sobą konkurujące.

dostępny w wydaniu papierowym

Kwota na realizację zamówienia

02-10-2009

Podana podczas otwarcia ofert kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, nie oznacza, że taką samą kwotę zapłaci on za wykonanie zadania. Wartości te powinny być jednak w miarę zbliżone.

dostępny w wydaniu papierowym

W jaki sposób zamówić system IT

02-10-2009

Zamawianie i skuteczne wdrażanie systemów informatycznych często kończy się niepowodzeniem. Jednym z powodów może być zły wybór trybu, w jakim przeprowadzane jest postępowanie o udzielenie takiego zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Umowy gwarancyjne

02-10-2009

Aby zamawiający mógł w razie konieczności domagać się od wykonawcy zapłaty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, musi jasno określić warunki oraz wnikliwie przeanalizować treść umów gwarancyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  74  75  76  77  78  79  80  81  82  Następna  82

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne