Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Prowadzenie postępowania

Wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego

01-02-2010

Na jakich zasadach wykonawcy mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia podmiotów trzecich oraz w jaki sposób ten potencjał może zostać udostępniony, a także jak należy potwierdzić ten fakt w złożonej ofercie.

dostępny w wydaniu papierowym

Forma uzupełnianych dokumentów

01-01-2010

W zakresie formy, w jakiej mają być składane uzupełniane przez wykonawców dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, należy uznać za niedopuszczalne składanie ich za pośrednictwem faksu.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia/roboty dodatkowe

01-01-2010

Od wielu lat w systemie zamówień publicznych funkcjonują podobne pojęcia, które nie posiadają jednoznacznej definicji. Tak jest właśnie w przypadku zamówień dodatkowych i robót dodatkowych.

dostępny w wydaniu papierowym

Obliczanie wartości dostaw

01-01-2010

Zasadą jest, iż na początku każdego roku zamawiający powinien ustalić listę wydatków i oszacować ich wartość. Każdy nowy zakup, nieobjęty planem, należy szacować odrębnie i pamiętać, że dostaw nie należy sumować według CPV.

dostępny w wydaniu papierowym

Duża nowelizacja

01-01-2010

Rezygnacja z protestu czy skrócenie terminu zakazu zawarcia umowy to jedne z najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 2 grudnia 2009 r.

dostępny w wydaniu papierowym

Zaliczki w robotach budowlanych

01-01-2010

Mała nowelizacja wprost wprowadziła możliwość udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Jednostki samorządowe mogą te zasady stosować w odniesieniu do wszystkich rodzajów zamówień, pozostali zamawiający – tylko przy robotach budowlanych.

dostępny w wydaniu papierowym

Prawidłowy opis

02-12-2009

Aby obronić zarzut naruszenia przepisów ustawy, zamawiający powinien w razie potrzeby mieć dobre argumenty za tym, że sposób opisania przez niego przedmiotu zamówienia jest uzasadniony obiektywnymi względami.

dostępny w wydaniu papierowym

Przestępstwa przeciwko środowisku

02-12-2009

Listopadowa nowelizacja ustawy wprowadza nową podstawę wykluczania wykonawców. Jest nią prawomocne skazanie osoby fizycznej – wykonawcy lub jego reprezentanta – za przestępstwo przeciwko środowisku.

dostępny w wydaniu papierowym

Kryteria pozacenowe

02-12-2009

Choć cena jest najczęściej stosowanym kryterium, nie oznacza to, że dana oferta będzie najkorzystniejsza. Z pewnością zamawiany produkt będzie najtańszy z proponowanych, ale czy funkcjonalny i o dobrej jakości?

dostępny w wydaniu papierowym

Zagraniczni wykonawcy (cz. 2)

02-12-2009

Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu od wykonawców z terenu Unii Europejskiej oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  73  74  75  76  77  78  79  80  81  Następna  82

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne