Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Prowadzenie postępowania

Obliczanie wartości robót budowlanych

01-03-2010

Sposób szacowania wartości robót budowlanych uzależniony jest od tego, czy przedmiotem zamówienia jest samo wykonanie roboty budowlanej, czy też jej zaprojektowanie i wykonanie.

dostępny w wydaniu papierowym

Zgłoszenie opozycji

01-03-2010

Jeśli zamawiający lub odwołujący jest przeciwny przystąpieniu do postępowania odwoławczego innego wykonawcy, w obecnym stanie prawnym może zgłosić opozycję.

dostępny w wydaniu papierowym

Okres standstill

01-03-2010

Jedną ze zmian wynikających z grudniowej nowelizacji pzp jest wprowadzenie minimalnego czasu, jaki musi upłynąć między poinformowaniem wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty a zawarciem umowy.

dostępny w wydaniu papierowym

Sposób przekazania oświadczenia woli

01-03-2010

Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych należy przyjąć odmienną niż dotychczas interpretację art. 92 pzp, zgodnie z którą słowo „zawiadomienie” oznaczać będzie „wysłanie informacji”, a nie „doręczenie”.

dostępny w wydaniu papierowym

Bez wpisu do ewidencji

01-02-2010

W obecnym stanie prawnym zamawiający nie będzie już mógł żądać od wykonawców zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym

Wyjaśnianie i zmiana treści siwz

01-02-2010

Nowy art. 38 ust. 1 prawa zamówień publicznych ma sprawić, że terminy składania ofert nie będą przedłużane w związku z koniecznością odpowiadania na nieustannie wpływające do zamawiającego pytania.

dostępny w wydaniu papierowym

Termin składania ofert

01-02-2010

Duża nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych skróciła minimalne terminy składania ofert w przetargu nieograniczonym i ograniczonym. Zdaniem ustawodawcy przyspieszy to udzielanie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Nie tylko cena może mieć znaczenie

01-02-2010

Wobec postępującej marginalizacji znaczenia warunków podmiotowych wykonawcy kryteria oceny ofert pozostają jedynym sposobem na to, aby wybór najkorzystniejszej oferty nie okazał się wyborem nietrafionym.

dostępny w wydaniu papierowym

Nieprawdziwe informacje

01-02-2010

Interpretacja przesłanki wpływu nieprawdziwych informacji zawartych w ofercie wykonawcy na wynik postępowania w świetle wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2009 r.

dostępny w wydaniu papierowym

Obliczanie wartości usług

01-02-2010

Zanim zamawiający oszacuje wartość usługi, którą zamierza zamówić, musi dokonać jej prawidłowej kwalifikacji i określić, czy jest to usługa powtarzająca się okresowo, czy też możliwe jest jej jednorazowe zrealizowanie.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  72  73  74  75  76  77  78  79  80  Następna  82

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne