Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Prowadzenie postępowania

Zatrzymanie wadium

01-06-2010

W założeniu ustawodawcy zatrzymanie wadium w przypadku nieuzupełnienia dokumentów miało zapobiegać zawieraniu zmów przetargowych. W rzeczywistości jednak stało się to karą dla każdego wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym

Kłopotliwe referencje

01-06-2010

Referencje służą do wykazania, że dane zamówienie zostało należycie wykonane, a nie że wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie i umiejętności konieczne do wykonania zamówienia, o które się ubiega.

dostępny w wydaniu papierowym

Obliczanie ceny (cz. 1)

01-06-2010

Zamawiający musi podać w specyfikacji opis sposobu obliczenia ceny, który ma być instrukcją dla wykonawcy. Opis ten jednak zawsze jest uzależniony od rodzaju wynagrodzenia. W tym numerze – wynagrodzenie ryczałtowe.

dostępny w wydaniu papierowym

Unieważnienie postępowania z powodu utraty dotacji

01-06-2010

Zamawiający – po nowelizacji prawa zamówień publicznych – ma możliwość unieważnienia postępowania, w sytuacji gdy nie zostały mu przyznane środki zagraniczne, które chciał przeznaczyć na sfinansowanie części bądź całości przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Ryzykowne przedpłaty?

03-05-2010

Umiejętnie stosowana zaliczka stanowi w zamówieniach publicznych jeden z elementów mogących przesądzić o sukcesie nie tylko realizacji zadania, ale również samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym

Sytuacja ekonomiczna a zdolność finansowa

03-05-2010

Zamawiający popełniają wiele błędów w zakresie stanowienia warunków potwierdzających sytuację ekonomiczną i finansową wykonawcy. Jednym z powodów mogą być niejednoznaczne zapisy rozporządzenia o dokumentach.

dostępny w wydaniu papierowym

Aktualny odpis z właściwego rejestru

03-05-2010

Żądanie od wykonawcy aktualnego odpisu z właściwego rejestru może służyć nie tylko wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania, ale także potwierdzeniu zasad reprezentacji.

dostępny w wydaniu papierowym

Zwrot wadium

03-05-2010

Nowe regulacje miały doprowadzić do większej płynności finansowej przedsiębiorstw, tylko że w praktyce w większości przypadków wadium wnoszone jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

dostępny w wydaniu papierowym

Specyfikacja po nowelizacji (cz. 2)

03-05-2010

Choć tzw. mała nowelizacja nie wprowadziła poważnych zmian w art. 36, to jednak zmieniła wiele innych przepisów, które mają wpływ na precyzowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Uprawnienia wykonawcy

03-05-2010

Brak jasnej informacji o tym, jakie uprawnienia pozwalają wykonawcom na udział w przetargu, może mieć wpływ na wynik postępowania i doprowadzić nawet do jego unieważnienia.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  70  71  72  73  74  75  76  77  78  Następna  82

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne