Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Prowadzenie postępowania

Najpierw ogłoszenie

02-08-2010

Aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca musi najpierw dowiedzieć się o nim. Spośród ośmiu trybów udzielania zamówień aż pięć wymaga publicznego ogłoszenia.

dostępny w wydaniu papierowym

Zdanie odrębne członka komisji przetargowej

02-08-2010

Komisja przetargowa jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o wartości powyżej progów unijnych. Co jednak dzieje się w sytuacji, kiedy podejmowane decyzje nie są akceptowane przez wszystkich członków komisji przetargowej?

dostępny w wydaniu papierowym

Prokura formą reprezentacji

01-07-2010

Najczęściej stosowana jest w spółkach prawa handlowego. Może być udzielana tylko przez przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i jest pełnomocnictwem o najszerszym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym

Jaki wybrać tryb

01-07-2010

W przypadku tzw. usług niepriorytetowych zamawiający mają do wyboru dwa tryby: negocjacje bez ogłoszenia oraz zamówienie z wolnej ręki. Ich zastosowanie musi być jednak prawidłowo udokumentowane.

dostępny w wydaniu papierowym

Protokół postępowania

01-07-2010

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania, niosący szereg istotnych zmian w stosunku do dotychczasowego sposobu dokumentowania.

dostępny w wydaniu papierowym

Obliczanie ceny (cz. 2)

01-07-2010

Zamawiający musi podać w specyfikacji opis sposobu obliczenia ceny. Opis ten jednak zawsze jest uzależniony od rodzaju wynagrodzenia. W tym numerze – wynagrodzenie kosztorysowe oparte na dokumentacji projektowej.

dostępny w wydaniu papierowym

Precyzyjny opis

01-07-2010

Opis przedmiotu zamówienia, w szczególności przy zamówieniach na dostawy czy usługi IT, powinien być bardzo konkretnie przygotowany. Nie można zakładać, że wykonawca tak samo zinterpretuje zapisy siwz, jak zamawiający.

dostępny w wydaniu papierowym

Pracownicze grupowe ubezpieczenia na życie

01-07-2010

Zawarte w opinii Urzędu Zamówień Publicznych zalecenie, aby umowy w sprawie pracowniczych grupowych ubezpieczeń na życie poprzedzać procedurą o udzielenie zamówienia publicznego, wywołało liczne kontrowersje. Istnieje bowiem obawa, że może to spowodować bardzo negatywne skutki w postaci pozbawienia należytej ochrony samych ubezpieczonych.

dostępny w wydaniu papierowym

Naruszenia zasad traktatowych

01-06-2010

Zamawiający bardzo często zapominają, iż udzielając zamówień publicznych, powinni kierować się nie tylko przepisami krajowymi, ale także zasadami regulującymi wspólnotowy rynek zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Wyjątkowa sytuacja

01-06-2010

Kiedy mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, a wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  69  70  71  72  73  74  75  76  77  Następna  82

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne