Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zmiany w ufp

29 Maj 2019 
Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu...

Raport o stanie polskiego...

29 Maj 2019 
Na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udostępniono raport dotyczący rynku PPP za...

Ustawa zapewniająca...

29 Maj 2019 
4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw...

Prowadzenie postępowania

Co do minuty

02-07-2018

Omawiamy występujące w praktyce problemy z właściwym określeniem momentu upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym

Wykorzystanie podpisu elektronicznego

02-07-2018

Jednym z podstawowych instrumentów, jaki zgodnie z wolą ustawodawcy unijnego – a więc również krajowego – będzie stosowany w toku prowadzonych postępowań, jest kwalifikowany podpis elektroniczny. 

dostępny w wydaniu papierowym

Powtórzenie podobnych robót

02-07-2018

Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostały wprowadzone nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. w miejsce tzw. zamówień uzupełniających. Są one udzielane w trybie z wolnej ręki.

dostępny w wydaniu papierowym

Określanie wielkości i zakresu zamówienia

02-07-2018

Omawiamy kwestię prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi, których wielkości i zakresu nie można z góry określić, z uwzględnieniem prawa opcji w praktyce i orzecznictwie.

dostępny w wydaniu papierowym

Precyzja zamawiającego

05-06-2018

Przygotowując postępowanie, należy pamiętać, że jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia są przez KIO interpretowane na korzyść wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym

Istotna zmiana okoliczności

05-06-2018

Możliwość zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 6 pzp uzasadnia tylko i wyłącznie zdarzenie na tyle istotne, że zarówno prowadzenie postępowania, jak i zawarcie umowy oraz wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

dostępny w wydaniu papierowym

Realizacja planu postępowań (cz. 2)

05-06-2018

Omawiamy racjonalne wykorzystanie harmonogramów zamówień w jst jako dopełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zasada równego traktowania

05-06-2018

Wszyscy wykonawcy powinni mieć zapewniony równy dostęp do istotnych dla postępowania informacji w jednakowym czasie, a ocena ofert musi się odbywać według wcześniej sprecyzowanych i znanych wykonawcom kryteriów.

dostępny w wydaniu papierowym

Błędy przy udzielaniu zamówień

05-06-2018

Komisja Europejska opublikowała dokument, w którym omawia najczęściej popełniane błędy w toku udzielania zamówień publicznych, jak również wskazuje sposoby ich unikania.

dostępny w wydaniu papierowym

Środki komunikacji elektronicznej

07-05-2018

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów o elektronizacji zamówień publicznych instytucje zamawiające borykają się z wątpliwościami co do tego, jaki środek komunikacji elektronicznej wybrać.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Następna  74

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne