Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Prowadzenie postępowania

Zmiana umowy w czasie pandemii

29-10-2020

Czy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 można aneksować umowę i zmienić wartość zamówienia w zakresie usług bankowych (obsługi bankowej) bez konsekwencji wynikających z naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym

Wadium, składanie ofert i ich ocena

29-10-2020

Omawiamy kolejne elementy SWZ. Są to: zasady wnoszenia i zwrotu wadium, termin składania i otwarcia ofert, sposób obliczenia ceny oferty oraz – fakultatywnie – procedura badania ofert.

dostępny w wydaniu papierowym

Dostawa produktów leczniczych

01-10-2020

Zamawiając produkty lecznicze, zamawiający musi zwrócić uwagę nie tylko na spełnianie przez wykonawcę wymagań wynikających z pzp, ale także na parametry określone w ustawach dotyczących wyrobów leczniczych.

dostępny w wydaniu papierowym

Rażąco niska cena

01-10-2020

Odrzucenie oferty z powodu zaproponowania w niej rażąco niskiej ceny całkowitej lub kosztu lub ich istotnych części składowych może nastąpić dopiero po zastosowaniu instytucji wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

dostępny w wydaniu papierowym

Odrzucenie oferty w nowym pzp

01-10-2020

Omawiamy poszczególne podstawy odrzucenia ofert, jakie już niebawem będą obowiązywały na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia na rzecz tego samego zamawiającego

01-10-2020

Wykonawca często ubiegający się o zamówienie u tego samego zamawiającego lub realizujący zamówienia na jego rzecz może skorzystać z pewnych uproszczeń podczas sporządzania oferty.

dostępny w wydaniu papierowym

Wyjaśnianie, terminy, opis

01-10-2020

Niniejszy artykuł stanowi opracowanie dotyczące kolejnych elementów, jakie zamawiający musi sprecyzować w ramach specyfikacji warunków zamówienia. Są to: wyjaśnianie treści SWZ, termin związania ofertą
i opis sposobu przygotowania oferty.

dostępny w wydaniu papierowym

Kluczowe dla wykonawcy zapisy nowego pzp

02-09-2020

Omawiamy odnoszące się do wykonawców wybrane przepisy nowej ustawy, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r.

dostępny w wydaniu papierowym

Podmiotowe środki dowodowe

02-09-2020

Kolejną część SWZ stanowi informacja nt. wymaganych od wykonawców podmiotowych środków dowodowych. W przetargu nieograniczonym i w trybie podstawowym będą to środki potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym

Dodatkowe informacje o zamówieniu na stronie internetowej

02-09-2020

Kiedy opublikowanie na stronie internetowej dodatkowych informacji o czynnościach podjętych w toku prowadzonego postępowania może stanowić naruszenie prawa? Jakich informacji na stronie internetowej nie należy publikować?

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  83

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne