Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Prowadzenie postępowania

Elektroniczne zamówienia w czasie pandemii

02-09-2020

Choć wielu zamawiających obawiało się nadchodzącego procesu elektronizacji, to czas pandemii pokazał nam, jak wiele korzyści niesie ze sobą możliwość załatwiania spraw online.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamawianie usług wideo

22-07-2020

Omawiamy wyłączone ze stosowania pzp zamówienia dotyczące nabywania – przez dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych – audycji i materiałów do audycji lub ich opracowania, produkcji lub koprodukcji.

dostępny w wydaniu papierowym

Ile można zlecić podwykonawcom

22-07-2020

Umożliwienie wykonawcom realizowania części zamówienia publicznego przy pomocy podwykonawców przyczynia się do wzrostu liczby wykonawców ubiegających się o dane zamówienie, a przez to zwiększa konkurencyjność postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym

Mechanizm umów ramowych (cz. 2)

22-07-2020

Umowy ramowe mogą być stosowane do udzielania klasycznych zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, zamówień sektorowych (o wartościach przewyższających progi unijne) oraz zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

dostępny w wydaniu papierowym

SWZ – oświadczenia i dokumenty

22-07-2020

Jakie zapisy powinny się pojawić w specyfikacji warunków zamówienia w odniesieniu do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiany w przepisach dotyczących komisji przetargowej

22-07-2020

Analizujemy, w jakim zakresie przepisy dotyczące komisji przetargowej zmienią się po wejściu w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zwrot wadium na gruncie nowego pzp

22-07-2020

Zasady zwrotu wadium w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych zostały w istotny sposób zmienione w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów. Powstaje pytanie, czy zmiany te będą
miały przełożenie na praktykę zamawiających.

dostępny w wydaniu papierowym

Epidemia a unieważnienie postępowania

03-06-2020

Czy obecnie trwający stan epidemiologiczny upoważnia zamawiającego do unieważnienia postępowania na podstawie przepisu art. 93 pzp w każdym wypadku?

dostępny w wydaniu papierowym

Nowe pzp a podmiotowe środki dowodowe

03-06-2020

Podmiotowe środki dowodowe to narzędzie do kwalifikacji podmiotowej wykonawców, które zależnie od wartości zamówienia, zakresu kwalifikacji oraz kategorii zamówienia mogą lub muszą być
wymagane przez zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym

Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy

03-06-2020

W art. 112 ust. 2 nowego pzp wskazano, jakich aspektów mogą dotyczyć warunki udziału w postępowaniu, wyszczególniając cztery ich podstawowe rodzaje (zamiast trzech obowiązujących obecnie).

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  81

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne