Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Prowadzenie postępowania

Nowe regulacje dotyczące kontroli

31-12-2020

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych istotnie zmodyfikowano system kontroli zamówień publicznych, opierając go na konkretnie określonych w ustawie zasadach kontroli.

dostępny w wydaniu papierowym

Możliwość dochodzenia swoich racji przed KIO

31-12-2020

Aby skutecznie dochodzić swoich racji przed Krajową Izbą Odwoławczą (dalej: KIO lub Izba), wykonawca zobowiązany jest wnieść odwołanie w sposób właściwy, tak aby nie zostało ono odrzucone. Izba jest zobowiązana z urzędu do tego, by w toku posiedzenia niejawnego w ramach czynności formalnoprawnych i sprawdzających badać przesłanki odrzucenia odwołania.

dostępny w wydaniu papierowym

Analiza potrzeb i wymagań

31-12-2020

Przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań to nowy obowiązek, jaki na zamawiających publicznych nakłada nowa ustawa w przypadku prowadzenia postępowań unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Brak kosztorysu a odrzucenie oferty

31-12-2020

Czy oferta wykonawcy, który nie dołączył kosztorysu do składanej w postępowaniu oferty, podlega odrzuceniu? W jakich przypadkach i na jakiej podstawie?

dostępny w wydaniu papierowym

Poleganie na zasobach innych podmiotów

31-12-2020

Regulacje związane z poleganiem na zasobach innych podmiotów zostały syntetycznie ujęte w przepisach art. 118–123 nowego pzp. Ich właściwe zrozumienie wymagać będzie jednak analizy łącznej z innymi przepisami nowego pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Ogłoszenia w nowym pzp

31-12-2020

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady sporządzania i publikowania przez zamawiającego ogłoszeń o zamówieniach. Przedstawiamy najważniejsze nowości w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym

Regulamin konkursu (cz. 1)

31-12-2020

Przygotowując się do wszczęcia konkursu, oprócz sprecyzowania jego przedmiotu i powołania sądu konkursowego zamawiający będzie musiał m.in. sporządzić jego regulamin, określając prawa i obowiązki stron postępowania konkursowego.

dostępny w wydaniu papierowym

Wadium dziś i jutro

03-12-2020

Wymagając wadium, zamawiający uzależnia dopuszczenie wykonawcy do udziału w postępowaniu i zabezpiecza zawarcie umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego. W tym artykule omawiamy zmiany regulacji dotyczących wnoszenia wadium, jakie wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia sektorowe pod rządami nowej ustawy

03-12-2020

Prawo zamówień publicznych, które zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r., w odniesieniu do zamówień sektorowych przewiduje zarówno nowe rozwiązania, jak i regulacje w pewnym stopniu zmieniające lub doprecyzowujące dotychczasowe przepisy.

dostępny w wydaniu papierowym

Poufny charakter informacji

03-12-2020

Choć podstawową zasadą zamówień publicznych jest jawność, to również w tym obszarze można się spotkać z informacjami o charakterze poufnym.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  84

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne