Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Prowadzenie postępowania

Katalogi elektroniczne

29-10-2020

Jednym z narzędzi mających na celu uproszczenie procedury zamówień jest katalog elektroniczny, czyli wykaz zamawianych dóbr sporządzony przez wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w formacie nadającym się do zautomatyzowanego przetwarzania danych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienie z wolnej ręki w nowym pzp

29-10-2020

Omawiamy tryb zamówienia z wolnej ręki, który – jako tryb szczególny – może być stosowany jedynie w sytuacji wystąpienia konkretnych przesłanek określonych w ustawie.

dostępny w wydaniu papierowym

Wykluczenie za udział w przygotowaniu postępowania

29-10-2020

Udział wykonawcy w czynnościach przygotowawczych nie oznacza konieczności automatycznego wykluczenia go z postępowania, jeżeli istnieje inny sposób wyeliminowania zakłócenia konkurencji.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiana umowy w czasie pandemii

29-10-2020

Czy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 można aneksować umowę i zmienić wartość zamówienia w zakresie usług bankowych (obsługi bankowej) bez konsekwencji wynikających z naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym

Wadium, składanie ofert i ich ocena

29-10-2020

Omawiamy kolejne elementy SWZ. Są to: zasady wnoszenia i zwrotu wadium, termin składania i otwarcia ofert, sposób obliczenia ceny oferty oraz – fakultatywnie – procedura badania ofert.

dostępny w wydaniu papierowym

Dostawa produktów leczniczych

01-10-2020

Zamawiając produkty lecznicze, zamawiający musi zwrócić uwagę nie tylko na spełnianie przez wykonawcę wymagań wynikających z pzp, ale także na parametry określone w ustawach dotyczących wyrobów leczniczych.

dostępny w wydaniu papierowym

Rażąco niska cena

01-10-2020

Odrzucenie oferty z powodu zaproponowania w niej rażąco niskiej ceny całkowitej lub kosztu lub ich istotnych części składowych może nastąpić dopiero po zastosowaniu instytucji wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

dostępny w wydaniu papierowym

Odrzucenie oferty w nowym pzp

01-10-2020

Omawiamy poszczególne podstawy odrzucenia ofert, jakie już niebawem będą obowiązywały na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia na rzecz tego samego zamawiającego

01-10-2020

Wykonawca często ubiegający się o zamówienie u tego samego zamawiającego lub realizujący zamówienia na jego rzecz może skorzystać z pewnych uproszczeń podczas sporządzania oferty.

dostępny w wydaniu papierowym

Wyjaśnianie, terminy, opis

01-10-2020

Niniejszy artykuł stanowi opracowanie dotyczące kolejnych elementów, jakie zamawiający musi sprecyzować w ramach specyfikacji warunków zamówienia. Są to: wyjaśnianie treści SWZ, termin związania ofertą
i opis sposobu przygotowania oferty.

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  82

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne