Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Tryb podstawowy (cz. 1)

Data publikacji: 10-03-2021 Autor: Magdalena Michałowska

Omawiamy elementy trybu podstawowego – nowej procedury wprowadzonej przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dla zamówień o wartościach krajowych – wraz ze wskazaniem przepisów odnoszących się do poszczególnych aspektów tej procedury.

 

Nowy tryb udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne został uregulowany w oddziale 1 rozdziału 4 działu III ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp). Jak wskazano w uzasadnieniu do nowego pzp (druk sejmowy 3624): „Procedura uproszczona (tryb podstawowy), gwarantując realizację celów systemu zamówień publicznych, zapewnia zarazem zamawiającym odpowiednią elastyczność umożliwiającą optymalną organizację procesu udzielania zamówienia publicznego”.


Trzy warianty


Udzielając zamówienia w trybie podstawowym, zamawiający może skorzystać z trzech dostępnych wariantów:

 

  1. bez negocjacji;
  2. z możliwością negocjacji lub
  3. z negocjacjami.

 

Tym samym procedura składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest etap składania ofert w odpowiedzi na ogłoszenie, po którym w drugim etapie – zgodnie z art. 291 ust. 4 – zamawiający prowadzi negocjacje do czasu doprecyzowania lub uzupełnienia wszystkich warunków zamówienia podlegających negocjacjom. Ostatnim etapem jest złożenie ofert dodatkowych lub ostatecznych – zgodnie z art. 293 zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy pozostali w postępowaniu, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych lub ostatecznych.
Niezależnie od wariantu, w którym zostanie przeprowadzone postępowanie, zamawiający są zobligowani do przestrzegania podstawowych zasad i wypełniania obowiązków w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym o wartości mniejszej niż progi unijne. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, przejrzyście i proporcjonalnie (art. 16 nowego pzp). Jak podkreślono w art. 17 ustawy, należy przy tym zapewnić najlepszą jakość dostaw, usług oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, a także uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia muszą być ponadto wykonywane przez osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

 

[...]

 

 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne