Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Jak przygotować regulamin konkursu (cz. 2)

Data publikacji: 09-02-2021 Autor: Piotr Pieprzyca

Oprócz sprecyzowania przedmiotu konkursu i powołania sądu konkursowego zamawiający musi m.in. sporządzić jego regulamin, określający prawa i obowiązki stron postępowania konkursowego.

 

W poprzednim numerze miesięcznika omówiono pierwszą część wymogów dotyczących tworzenia regulaminu konkursu na podstawie wymagań wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2019 ze zm.; dalej: nowe pzp). Niniejszy tekst stanowi kontynuację opracowania – zostaną w nim przeanalizowane kolejne elementy regulaminu konkursu. Kryteria oceny prac konkursowych Zgodnie z art. 347 ust. 2 nowego pzp zamawiający określa kryteria oceny prac konkursowych w sposób jednoznaczny i zrozumiały, zapewniający możliwość wyboru najlepszej pracy konkursowej, z uwzględnieniem maksymalnego planowanego łącznego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej.


Choć jedną z cech charakterystycznych konkursu jest duża elastyczność sędziów sądu konkursowego w zakresie oceny prac konkursowych, to podczas tworzenia regulaminu należy pamiętać, że ustalone kryteria nie mogą wzbudzać wątpliwości interpretacyjnych. Również mechanizm przyznawania punktów w ramach poszczególnych kryteriów musi być dla wszystkich stron postępowania konkursowego zrozumiały. Ustawa nie podaje przykładowych kryteriów oceny pracy konkursowej, wskazując jedynie, że wybrane kryteria mają na celu wybór najlepszej pracy konkursowej, z uwzględnieniem maksymalnego planowanego łącznego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej. Stosując zatem wskazane w regulaminie kryteria, sąd konkursowy powinien wybrać najlepszą pracę konkursową, mieszczącą się w budżecie, jaki zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację prac, których źródłem ma być wybrana praca konkursowa.


Kryteria oceny prac konkursowych mogą być związane z walorami urbanistyczno-architektonicznymi, takimi jak kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej, funkcjonalność i czytelność przyjętych rozwiązań komunikacyjnych, walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych oraz zagospodarowania terenu. Mogą nimi być też walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia realizacji i kosztów przyszłej eksploatacji obiektów oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu.

 

[...]

 

Piotr Pieprzyca
specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, wieloletni praktyk, właściciel firmy doradczej PROZAM Piotr Pieprzyca; członek zarządu OSKZP

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne