Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Oferta najtańsza czy najbardziej korzystna

Data publikacji: 04-08-2009 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Kryteria wyboru oferty odnoszą się do oferty, nie zaś do wykonawcy, który ją składa, a już w szczególności nie do jego wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego. Kwestia ta wydaje się jednak prosta tylko w teorii.

 

Obowiązująca obecnie ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) daje zamawiającemu możliwość skorzystania z dwóch sposobów wyboru ofert. Może on wybrać albo ofertę najtańszą, albo najkorzystniejszą. Definicja tej ostatniej znajduje się w art. 2 pkt 5 ustawy.

 

Zawarte tam kryteria wyboru oferty nie są autonomicznym dziełem krajowego ustawodawcy. Obecnie udzielanie zamówień publicznych jest zharmonizowane na poziomie Wspólnoty Europejskiej za pomocą dwóch głównych dyrektyw – 2004/17/WE oraz 2004/18/WE. Zawierają one minimalne standardy dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych – m.in. kryteria wyboru oferty, co oznacza, iż od momentu transpozycji dyrektyw zamawiający we wszystkich państwach członkowskich muszą wybierać oferty według jednego z powyższych kryteriów – ceny albo ekonomicznej korzyści. Nie zawsze jednak tak było. W toku implementacji pierwszych dyrektyw wspólnotowych dotyczących zamówień publicznych (71/305/EWG) Republika Włoska wprowadziła trzecie kryterium wyboru oferty – cenę najbliższą do średniej ceny ze wszystkich ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja Europejska skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. W jej opinii było to naruszenie prawa wspólnotowego, gdyż transponowana dyrektywa nie przewidywała takiego kryterium wyboru oferty (sprawa C-274/83).

 

Jednakże wyrok ten – trywializując nieco – nie obowiązuje w drugą stronę. Oznacza to, iż w toku implementacji dyrektywy państwo członkowskie ma dwie możliwości: przenieść do krajowego porządku prawnego obie metody wyboru oferty bądź też tylko jedną z nich. Zauważmy, iż cena jako jedyne kryterium wyboru oferty w zasadzie nie występuje w zamówieniach udzielanych przez naszych zachodnich sąsiadów.


Art. 2 pkt 5 Pzp

Najkorzystniejsza oferta – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego albo oferta z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.


Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne