Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Cicha nowelizacja

Data publikacji: 02-09-2009 Autor: Halina Olszowska
Tagi:    olszowska

Nawet najbardziej wnikliwi obserwatorzy o tzw. lipcowej zmianie dowiedzieli się z dużym opóźnieniem. Informacja ukazała się bowiem na początku sierpnia, podczas gdy zmiany obowiązywały już od 16 lipca.

Lipcowa nowela wynika ze zmiany ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o spółdzielniach socjalnych (DzU nr 91, poz. 942), która wprowadza w ustawie Prawo zamówień publicznych nowy art. 29 ust. 4 i związany z nim art. 36 ust. 2 pkt 9.

 

Pierwszy z nich pozwala zamawiającemu określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące:

 

1) zatrudnienia osób:

a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym

– lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

2) utworzenia funduszu szkoleniowego w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym wpłaty pracodawców stanowić będą co najmniej czterokrotność najniższej wpłaty określonej w tych przepisach,

3) zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wysokości określonej w pkt 2.

 

Skorzystanie z tej możliwości, zgodnie z nowym art. 36 ust. 2 pkt 9 Pzp, zobowiązuje zamawiającego do zawarcia w siwz następujących informacji:

a) liczby osób i okresu wymaganego zatrudnienia tych osób,

b) sposobu dokumentowania oferowanego zatrudnienia osób lub utworzenia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego,

c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę określonych przez zamawiającego wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne