Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Czyny nieuczciwej konkurencji (cz. 1)

Data publikacji: 02-09-2009 Autor: mec. Robert Mikulski, Michał Bagłaj

Przepisy dotyczące przestrzegania przez zamawiających zasady uczciwej konkurencji mają na tyle ogólny charakter, że ich praktyczne zastosowanie wymaga za każdym razem uwzględniania specyfiki danego postępowania.

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wprowadzają podstawowe, fundamentalne zasady dotyczące sposobu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, mające zastosowanie bez względu na tryb prowadzenia danego postępowania. Obok zasady jawności i pisemności postępowania oraz wskazania na tryb przetargu nieograniczonego i tryb przetargu ograniczonego jako trybów podstawowych, najistotniejszą regułą prowadzenia postępowania jest zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 Pzp). Wypełnienie tej zasady jest obowiązkiem każdego zamawiającego, który powinien umiejętnie łączyć możliwość udzielenia zamówienia na najkorzystniejszych dla siebie warunkach z zapewnieniem pełnego i aktywnego udziału w rynku zamówień publicznych wszystkim zainteresowanym wykonawcom.

Uregulowania wspólnotowe

Obowiązek stosowania wspomnianych powyżej zasad wynika także z podstawowych uregulowań wspólnotowych, np. traktatu z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Dodatkowo kwestia ta została poruszona w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

 

Zasada zawarta w art. 2 wspomnianej dyrektywy obowiązuje nie tylko w sytuacji zróżnicowanego traktowania wykonawców ze względu na narodowość, ale jest naczelną regułą wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązuje zatem także w przypadku, gdy w danym postępowaniu nie występuje podmiot zagraniczny, a przetarg ma charakter wyłącznie krajowy.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne