Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Rozliczanie kontraktów w obcej walucie

Data publikacji: 02-09-2009 Autor: Marcin Grabski
Autor: Piotr Kanarek

Choć ustawa Prawo zamówień publicznych od początku jej obowiązywania zawiera przepis pozwalający na dokonywanie rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych, w praktyce nie było to stosowane. Zmiany w prawie ułatwiły jednak tę kwestię.

Nowelizacja kodeksu cywilnego oraz prawa dewizowego sprawiła, że również pomiędzy krajowymi kontrahentami pojawiła się możliwość rozliczania umów w obcych walutach.

Jeszcze do 24 stycznia br. ustawodawca – poprzez sformułowania zawarte w art. 9 pkt 15 ustawy Prawo dewizowe (DzU z 2002 r. nr 141, poz. 1178 ze zm., dalej: Pd) – generalnie zabraniał zawierania w kraju umów i dokonywania rozliczeń w walutach obcych. Dozwolony obrót w tym zakresie możliwy był jedynie na podstawie ustawy lub zezwolenia dewizowego. W szczególności był on dopuszczalny między nierezydentami oraz między rezydentami będącymi osobami fizycznymi, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Uchylenie przy okazji nowelizacji art. 9 pkt 15 Pd zmieniło diametralnie sytuację prawną podmiotów gospodarczych, umożliwiając obrót dewizowy pomiędzy podmiotami krajowymi.

 

Ta ważna dla obrotu gospodarczego nowelizacja ma niewątpliwy wpływ na kształtowanie stosunków pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp).

Dopuszczalna możliwość

Pzp od początku jego obowiązywania, czyli od 29 stycznia 2004 r., zawiera przepis pozwalający na dokonywanie rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne