Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prowadzenie postępowania

Nowe regulacje dotyczące kontroli

31-12-2020

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych istotnie zmodyfikowano system kontroli zamówień publicznych, opierając go na konkretnie określonych w ustawie zasadach kontroli.

dostępny w wydaniu papierowym

Możliwość dochodzenia swoich racji przed KIO

31-12-2020

Aby skutecznie dochodzić swoich racji przed Krajową Izbą Odwoławczą (dalej: KIO lub Izba), wykonawca zobowiązany jest wnieść odwołanie w sposób właściwy, tak aby nie zostało ono odrzucone. Izba jest zobowiązana z urzędu do tego, by w toku posiedzenia niejawnego w ramach czynności formalnoprawnych i sprawdzających badać przesłanki odrzucenia odwołania.

dostępny w wydaniu papierowym

Analiza potrzeb i wymagań

31-12-2020

Przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań to nowy obowiązek, jaki na zamawiających publicznych nakłada nowa ustawa w przypadku prowadzenia postępowań unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Brak kosztorysu a odrzucenie oferty

31-12-2020

Czy oferta wykonawcy, który nie dołączył kosztorysu do składanej w postępowaniu oferty, podlega odrzuceniu? W jakich przypadkach i na jakiej podstawie?

dostępny w wydaniu papierowym

Poleganie na zasobach innych podmiotów

31-12-2020

Regulacje związane z poleganiem na zasobach innych podmiotów zostały syntetycznie ujęte w przepisach art. 118–123 nowego pzp. Ich właściwe zrozumienie wymagać będzie jednak analizy łącznej z innymi przepisami nowego pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Ogłoszenia w nowym pzp

31-12-2020

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady sporządzania i publikowania przez zamawiającego ogłoszeń o zamówieniach. Przedstawiamy najważniejsze nowości w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym

Regulamin konkursu (cz. 1)

31-12-2020

Przygotowując się do wszczęcia konkursu, oprócz sprecyzowania jego przedmiotu i powołania sądu konkursowego zamawiający będzie musiał m.in. sporządzić jego regulamin, określając prawa i obowiązki stron postępowania konkursowego.

dostępny w wydaniu papierowym

Wadium dziś i jutro

03-12-2020

Wymagając wadium, zamawiający uzależnia dopuszczenie wykonawcy do udziału w postępowaniu i zabezpiecza zawarcie umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego. W tym artykule omawiamy zmiany regulacji dotyczących wnoszenia wadium, jakie wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia sektorowe pod rządami nowej ustawy

03-12-2020

Prawo zamówień publicznych, które zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r., w odniesieniu do zamówień sektorowych przewiduje zarówno nowe rozwiązania, jak i regulacje w pewnym stopniu zmieniające lub doprecyzowujące dotychczasowe przepisy.

dostępny w wydaniu papierowym

Poufny charakter informacji

03-12-2020

Choć podstawową zasadą zamówień publicznych jest jawność, to również w tym obszarze można się spotkać z informacjami o charakterze poufnym.

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  83

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne