Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Projekt e-Zamówienia

02 Sierpień 2017 
Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych w ramach ustanowionego partnerstwa...

Nowy akt wykonawczy do pzp

02 Sierpień 2017 
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2017 r. pod poz. 1320 zostało...

Wsparcie dla średnich miast

02 Sierpień 2017 
Ministerstwo Rozwoju uważa, że niektóre średnie miasta potrzebują dodatkowej pomocy, aby...

Prowadzenie postępowania

Informacja o zachowaniu niezgodnym z przepisami

31-07-2017

W postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne odwołanie można złożyć tylko w sytuacjach wskazanych w art. 180 ust. 2 pzp. Pozostałe zdarzenia mogą jedynie stać się przedmiotem instrumentu wskazanego w art. 181 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy

31-07-2017

Jakie czynności powinien podjąć zamawiający w postępowaniu prowadzonym w procedurze odwróconej, gdy wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy?

dostępny w wydaniu papierowym

Wiarygodność finansowa

31-07-2017

Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie niezbędnych oświadczeń i dokumentów. Dokumenty i oświadczenia są niezbędne tylko wtedy, gdy za ich pomocą można dokonać weryfikacji wykonawcy zgodnie z pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Self-cleaning w orzecznictwie (cz. 1)

31-07-2017

Najnowsze orzeczenia Izby dotyczące instytucji samooczyszczenia prezentują jednolite stanowisko. Stanowią dowód dogłębnej i racjonalnej, a także sprawiedliwej analizy problemu.

dostępny w wydaniu papierowym

Brak podstaw wykluczenia

31-07-2017

Jakich dokumentów żądać na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania w odniesieniu do przesłanek obligatoryjnychi fakultatywnych?

dostępny w wydaniu papierowym

Oznakowanie i certyfikaty

31-07-2017

W określonych sytuacjach zamawiający ma prawo wymagać od wykonawcy, by oferowane przez niego produkty, usługi lub roboty budowlane posiadały odpowiedni certyfikat, etykietę lub oznakowanie.

dostępny w wydaniu papierowym

Informatyzacja w zamówieniach

27-06-2017

W postępowaniach wszczętych po 18 kwietnia 2017 r. centralni zamawiający są zobowiązani do kontaktowania się z wykonawcami wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

dostępny w wydaniu papierowym

Samodzielne pobranie odpisu z KRS

27-06-2017

W obecnym stanie prawnym wykonawca nie ma obowiązku składać odpisu z KRS. Zamawiający musi go sam pobrać w przypadku przewidzenia przesłanki fakultatywnej wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Gwarancja wadialna

27-06-2017

Celem wadium jest zabezpieczenie interesów zamawiającego, dlatego jego wniesienie nie może budzić żadnych wątpliwości w zakresie jego skuteczności.

dostępny w wydaniu papierowym

Rozbieżność oświadczeń

27-06-2017

Jakie są konsekwencje złożenia przez wykonawców sprzecznych lub rozbieżnych dokumentów wymaganych treścią art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp?

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  61

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne