Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Raport o karach umownych w...

03 Kwiecień 2018 
Na swojej stronie internetowej Urząd Zamówień Publicznych udostępnił raport dotyczący kar...

Polityka inwestycyjna Unii...

03 Kwiecień 2018 
W rezolucji, która została przyjęta przez Parlament Europejski 13 marca, europosłowie...

Granty przyznawane inwestorom

03 Kwiecień 2018 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) chce zmienić „Program wsparcia...

Prowadzenie postępowania

Dostawy i usługi powtarzające się okresowo

30-03-2018

Kwalifikacja określonych dostaw i usług do kategorii świadczeń cyklicznych może mieć istotny wpływ na prawidłowość stosowania przepisów pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Dokumenty z podpisem elektronicznym

30-03-2018

Analizujemy skutki prawne podpisu elektronicznego oraz omawiamy związane z nim wybrane zagadnienia praktyczne w świetle elektronizacji procesu udzielania zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Elektronizacja – problemy prawne

30-03-2018

Jakie sankcje z tytułu prowadzenia postępowań w formie nieelektronicznej mogą wystąpić po 18 października 2018 r.? Z jakimi roszczeniami mogą występować wykonawcy w stosunku do zamawiających i jak się przed nimi zabezpieczyć?

dostępny w wydaniu papierowym

Podwykonawstwo w ramach in-house

30-03-2018

Czy przedsiębiorstwa powiązane z zamawiającym, którym udzielone zostały zamówienia typu in-house, mają możliwość dalszego podzlecania innym podmiotom – w całości lub w znacznej części – realizacji zadań powierzonych im przez zamawiającego?

dostępny w wydaniu papierowym

Pozacenowe kryteria oceny ofert na dostawy i usługi

30-03-2018

Formułując pozacenowe kryteria oceny ofert, zamawiający ma prawo poszukiwania różnych rozwiązań. Prawo to ograniczone jest jedynie koniecznością powiązania kryteriów z przedmiotem zamówienia i zachowania konkurencyjności postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym

Elektronizacja – wyzwania

05-03-2018

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów o elektronizacji zamówień przed uczestnikami rynku zamówień publicznych stoją duże wyzwania natury organizacyjnej i technicznej.

dostępny w wydaniu papierowym

Ochrona danych osobowych (cz. 2)

02-03-2018

Akty prawne dotyczące udzielania zamówień publicznych nie regulują zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. W tym zakresie należy więc odnieść się do obowiązujących przepisów regulujących tę tematykę.

dostępny w wydaniu papierowym

Kara umowna jako kryterium

02-03-2018

Jak należy oceniać wskazywanie takich kryteriów oceny ofert w dokumentach przetargowych, które polegają na zwiększeniu kary umownej po stronie wykonawcy lub na zmniejszeniu kary umownej obciążającej zamawiającego?

dostępny w wydaniu papierowym

Kosztorys ofertowy

02-03-2018

Kosztorys ofertowy umożliwia weryfikację założeń, jakie przyjął wykonawca przy opracowywaniu oferty – wskazuje, czy oferowany przedmiot jest poprawny, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i prawidłowo wyceniony.

dostępny w wydaniu papierowym

Umowy ramowe w zamówieniach centralnych

02-03-2018

W przypadku udzielania zamówień centralnych warto wziąć pod uwagę możliwość zawierania umów ramowych, które stanowią elastyczne narzędzie wydatkowania środków publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  66

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne