Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Decyzja długodojrzewająca

27 Luty 2017 
Plany i debaty w sprawie mostu Wschodniego i alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu wzbudzały...

Raport z ewaluacji dyrektyw...

27 Luty 2017 
Komisja Europejska opublikowała raport z ewaluacji dyrektyw odwoławczych.

Porozumienie w sprawie...

27 Luty 2017 
Uwzględniając oczekiwania uczestników rynku zamówień publicznych oraz kompetencje...

Prowadzenie postępowania

Proporcjonalność jako zasada

27-02-2017

Wprowadzenie do pzp zasady proporcjonalności nie tworzy zupełnie nowej sytuacji prawnej. Zasada ta była znana – i powinna być stosowana – także w poprzednim stanie prawnym, z mocy Konstytucji.

dostępny w wydaniu papierowym

Upływ terminu realizacji zamówienia

20-02-2017

Omawiamy możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z upływem terminu realizacji zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Szacowanie wartości zamówienia w projekcie partnerskim

20-02-2017

W jaki sposób należy szacować wartość zamówień udzielanych w ramach projektu, który jest realizowany wspólnie przez kilka podmiotów, w żaden sposób ze sobą niepowiązanych?

dostępny w wydaniu papierowym

Gwarancja wadialna a konsorcjum

20-02-2017

W ostatnim czasie odżyła dyskusja dotycząca gwarancji wadialnej wystawianej na tylko jednego z konsorcjantów. Czy taka gwarancja jest ważna, mimo że nie wskazuje wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?

dostępny w wydaniu papierowym

Przepisy dotyczące podwykonawstwa

20-02-2017

W wyniku nowelizacji przepisy o podwykonawstwie przeszły dużą metamorfozę. Celem artykułu jest przybliżenie najważniejszych obecnie obowiązujących w tym zakresie regulacji.

dostępny w wydaniu papierowym

Zasady publikowania ogłoszeń

20-02-2017

Zamawiający ma obowiązek upubliczniania informacji o postępowaniach przez zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – w zależności od wartości zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Projekty z zakresu nauki

20-02-2017

Dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, których wartość jest mniejsza od progów unijnych, są wyłączone z reżimu pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Infrastruktura krytyczna

20-02-2017

Regulacje dotyczące zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa zostały wzbogacone o dodany do art. 131a pzp ustęp 1a. Zgodnie z jego treścią regulacje te należy stosować do zamówień związanych z infrastrukturą krytyczną.

dostępny w wydaniu papierowym

Zaskarżenie wyboru oferty

30-01-2017

W postępowaniach poniżej progów unijnych powstał spór dotyczący zakresu zaskarżenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to konsekwencja niejasnych przepisów, które stwarzają pole do odmiennych interpretacji.

dostępny w wydaniu papierowym

Umowy o pracę w zamówieniach

27-01-2017

Wymóg dotyczący zatrudnienia na umowę o pracę osób realizujących zamówienie oraz obowiązek dokumentowania tego zatrudnienia przez wykonawców budzą wiele wątpliwości wśród zamawiających.

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  58
All rights reserved © 2013 Presscom / Miesięcznik "Przetargi Publiczne"