Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Odmowa pracy w komisji...

03 Kwiecień 2017 
Zgodnie z art. 19 pzp kierownik zamawiającego – jeżeli wartość zamówienia jest równa...

Powołanie Rady Zamówień...

03 Kwiecień 2017 
Po ponadtrzyletnim okresie przerwy została powołana do życia Rada Zamówień Publicznych,...

Konsultacje publiczne w...

03 Kwiecień 2017 
Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje publiczne dotyczące mechanizmu oceny ex...

Prowadzenie postępowania

Kłopotliwy podział

03-04-2017

Wydaje się, że zamawiający, o ile jest to możliwe i uzasadnione, mimo braku jednoznacznych regulacji ustawowych, jest zobowiązany do podziału zamówienia, a konsekwencją rezygnacji z podziału może być zarzut ograniczenia konkurencji.

dostępny w wydaniu papierowym

Wprowadzenie w błąd zamawiającego

03-04-2017

Omawiamy art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 pzp, ustanawiające sankcję wykluczenia z postępowania za przedstawienie przez wykonawcę informacji wprowadzających zamawiającego w błąd.

dostępny w wydaniu papierowym

Podmiot trzeci a prekwalifikacja

03-04-2017

Czy istnieje możliwość polegania na zasobach innego podmiotu w celu wykazania spełnienia kryteriów selekcji i uzyskania wyższej pozycji na tzw. krótkiej liście w postępowaniach dwuetapowych?

dostępny w wydaniu papierowym

Regulamin pracy komisji przetargowej

03-04-2017

Przyjęcie regulaminu pracy komisji przetargowej umożliwi właściwą organizację i tryb pracy komisji przetargowej, zakres obowiązków jej członków i jednocześnie indywidualizację ich odpowiedzialności.

dostępny w wydaniu papierowym

Podział zamówienia na części

28-02-2017

Omawiamy odpowiedzi udzielone przez UZP na pytania zadane przez użytkowników systemu zamówień publicznych, związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów dotyczących możliwości dzielenia zamówień na części.

dostępny w wydaniu papierowym

Dialog techniczny a wykluczenie

28-02-2017

Czy udział w dialogu technicznym, będącym elementem przygotowawczym do postępowania o udzielenie zamówienia, naraża wykonawców na zaktualizowanie się przesłanki wykluczenia z postępowania?

dostępny w wydaniu papierowym

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

28-02-2017

Wydawać by się mogło, że w zakresie regulacji wskazanych w art. 92 ust. 1 pzp nastąpiły tylko niewielkie zmiany. Jednak ich znaczenie dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest niebagatelne.

dostępny w wydaniu papierowym

Aukcja elektroniczna

28-02-2017

W oczekiwaniu na rewolucję w pzp i pełne zinformatyzowanie procesu udzielania zamówień publicznych warto korzystać z narzędzi elektronicznych i w celu wyboru najkorzystniejszej oferty stosować aukcję elektroniczną.

dostępny w wydaniu papierowym

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia

28-02-2017

Wśród zmian wprowadzonych do pzp w czerwcu ubiegłego roku znajdują się regulacje dotyczące oznakowania. Ich znajomość to jeden z warunków właściwego opisu przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Proporcjonalność jako zasada

27-02-2017

Wprowadzenie do pzp zasady proporcjonalności nie tworzy zupełnie nowej sytuacji prawnej. Zasada ta była znana – i powinna być stosowana – także w poprzednim stanie prawnym, z mocy Konstytucji.

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  59

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne