Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Współpraca Urzędu Zamówień...

02 Październik 2017 
1 września 2017 r. pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes UZP, i pan Marek Niechciał, Prezes...

Debata dotycząca środków...

02 Październik 2017 
12 września 2017 r. odbyła się debata dotycząca środków ochrony prawnej w kontekście...

Wzrost liczby przetargów z...

02 Październik 2017 
Jak wynika z raportu UZP, Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową...

Prowadzenie postępowania

Termin związania ofertą w procedurze odwróconej

03-10-2017

Jeśli w postępowaniu prowadzonym w myśl art. 24aa ust. 1 pzp wybrany wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, zamawiający odrzuca tę ofertę, a następnie dokonuje ponownej oceny ofert i weryfikacji podmiotowej kolejnego wykonawcy z rankingu.

dostępny w wydaniu papierowym

Umowa z drugim wykonawcą (cz. 1)

03-10-2017

Jak należy interpretować niezmienioną w drodze ostatniej nowelizacji treść art. 94 ust. 3 pzp, aby było możliwe jego zastosowanie w kontekście zmienionych przepisów?

dostępny w wydaniu papierowym

Skutki braku wniesienia wadium

02-10-2017

Aby gwarancja wadialna skutecznie zabezpieczała interesy zamawiającego, dokument gwarancyjny musi spełniać wymogi formalnoprawne, a samo wadium musi zostać wniesione w odpowiednim terminie i wysokości.

dostępny w wydaniu papierowym

Zespół do nadzoru w robotach budowlanych

02-10-2017

Wprowadzenie do systemu pzp instytucji zespołu do nadzoru nad zamówieniem służy zachowaniu ciągłości wiedzy na temat przygotowywanego, rozstrzyganego, a następnie realizowanego zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym

Centralny zamawiający i oferta elektroniczna

02-10-2017

Wprowadzenie do pzp artykułu 10a, określającego formę komunikacji między zamawiającym a wykonawcami, wywołuje wciąż pewne obawy i wątpliwości związane z koniecznością pełnej elektronizacji procesu zakupowego.

dostępny w wydaniu papierowym

Elektronizacja zamówień publicznych

02-10-2017

Nowelizacja pzp z czerwca ubiegłego roku wprowadziła – wynikającą z przepisów dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE – elektronizację zamówień, w tym obowiązkową komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym.

dostępny w wydaniu papierowym

Doświadczenie konsorcjum a doświadczenie członka konsorcjum

02-10-2017

W jakim zakresie wykonawca może powołać się na zamówienia realizowane w ramach konsorcjum w celu wykazania wymaganego przez instytucję zamawiającą doświadczenia?

dostępny w wydaniu papierowym

Kryteria pozacenowe – raport UZP

04-09-2017

Omawiamy raport UZP dotyczący wpływu zmian wprowadzonych nowelizacjami pzp z 29 sierpnia 2014 r. i z 22 czerwca 2016 r. na stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Podwykonawca nieznany

04-09-2017

Obowiązujące od roku znowelizowane przepisy pzp dotyczące wskazywania w ofercie nazw podwykonawców wciąż budzą wątpliwości ze względu na ich wewnętrzną sprzeczność i pewną nieracjonalność.

dostępny w wydaniu papierowym

Pozacenowe kryteria oceny

04-09-2017

Omawiamy pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium dotyczącego personelu, tj. organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  63

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne