Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Platforma ogłoszeń o...

01 Czerwiec 2017 
W maju Urząd Publikacji Unii Europejskiej rozpoczął wdrażanie infrastruktury do obsługi...

Marnotrawienie majątku i złe...

01 Czerwiec 2017 
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła cztery gminy Opolszczyzny w zakresie zarządzania...

Kryterium ceny – już nie...

01 Czerwiec 2017 
W Ministerstwie Rozwoju przedstawiono rezultaty badania kryteriów pozacenowych w...

Prowadzenie postępowania

Informatyzacja w zamówieniach

27-06-2017

W postępowaniach wszczętych po 18 kwietnia 2017 r. centralni zamawiający są zobowiązani do kontaktowania się z wykonawcami wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

dostępny w wydaniu papierowym

Samodzielne pobranie odpisu z KRS

27-06-2017

W obecnym stanie prawnym wykonawca nie ma obowiązku składać odpisu z KRS. Zamawiający musi go sam pobrać w przypadku przewidzenia przesłanki fakultatywnej wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Gwarancja wadialna

27-06-2017

Celem wadium jest zabezpieczenie interesów zamawiającego, dlatego jego wniesienie nie może budzić żadnych wątpliwości w zakresie jego skuteczności.

dostępny w wydaniu papierowym

Rozbieżność oświadczeń

27-06-2017

Jakie są konsekwencje złożenia przez wykonawców sprzecznych lub rozbieżnych dokumentów wymaganych treścią art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp?

dostępny w wydaniu papierowym

Uzupełnianie i wyjaśnianie JEDZ

27-06-2017

W praktyce pojawia się wątpliwość dotycząca zasadności stosowania do JEDZ utrwalonej w orzecznictwie zasady jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentu. Problematyczna jest również kwestia terminu, jaki należy wyznaczyć na uzupełnienie tego oświadczenia.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia uzupełniające

02-06-2017

Nowelizacja pzp z czerwca 2016 r. w sposób istotny zmieniła nie tylko podejście, ale też dotychczasowe zasady i nazewnictwo zamówień uzupełniających, umożliwiając jednocześnie realizację zamówień zawartych w poprzednim stanie prawnym.

dostępny w wydaniu papierowym

Jednoznacznie i zrozumiale

02-06-2017

Wprowadzony do art. 91 pzp ustęp 2d nakłada na zamawiającego obowiązek określenia kryteriów oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym

Udzielanie zamówień na innowacje

02-06-2017

Partnerstwo innowacyjne to nowy tryb udzielenia zamówienia umożliwiający nabywanie innowacyjnych produktów w sposób elastyczny, zakładający finansowanie przez zamawiającego etapu B+R.

dostępny w wydaniu papierowym

Zaleganie z płatnościami

02-06-2017

Omawiamy obowiązkową podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania wynikającą z art. 24 ust. 1 pkt 15 oraz przesłankę wskazaną w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Inne kryteria – sztuka dla sztuki

02-06-2017

W obecnym stanie prawnym stosowanie kryteriów pozacenowych często okazuje się koniecznością. Niejednokrotnie jednak nie spełniają one swojej roli, gdyż zamawiający stosują je tylko pro forma.

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  61

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne