Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Prawo do przedsiębiorczości

09 Październik 2018 
W ramach projektu „Prawo do przedsiębiorczości”, mającego na celu wsparcie...

Zmiany w wyłączeniach...

09 Październik 2018 
Od 1 października 2018 r. obowiązują zmiany w przepisach pzp oraz ustawy o umowie...

Wytyczne MIiR w zakresie...

09 Październik 2018 
W ramach realizacji polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego,...

Prowadzenie postępowania

Otwarcie ofert bez ofert

10-10-2018

Jakie obowiązki związane z czynnością otwarcia ofert musi spełnić zamawiający w przypadku, gdy w postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta, a zatem otwarcie ofert jest praktycznie niemożliwe?

dostępny w wydaniu papierowym

Zakłócenie konkurencji w postępowaniu

10-10-2018

Czy składając oferty na odrębne części zamówienia, wykonawcy należący do jednej grupy kapitałowej muszą przedstawić dowody, że powiązania między nimi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu?

dostępny w wydaniu papierowym

JEDZ w praktyce i orzecznictwie (cz. 2)

10-10-2018

Analizujemy kwestię prawidłowego przygotowania i złożenia przez wykonawcę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, uwzględniając wydane w tym zakresie orzecznictwo.

dostępny w wydaniu papierowym

Prawo opcji a roboty budowlane

03-09-2018

Czy zamawiający może przewidzieć skorzystanie z prawa opcji w ramach dokumentacji dotyczącej zamówienia na roboty budowlane?

dostępny w wydaniu papierowym

Usługi badawcze i prace rozwojowe

03-09-2018

Jakie są przesłanki skorzystania z wyłączenia dotyczącego udzielania zamówień na usługi badawczo-rozwojowe i jakie usługi mogą być zamawiane w ramach tego wyłączenia?

dostępny w wydaniu papierowym

Tryb kolejnego postępowania

03-09-2018

Czy wszczynając ponowne postępowanie obejmujące przedmiot postępowania unieważnionego, zamawiający może swobodnie wybrać jeden z trybów szczególnych, czy też istnieją ustawowe wytyczne w tym zakresie?

dostępny w wydaniu papierowym

Konflikt interesów

03-09-2018

Rynek zamówień publicznych może stanowić pole do nadużyć. Jednym z istotnych źródeł możliwych nieprawidłowości w postępowaniu o zamówienie publiczne jest brak bezstronności i obiektywizmu osób prowadzących postępowanie.

dostępny w wydaniu papierowym

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny

03-09-2018

Cena rażąco niska jest ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów.

dostępny w wydaniu papierowym

JEDZ w praktyce i orzecznictwie (cz. 1)

03-09-2018

Analizujemy kwestię prawidłowego przygotowania i złożenia przez wykonawcę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, uwzględniając wydane w tym zakresie orzecznictwo.

dostępny w wydaniu papierowym

Omyłki w ofertach przetargowych

03-09-2018

Jakiego typu omyłki i w jakich sytuacjach zamawiający może samodzielnie poprawić w ofertach wykonawców?

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  69

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne