Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

04 Czerwiec 2018 
Prezes UZP zapowiedziała, że jeszcze przed wakacjami zostanie przedstawiony projekt nowej...

Teksty jednolite rozporządzeń

04 Czerwiec 2018 
W Dzienniku Ustaw RP z 22 maja br. pod pozycją 972 ogłoszono tekst jednolity...

Zamówienia publiczne a...

04 Czerwiec 2018 
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)...

Prowadzenie postępowania

Precyzja zamawiającego

05-06-2018

Przygotowując postępowanie, należy pamiętać, że jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia są przez KIO interpretowane na korzyść wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym

Istotna zmiana okoliczności

05-06-2018

Możliwość zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 6 pzp uzasadnia tylko i wyłącznie zdarzenie na tyle istotne, że zarówno prowadzenie postępowania, jak i zawarcie umowy oraz wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

dostępny w wydaniu papierowym

Realizacja planu postępowań (cz. 2)

05-06-2018

Omawiamy racjonalne wykorzystanie harmonogramów zamówień w jst jako dopełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zasada równego traktowania

05-06-2018

Wszyscy wykonawcy powinni mieć zapewniony równy dostęp do istotnych dla postępowania informacji w jednakowym czasie, a ocena ofert musi się odbywać według wcześniej sprecyzowanych i znanych wykonawcom kryteriów.

dostępny w wydaniu papierowym

Błędy przy udzielaniu zamówień

05-06-2018

Komisja Europejska opublikowała dokument, w którym omawia najczęściej popełniane błędy w toku udzielania zamówień publicznych, jak również wskazuje sposoby ich unikania.

dostępny w wydaniu papierowym

Środki komunikacji elektronicznej

07-05-2018

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów o elektronizacji zamówień publicznych instytucje zamawiające borykają się z wątpliwościami co do tego, jaki środek komunikacji elektronicznej wybrać.

dostępny w wydaniu papierowym

Uzupełnianie dokumentów

07-05-2018

Data wystawienia uzupełnianego dokumentu, który wykonawca przedstawia w myśl art. 26 ust. 3 pzp, ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym

Realizacja planu postępowań (cz. 1)

07-05-2018

Czym różni się plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych od planu zamówień publicznych? Co zyskuje zamawiający przez ich właściwe przygotowanie?

dostępny w wydaniu papierowym

Skrócenie terminu składania ofert

07-05-2018

Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia o wartości powyżej tzw. progów unijnych, a przy tym uzasadnione jest skrócenie terminu składania ofert, zamawiający może skorzystać z art. 43 ust. 2b pkt 2 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Wyjaśnianie treści siwz

07-05-2018

Czy po upływie terminów przewidzianych w art. 38 ust. 1 pzp wykonawcy nie mają prawa zadawać pytań dotyczących siwz? Co może wykonawca, jeżeli zamawiający zmodyfikuje specyfikację po upływie terminów, które obligują go do udzielenia odpowiedzi na pytania?

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  67

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne