Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Cyfryzacja zamówień –...

01 Luty 2018 
W połowie stycznia pełnomocnictwo do bieżącego kierowania pracami Ministerstwa Cyfryzacji...

Dobre praktyki w zakresie...

01 Luty 2018 
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie internetowej publikację Dobre...

Roczne sprawozdania o...

01 Luty 2018 
Obowiązek przekazywania do Prezesa UZP rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach...

Prowadzenie postępowania

Zdolność techniczna i zawodowa

29-01-2018

Jak formułować warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz korzystających z zasobów innych podmiotów?

dostępny w wydaniu papierowym

Ochrona danych osobowych (cz. 1)

29-01-2018

Akty prawne dotyczące udzielania zamówień publicznych nakazują zamawiającym udostępnianie określonych danych osobowych, nie regulując przy tym kwestii ich ochrony. W tym zakresie należy więc odnieść się do obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych.

dostępny w wydaniu papierowym

Klauzule społeczne – korzyści

29-01-2018

Czy stosowanie klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego może być opłacalne nie tylko dla społeczeństwa, ale również dla zamawiających?

dostępny w wydaniu papierowym

Elektronizacja zamówień

29-01-2018

Jakie funkcjonalności i narzędzia muszą zapewnić zamawiający, aby odpowiednio po 18 kwietnia i 18 października 2018 r. realizować zamówienia w formie elektronicznej?

dostępny w wydaniu papierowym

Żądanie dokumentów

29-01-2018

Po nowelizacji pzp z 2016 r. zasadą stało się żądanie dokumentów podmiotowych i przedmiotowych jedynie od wykonawcy, którego ofertę najwyżej oceniono. Czy tak ukształtowany stan prawny jest właściwy?

dostępny w wydaniu papierowym

Gwarancja ubezpieczeniowa

29-01-2018

Jak w praktyce wygląda kwestia składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

dostępny w wydaniu papierowym

Istotna część składowa ceny

29-01-2018

Zaniżenie przez wykonawcę wartości składnika cenowego, nieskutkujące zaniżeniem całej ceny, nie jest podstawą do odrzucenia oferty w myśl art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp, ale może ujawnić inne niż związane z zaniżoną ceną przesłanki jej odrzucenia.

dostępny w wydaniu papierowym

Powody niedokonania podziału

15-01-2018

Czy na gruncie obowiązujących przepisów istnieje obowiązek dokonania podziału zamówienia na części oraz w jaki sposób powinna być uzasadniona decyzja o braku tego podziału?

dostępny w wydaniu papierowym

Prawdomówność wykonawców

11-01-2018

Jakiekolwiek uchybienia w zakresie przedstawienia nieprawdziwych informacji – czy to z winy umyślnej, czy nieumyślnej – mogą skutkować pozbawieniem wykonawcy szansy na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym

Uzupełnianie dokumentów

11-01-2018

Wydane w maju 2017 r. wyroki TSUE wpływają na sposób uzupełniania przez wykonawcę dokumentacji w postępowaniu, zwłaszcza w zakresie korzystania z zasobów podmiotów trzecich i wykazywania się doświadczeniem przez wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  65

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne