Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Prowadzenie postępowania

Podstawowe zasady sporządzania OPZ (cz. 1)

10-03-2021

Opis przedmiotu zamówienia to jeden z najważniejszych elementów procesu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na co powinien zwrócić uwagę zamawiający, formułując ten opis?

dostępny w wydaniu papierowym

Podmiot udostępniający zasoby

10-03-2021

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mają wiele możliwości wejścia na rynek zamówień, nawet jeśli samodzielnie nie posiadają wymaganego przez zamawiającego w postępowaniu dorobku, kadry czy środków finansowych.

dostępny w wydaniu papierowym

Tryb podstawowy (cz. 1)

10-03-2021

Omawiamy elementy trybu podstawowego – nowej procedury wprowadzonej przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dla zamówień o wartościach krajowych – wraz ze wskazaniem przepisów odnoszących się do poszczególnych aspektów tej procedury.

dostępny w wydaniu papierowym

Informacja banku

10-03-2021

Podpowiadamy, na jakie elementy należy zwrócić uwagę przy ocenie wykonawcy w ramach warunku dotyczącego zdolności kredytowej lub wysokości posiadanych przez niego środków finansowych.

dostępny w wydaniu papierowym

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i o wyniku postępowania

10-03-2021

W nowym pzp ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy tylko zamówień prowadzonych w procedurze unijnej. W przypadku zamówień poniżej progów unijnych zamawiający publikuje natomiast ogłoszenie
o wyniku postępowania (zob. art. 309 ust. 1 nowego pzp).

dostępny w wydaniu papierowym

Udzielenie zamówienia na zarządzanie PPK

10-02-2021

Obowiązek wyłonienia podmiotów zarządzających pracowniczymi planami kapitałowymi w jednostkach sektora publicznego zbiegł się z wejściem w życie nowego pzp. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie o udzielenie instytucji finansowej zamówienia w tym zakresie?

dostępny w wydaniu papierowym

Publiczny transport zbiorowy w in-house

10-02-2021

Udzielanie zamówień publicznych na usługi publicznego transportu zbiorowego odbywa się co do zasady w sposób odmienny niż w przypadku innych rodzajów usług. Konieczne jest tu odwołanie się m.in. do rozporządzenia 1370/2007 czy do przepisów uptz.

dostępny w wydaniu papierowym

Jak przygotować regulamin konkursu (cz. 2)

09-02-2021

Oprócz sprecyzowania przedmiotu konkursu i powołania sądu konkursowego zamawiający musi m.in. sporządzić jego regulamin, określający prawa i obowiązki stron postępowania konkursowego.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

09-02-2021

Analizujemy najważniejsze aspekty zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, odróżniające je od zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia wspólne

09-02-2021

Wspólne udzielanie zamówień stanowi realizację zasady efektywności udzielania zamówień publicznych, gwarantując przestrzeganie nie tylko zasady legalizmu, ale także racjonalności i ekonomiki działania.

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  84

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne