Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Cena bezrobotnego

02 Marzec 2015 
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wybrał wykonawcę zamówienia na pomoc w znalezieniu pracy...

Projekty hybrydowe w nowej...

02 Marzec 2015 
Komisja Europejska wskazuje na konieczność szerszego stosowania partnerstwa...

Zmiana ustawy o podatku od...

02 Marzec 2015 
Kończą się prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy –...

Prawo

Kontrola zarządcza w zamówieniach (cz. 2)

02-12-2013

W postępowaniu o zamówienie publiczne należy wziąć pod uwagę wymagania wynikające ze standardów kontroli zarządczej, które dotyczą m.in. mechanizmów oceny, zarządzania ryzykiem czy komunikacji.

dostępny w wydaniu papierowym

Należność za usługę lub dostarczenie towaru

04-11-2013

Unormowania, które wprowadziła nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, mają na celu poprawę pozycji wierzyciela przez zmniejszenie opóźnień i zwalczanie zatorów płatniczych.

dostępny w wydaniu papierowym

Dyrektywa sektorowa po zmianach

04-11-2013

Komisja Europejska, Rada oraz Parlament Europejski z uwagi na specyfikę zamówień sektorowych zdecydowały o zachowaniu odrębnego reżimu prawnego dla tego typu zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym

Kontrola zarządcza w zamówieniach (cz. 1)

04-11-2013

Dbałość o kompetencje pracowników i sprawne mechanizmy oceny oraz skuteczna komunikacja i zarządzanie ryzykiem – to elementy, które powinny być uwzględnione w postępowaniu o zamówienie publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiany w dyrektywie

01-10-2013

Parlament Europejski poinformował, że w październiku zostaną poddane głosowaniu projekty trzech nowych dyrektyw. Warto wiedzieć, do jakich zmian będziemy musieli dostosować nasze prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Odwołanie w aukcji elektronicznej

01-10-2013

Wskazanie w zaproszeniu do aukcji elektronicznej, kto został wykluczony z postępowania lub czyją ofertę odrzucono, nie wystarczy wykonawcy do sporządzenia zarzutów odwołania.

dostępny w wydaniu papierowym

Ochrona podwykonawcy

01-10-2013

Choć propozycje zmian zapewniają ochronę podwykonawcy, to jednak mogą doprowadzić do zachwiania roli i znaczenia pozostałych członków procesu inwestycyjnego.

dostępny w wydaniu papierowym

Tryby niekonkurencyjne a usługi niepriorytetowe

02-09-2013

Naruszenia art. 5 pzp w praktyce dotyczą przede wszystkim przesłanek umożliwiających udzielenie zamówienia na usługi niepriorytetowe w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie z wolnej ręki.

dostępny w wydaniu papierowym

Anonimowość w konkursach

02-09-2013

W świetle najnowszego orzecznictwa nawet teoretyczna możliwość zidentyfikowania autora pracy konkursowej przez zamawiającego może pozwolić na wykluczenie danego uczestnika z postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym

Kwestionowanie zasadności zastrzeżenia informacji

01-08-2013

Często powodem zastrzeżenia informacji jest dążenie do utrudnienia konkurencji weryfikacji dokumentów i ofert. Zarzuty podniesione wobec bezzasadnego uznania utajnienia mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  22

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne