Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Przetarg czy żart?

06 Listopad 2014 
Telefonu, notebooka i samochodów zażyczył sobie zarząd dróg od firmy, która wygra...

Sprzeciw wobec zmian w...

06 Listopad 2014 
Polska Izba Gospodarki Odpadami zgłosiła zdecydowany sprzeciw wobec propozycji...

Co nowego w pzp?

06 Listopad 2014 
Zerwanie z dyktatem najniższej ceny przy rozstrzyganiu przetargów i umożliwienie wymogu...

Prawo

Kontrola doraźna w praktyce

01-07-2013

Każdy zamawiający musi liczyć się z możliwością objęcia go kontrolą doraźną – nie tylko w trakcie prowadzonego postępowania, ale także w ciągu czterech lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiana umowy zawartej z wolnej ręki

01-07-2013

W trybie z wolnej ręki nie występuje ogłoszenie ani specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Powstaje więc pytanie, czy i na jakich zasadach można taką umowę zmienić.

dostępny w wydaniu papierowym

Upadłość wykonawcy w toku postępowania

03-06-2013

Zamawiającemu nie wolno wykluczyć wykonawcy z postępowania, gdy okoliczności opisane w art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp spełnią się już po upływie terminu składania ofert lub wniosków. Zdarzają się jednak odmienne stanowiska.

dostępny w wydaniu papierowym

Wspólny Słownik Zamówień pod lupą

03-06-2013

Z opublikowanego w grudniu 2012 r. raportu jednoznacznie wynika, że CPV jest użytecznym narzędziem, przynoszącym korzyści zarówno zamawiającym, jak i oferentom. Jednak nie jest ono bez wad.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzeczenie obowiązku zapłaty kary umownej

03-06-2013

Posłużenie się wobec wykonawcy instytucją kary umownej powodującą wykluczenie musi mieć kwalifikowany charakter. Przejawia się to w odpowiedniej wysokości oraz potwierdzeniu nałożenia w wyroku sądowym.

dostępny w wydaniu papierowym

Kiedy nabycie nieruchomości nie wyłącza pzp

02-05-2013

Gdy umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości zawiera zamawiający objęty obowiązkiem stosowania pzp, kluczową kwestią staje się ustalenie, jaki jest zakres zobowiązań sprzedawcy i ich wpływ na wartość nieruchomości.

dostępny w wydaniu papierowym

Roboty budowlane po nowelizacji

02-05-2013

Nakazywanie sumowania zamówień publicznych innych niż dostawy i usługi powtarzające się okresowo jest niezgodne z przepisami prawa. Nie zmienia tego nawet nowa definicja roboty budowlanej.

dostępny w wydaniu papierowym

Negocjacje a dialog konkurencyjny

02-04-2013

Bardzo często można spotkać się z opinią, że procedury udzielania zamówień publicznych ograniczają zamawiających. Jednocześnie najbardziej elastyczne z procedur są rzadko wykorzystywane. Może warto to zmienić?

dostępny w wydaniu papierowym

Ograniczenia swobody umów

02-04-2013

Przepisy prawa zamówień publicznych istotnie ograniczają zasadę swobody umów – kluczową dla stosunków zobowiązaniowych. Ograniczenia te mają rangę ustawową, a swoje uzasadnienie w ochronie interesu publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym

Egzekwowanie wyroków KIO

02-04-2013

Wobec braku uregulowań prawnych dotyczących terminu wykonania orzeczenia Izby, w praktyce to zamawiający decyduje, kiedy wyrok zostanie wykonany. Wykonawca może jednak skutecznie przeciwdziałać jego bezczynności.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  21

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne