Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Praktyczne aspekty zamówień...

10 Lipiec 2015 
Miesięcznik "Przetargi Publiczne" został partnerem merytorycznym studiów podyplomowych...

Przetarg do sprawdzenia

01 Lipiec 2015 
Trzy podmioty zwróciły się do Krajowej Izby Odwoławczej o sprawdzenie prawidłowości...

Kodyfikacja prawa...

01 Lipiec 2015 
Samorządowcy przekazali sejmowej komisji samorządu projekt ustawy w sprawie...

Prawo

Fakturowanie elektroniczne

01-07-2014

Wprowadzenie dyrektywy 2014/55/UE ma na celu m.in. skrócenie okresów płatności, zmniejszenie liczby błędów, ograniczenie kosztów, zintegrowanie procesów biznesowych i zapewnienie transparentności przepływów informacji.

dostępny w wydaniu papierowym

Limity czasowe w dyrektywie 2014/24/UE

01-07-2014

Nowo wprowadzona dyrektywa w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, zakłada m.in. zmianę terminów składania wniosków lub ofert.

dostępny w wydaniu papierowym

Zarzuty i żądania odwołującego

01-07-2014

Zamawiający, który uwzględni w całości zarzuty zawarte w odwołaniu, udzielając zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w pzp, niekiedy narusza jedną z nich, wskazaną w art. 186 ust. 3 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Nowe podejście do kryteriów oceny

02-06-2014

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami stosowanie kryterium najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert nie było gwarantem wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

dostępny w wydaniu papierowym

Kaucja na zabezpieczenie

02-06-2014

Instytucja kaucji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy stosowana jest m.in. w umowach o roboty budowlane. Jej charakter prawny często rodzi wątpliwości i może być różnie określany.

dostępny w wydaniu papierowym

Dokumentacja projektowa a nadzór autorski

02-06-2014

Jeśli zamawiający nie ujął czynności sprawowania nadzoru autorskiego w opisie przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową, to nie może on udzielić zamówienia na sprawowanie takiego nadzoru w trybie z wolnej ręki.

dostępny w wydaniu papierowym

Realność udostępnienia zasobów

02-05-2014

W orzecznictwie sądów powszechnych wskazuje się, że z art. 26 ust. 2b pzp nie wynika konieczność osobistego uczestnictwa w realizacji zamówienia przez podmiot, który udostępnia wykonawcy swoje zasoby.

dostępny w wydaniu papierowym

Przełomowy wyrok Trybunału

02-05-2014

Trybunał Konstytucyjny uznał art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych za niezgodny z Konstytucją. Umożliwił w ten sposób szeroką kontrolę orzeczeń KIO przez sądy powszechne.

dostępny w wydaniu papierowym

Skarga kasacyjna do NSA

02-05-2014

Podstawowymi trybami udzielania zamówień są przetarg nieograniczony i ograniczony. Zastosowanie innych trybów możliwe jest tylko i wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w ustawie.

dostępny w wydaniu papierowym

Zarządzanie nieruchomościami

01-04-2014

Czy spółka z o.o. zarządzająca zarówno mieniem komunalnym gminy, jak i zasobami wspólnot mieszkaniowych (będących właścicielami prywatnymi), jest zobowiązana do stosowania pzp?

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  24

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne