Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Odmowa pracy w komisji...

03 Kwiecień 2017 
Zgodnie z art. 19 pzp kierownik zamawiającego – jeżeli wartość zamówienia jest równa...

Powołanie Rady Zamówień...

03 Kwiecień 2017 
Po ponadtrzyletnim okresie przerwy została powołana do życia Rada Zamówień Publicznych,...

Konsultacje publiczne w...

03 Kwiecień 2017 
Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje publiczne dotyczące mechanizmu oceny ex...

Prawo

Zrównoważone zamówienia publiczne

15-03-2016

Prezentujemy zestawienie trzech orzeczeń TSUE, które odegrały istotną rolę w rozwoju zrównoważonych zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Informacja publiczna a pzp

15-03-2016

Kto i kiedy oraz w jakiej formie ma obowiązek udostępnić informację publiczną? Jaka jest odpowiedzialność z tym związana? Czym różni się informacja prosta od informacji przetworzonej?

dostępny w wydaniu papierowym

Konkurencyjny wybór wykonawcy

15-03-2016

Jak wyłaniać wykonawców zamówień współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014–2020 o wartościach, dla których nie stosuje się pzp, aby wydatek mógł być uznany za kwalifikowany?

dostępny w wydaniu papierowym

Udział w postępowaniu a restrukturyzacja

14-03-2016

Z jakimi utrudnieniami i dodatkowymi obowiązkami po stronie zamawiającego wiąże się udział restrukturyzowanego wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie z nim umowy?

dostępny w wydaniu papierowym

EMAS w zamówieniach

03-02-2016

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może żądać od wykonawców przedłożenia certyfikatów potwierdzających, że spełniają oni wysokie warunki środowiskowe.

dostępny w wydaniu papierowym

Unijna polityka spójności

02-02-2016

Sprawozdanie opublikowane przez unijnych audytorów wskazuje, że w przypadku 40% projektów realizowanych w ramach unijnej polityki spójności występują błędy związane z udzielaniem zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Czy zamówienia obronne są martwe? (cz. 1)

02-02-2016

Po prawie trzech latach od nowelizacji pzp implementującej zapisy dyrektywy 2009/81/WE można śmiało stwierdzić, że system zamówień publicznych w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności jest bardzo rzadko wykorzystywany.

dostępny w wydaniu papierowym

Prokura łączna niewłaściwa a ważność oferty

02-02-2016

Złożenie oferty przez członka zarządu i prokurenta, wpisanego do KRS niezgodnie z uchwałą SN III CZP 34/14, pociąga za sobą bezwzględną nieważność tej czynności prawnej (art. 58 § 1 kc). W konsekwencji oferta powinna zostać odrzucona.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo Trybunału

11-01-2016

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał pięć wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe państw członkowskich UE.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiana umowy z naruszeniem pzp

11-01-2016

Jeśli zamawiający, wprowadzając zmiany do umowy o zamówienie publiczne, łamie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, to jednocześnie ponosi on odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  32

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne