Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nie leży w interesie...

01 Czerwiec 2015 
Głośny niedawno przetarg na obsługę korespondencji rządowej został 18 maja unieważniony....

Rozstrzygnięcia przetargów z...

01 Czerwiec 2015 
Na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do...

Organizacje budowlane...

01 Czerwiec 2015 
Zdaniem przedstawicieli organizacji budowlanych rząd powinien uzupełnić projekty...

Prawo

Realność udostępnienia zasobów

02-05-2014

W orzecznictwie sądów powszechnych wskazuje się, że z art. 26 ust. 2b pzp nie wynika konieczność osobistego uczestnictwa w realizacji zamówienia przez podmiot, który udostępnia wykonawcy swoje zasoby.

dostępny w wydaniu papierowym

Przełomowy wyrok Trybunału

02-05-2014

Trybunał Konstytucyjny uznał art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych za niezgodny z Konstytucją. Umożliwił w ten sposób szeroką kontrolę orzeczeń KIO przez sądy powszechne.

dostępny w wydaniu papierowym

Skarga kasacyjna do NSA

02-05-2014

Podstawowymi trybami udzielania zamówień są przetarg nieograniczony i ograniczony. Zastosowanie innych trybów możliwe jest tylko i wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w ustawie.

dostępny w wydaniu papierowym

Zarządzanie nieruchomościami

01-04-2014

Czy spółka z o.o. zarządzająca zarówno mieniem komunalnym gminy, jak i zasobami wspólnot mieszkaniowych (będących właścicielami prywatnymi), jest zobowiązana do stosowania pzp?

dostępny w wydaniu papierowym

Konsorcja a prawo konkurencji

01-04-2014

Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK zawarcie umowy konsorcjum przez przedsiębiorców, którzy mogliby złożyć samodzielne oferty, może być traktowane jako naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 7 ukik.

dostępny w wydaniu papierowym

Wykluczenie wykonawcy

03-03-2014

Sama przynależność wykonawcy do grupy kapitałowej nie przesądza o tym, że złożenie przez niego oferty w postępowaniu prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji.

dostępny w wydaniu papierowym

Depozyt sądowy

03-03-2014

Złożenie rzeczy do depozytu sądowego pozwala na zabezpieczenie świadczenia i zwolnienie się przez dłużnika z odpowiedzialności oraz ma taki sam skutek, jak spełnienie świadczenia.

dostępny w wydaniu papierowym

Rewolucja na rynku usług pocztowych

03-02-2014

Krajowa Izba Odwoławcza wydała 7 października i 16 grudnia 2013 r. orzeczenia, które są swoistym „początkiem końca” dominacji Poczty Polskiej S.A. w zakresie obsługi jednostek sądownictwa i prokuratury.

dostępny w wydaniu papierowym

Przesłanki i skutki unieważnienia umowy

03-02-2014

Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą zostać unieważnione nie tylko w przypadkach wskazanych w art. 146 ust. 1 pzp. Kiedy jeszcze można uznać umowę za nieważną?

dostępny w wydaniu papierowym

Pojęcie podmiotu prawa publicznego

03-02-2014

Definicja podmiotu prawa publicznego została ujęta w dyrektywach unijnych z zakresu zamówień publicznych i stanowi autonomiczne pojęcie prawa unijnego, którego interpretacji dokonuje TSUE.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  23

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne