Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

ZUS, KIO i CBA

14 Styczeń 2015 
ZUS ma wciąż kłopoty z zamówieniem na drukarki i urządzenia wielofunkcyjne. Najpierw...

Kryteria pozacenowe po...

14 Styczeń 2015 
Urząd Zamówień Publicznych sprawdził, jak zmieniło się stosowanie kryteriów oceny ofert –...

Przetarg czy żart?

06 Listopad 2014 
Telefonu, notebooka i samochodów zażyczył sobie zarząd dróg od firmy, która wygra...

Prawo

Odwołanie w aukcji elektronicznej

01-10-2013

Wskazanie w zaproszeniu do aukcji elektronicznej, kto został wykluczony z postępowania lub czyją ofertę odrzucono, nie wystarczy wykonawcy do sporządzenia zarzutów odwołania.

dostępny w wydaniu papierowym

Ochrona podwykonawcy

01-10-2013

Choć propozycje zmian zapewniają ochronę podwykonawcy, to jednak mogą doprowadzić do zachwiania roli i znaczenia pozostałych członków procesu inwestycyjnego.

dostępny w wydaniu papierowym

Tryby niekonkurencyjne a usługi niepriorytetowe

02-09-2013

Naruszenia art. 5 pzp w praktyce dotyczą przede wszystkim przesłanek umożliwiających udzielenie zamówienia na usługi niepriorytetowe w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie z wolnej ręki.

dostępny w wydaniu papierowym

Anonimowość w konkursach

02-09-2013

W świetle najnowszego orzecznictwa nawet teoretyczna możliwość zidentyfikowania autora pracy konkursowej przez zamawiającego może pozwolić na wykluczenie danego uczestnika z postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym

Kwestionowanie zasadności zastrzeżenia informacji

01-08-2013

Często powodem zastrzeżenia informacji jest dążenie do utrudnienia konkurencji weryfikacji dokumentów i ofert. Zarzuty podniesione wobec bezzasadnego uznania utajnienia mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym

Aneksowanie umów

01-08-2013

W przypadku umów zawieranych w ramach pzp zasada swobody kontraktowania została ograniczona. Wyraża się to m.in. w ograniczonych możliwościach wprowadzania zmian do zawartej umowy.

dostępny w wydaniu papierowym

Rada administrująca a przesłanki wykluczenia

01-08-2013

Istotne różnice w sposobie funkcjonowania zarządu w systemie dualistycznym oraz rady administrującej w systemie monistycznym często nie są dostrzegane w praktyce badania przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 8 pzp. To powinno się zmienić.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia obronne

01-07-2013

Wyjątkiem od zasady, że progi unijne nie stanowią progu stosowania pzp, są m.in. zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na dostawy lub usługi. Na tym ich specyfika się nie kończy.

dostępny w wydaniu papierowym

Umowy starannego działania

01-07-2013

Charakter niektórych usług sprawia, że ich realizacja wymaga szczególnej staranności. Co innego jednak decyduje o prawidłowej realizacji umowy w przypadku umowy o dzieło, a co innego w przypadku umowy zlecenia.

dostępny w wydaniu papierowym

Kontrola doraźna w praktyce

01-07-2013

Każdy zamawiający musi liczyć się z możliwością objęcia go kontrolą doraźną – nie tylko w trakcie prowadzonego postępowania, ale także w ciągu czterech lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  21

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne