Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Co na to kontrola?

05 Listopad 2015 
Wart 700 mln zł przetarg na kluczowy dla naszych emerytur system informatyczny –...

Projekt pzp przyjęty

05 Listopad 2015 
27 października Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw przedłożone przez Prezesa UZP:...

Rewolucyjne orzeczenie TSUE

05 Listopad 2015 
W przedostatnim dniu września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok w...

Prawo

Skutki upadłości członka konsorcjum

01-10-2014

Ogłoszenie upadłości wykonawcy robót budowlanych nie skutkuje automatycznym wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy. Jej rozwiązanie może nastąpić, ale tylko w przypadkach przewidzianych w prawie lub w umowie.

dostępny w wydaniu papierowym

Stosowanie komunikatu KE

01-10-2014

Jak należy interpretować komunikat wyjaśniający wydany przez Komisję w sprawie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia na usługi pocztowe

01-10-2014

W sprawie warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe w zmienionym stanie prawnym wykształciła się nowa linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym

Korupcja a zamówienia publiczne w Polsce

01-09-2014

Źle skonstruowany system zamówień publicznych staje się obszarem niezdrowej rywalizacji, która często prowadzi do zjawisk korupcjogennych i nadużyć finansowych.

dostępny w wydaniu papierowym

Niekonstytucyjny przepis

01-09-2014

Sprawa związana ze stanem faktycznym, którego prawdopodobnie nie można było obronić w drugiej instancji, paradoksalnie stała się źródłem rozważań na temat legalności ograniczenia wynikającego z ustawy o kosztach sądowych.

dostępny w wydaniu papierowym

Techniki i instrumenty w zakresie zamówień elektronicznych w ramach dyrektywy 2014/24/UE

01-09-2014

Omawiamy zmiany – wprowadzone nową dyrektywą klasyczną – w odniesieniu do narzędzi stosowanych w ramach zamówień elektronicznych (dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna, katalog elektroniczny).

dostępny w wydaniu papierowym

Odpowiedzialność spółki-matki

01-09-2014

W większości spraw rozpatrywanych przez Komisję Europejską i TSUE dochodzi do przypisania odpowiedzialności spółce-matce za naruszenia zasad konkurencji przez spółkę-córkę. Czy słusznie?

dostępny w wydaniu papierowym

Dopuszczalność zmiany treści siwz

01-08-2014

Omawiamy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, podczas którego zamawiający skorzystał z możliwości przewidzianej w art. 38 ust. 4 pzp, oraz orzecznictwo wydane w przedmiotowej sprawie.

dostępny w wydaniu papierowym

Zastosowanie trybu z wolnej ręki

01-08-2014

Ustawowe przesłanki skorzystania z niekonkurencyjnych trybów udzielania zamówień publicznych muszą być interpretowane ściśle. Wykładnia rozszerzająca prowadzi bowiem do naruszenia prawa.

dostępny w wydaniu papierowym

Negocjacje i komunikacja elektroniczna

01-08-2014

Nowo wprowadzona dyrektywa w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, zakłada m.in. zmiany dotyczące korzystania z procedur negocjacyjnych oraz z komunikacji elektronicznej.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  25

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne