Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Cena bezrobotnego

02 Marzec 2015 
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wybrał wykonawcę zamówienia na pomoc w znalezieniu pracy...

Projekty hybrydowe w nowej...

02 Marzec 2015 
Komisja Europejska wskazuje na konieczność szerszego stosowania partnerstwa...

Zmiana ustawy o podatku od...

02 Marzec 2015 
Kończą się prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy –...

Prawo

Gwarancja wadialna

02-12-2013

Wykonawcy powinni zwracać szczególną uwagę na treść gwarancji wadialnej składanej wraz z ofertą, a w przypadku jakichkolwiek błędów powinni postarać się o uzyskanie stosownych aneksów.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiany w umowach na roboty budowlane

02-12-2013

Wprowadzenie zmian w umowie o zamówienie publiczne jest możliwe pod warunkiem, że są to zmiany nieistotne albo możliwość ich dokonania przewidziano w siwz lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

dostępny w wydaniu papierowym

Dyrektywa o udzielaniu koncesji

02-12-2013

Komisja Europejska proponuje uregulowanie kwestii związanych z udzielaniem koncesji na roboty budowlane oraz na usługi. Brak przepisów w tym zakresie zaburza m.in. funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE.

dostępny w wydaniu papierowym

Kontrola zarządcza w zamówieniach (cz. 2)

02-12-2013

W postępowaniu o zamówienie publiczne należy wziąć pod uwagę wymagania wynikające ze standardów kontroli zarządczej, które dotyczą m.in. mechanizmów oceny, zarządzania ryzykiem czy komunikacji.

dostępny w wydaniu papierowym

Należność za usługę lub dostarczenie towaru

04-11-2013

Unormowania, które wprowadziła nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, mają na celu poprawę pozycji wierzyciela przez zmniejszenie opóźnień i zwalczanie zatorów płatniczych.

dostępny w wydaniu papierowym

Dyrektywa sektorowa po zmianach

04-11-2013

Komisja Europejska, Rada oraz Parlament Europejski z uwagi na specyfikę zamówień sektorowych zdecydowały o zachowaniu odrębnego reżimu prawnego dla tego typu zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym

Kontrola zarządcza w zamówieniach (cz. 1)

04-11-2013

Dbałość o kompetencje pracowników i sprawne mechanizmy oceny oraz skuteczna komunikacja i zarządzanie ryzykiem – to elementy, które powinny być uwzględnione w postępowaniu o zamówienie publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiany w dyrektywie

01-10-2013

Parlament Europejski poinformował, że w październiku zostaną poddane głosowaniu projekty trzech nowych dyrektyw. Warto wiedzieć, do jakich zmian będziemy musieli dostosować nasze prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Odwołanie w aukcji elektronicznej

01-10-2013

Wskazanie w zaproszeniu do aukcji elektronicznej, kto został wykluczony z postępowania lub czyją ofertę odrzucono, nie wystarczy wykonawcy do sporządzenia zarzutów odwołania.

dostępny w wydaniu papierowym

Ochrona podwykonawcy

01-10-2013

Choć propozycje zmian zapewniają ochronę podwykonawcy, to jednak mogą doprowadzić do zachwiania roli i znaczenia pozostałych członków procesu inwestycyjnego.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  22

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne