Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Paszporty dla Armenii

21 Wrzesień 2016 
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. wygrała postępowanie przetargowe, w wyniku...

Realizacja zaleceń w sprawie...

21 Wrzesień 2016 
25 lipca br. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Szefa Kancelarii Prezesa RM...

Wzorcowe klauzule w umowach z...

21 Wrzesień 2016 
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało drugą część pakietu wsparcia dla zamawiających w...

Prawo

Termin zapłaty podwykonawcom

28-07-2015

Czy zamawiający jest uprawniony do ukształtowania zapisów przyszłej umowy w sposób, który skracałby ustawowy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy?

dostępny w wydaniu papierowym

Rażąco niska cena rok po zmianach

28-07-2015

Funkcjonujące od zeszłego roku brzmienie art. 90 ust. 1 pzp obliguje zamawiającego do weryfikacji każdej oferty, której cena jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

dostępny w wydaniu papierowym

Zdolność ekonomiczna wykonawcy

28-07-2015

Na co powinien zwrócić uwagę zamawiający, ustalając w postępowaniu warunek związany ze zdolnością ekonomiczną? Warto w tej kwestii sięgnąć do orzecznictwa KIO.

dostępny w wydaniu papierowym

Konsultacje społeczne wszczęte przez KE

06-07-2015

Pod koniec kwietnia 2015 r. Komisja Europejska rozpoczęła dwie konsultacje społeczne odnośnie do zamówień publicznych. Pierwsza z nich dotyczy procedur odwoławczych, druga – praw własności intelektualnej.

dostępny w wydaniu papierowym

Natura umowy o roboty budowlane

06-07-2015

Czy fakt, że zawarcie umowy o roboty budowlane nastąpiło w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, wpływa na naturę tej umowy?

dostępny w wydaniu papierowym

Rażąco niska cena na nowo

06-07-2015

Stosowanie jednakowej miary odchylenia cen (ustawowego progu 30%), bez względu na rodzaj zamówienia czy sposób opisu jego przedmiotu, zwiększa częstotliwość prowadzenia procedury wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiana podmiotu zamawiającego

02-06-2015

Zamawiający ma prawo do przekazania osobie trzeciej części lub całości odpowiedzialności za wypłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy. Czynność taka nie zmierza do wywołania skutków prawnych sprzecznych z pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Uprościć zamówienia publiczne

01-06-2015

W kompetencji ustawodawcy oraz w jego interesie leży tworzenie prawa jak najprostszego w stosowaniu. Takie prawo nie sprawia bowiem tylu problemów, co przepisy wymagające dogłębnej analizy i egzegezy.

dostępny w wydaniu papierowym

Bezterminowe umowy z lat 90.

01-06-2015

Choć umowy na czas nieoznaczony zawierane w latach 90. XX w. na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów są w wielu wypadkach nadal aktualne, to często ich realizacja przeczy zasadom wydatkowania środków publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Dotrzymanie terminu na wniesienie odwołania

01-06-2015

Czy organizacja pracy Urzędu Zamówień Publicznych zapewnia możliwość skorzystania z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie terminu na wniesienie odwołania?

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  29

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne