Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Co z zasadą konkurencyjności...

09 Grudzień 2016 
Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 pzp w przetargach o wartości przekraczającej progi unijne...

Nowe opinie prawne dotyczące...

09 Grudzień 2016 
Ostatnia nowelizacja ustawy Pzp nie tylko wprowadziła nowe, nieznane wcześniej...

Ustawa o umowie koncesji na...

09 Grudzień 2016 
W dniu 4 listopada 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 21...

Prawo

Zadbać o swoje interesy

05-11-2015

Zamawiający ma prawo zawrzeć w umowie z wykonawcą postanowienia, za pomocą których ureguluje kwestie niewskazane w pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Odwrócone obciążenie VAT

05-11-2015

Na co należy zwrócić uwagę w przypadku postępowań dotyczących zamówień na towary, które w myśl nowych regulacji powodują powstanie obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego?

dostępny w wydaniu papierowym

Rozpad konsorcjum

05-11-2015

Jakie są prawne konsekwencje dla prowadzonego postępowania i zawartej umowy o zamówienie publiczne w przypadku odstąpienia od umowy przez jednego członka konsorcjum?

dostępny w wydaniu papierowym

Przerzucanie ryzyka na wykonawcę

30-09-2015

Wykonawca nie jest ubezpieczycielem zaniechań czy niewłaściwych decyzji zamawiającego, a postanowienia umowy nie mogą obligować wykonawcy do wyceny takiego ryzyka i wliczania go do wartości zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Podwykonawstwo a zmowa przetargowa

30-09-2015

Czy umowy dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych mogą nosić znamiona niedozwolonej współpracy podmiotów, stanowiąc porozumienia sprzeczne z przepisami o ochronie konkurencji?

dostępny w wydaniu papierowym

Status KIO

29-09-2015

Omawiamy stan obecny i konieczność zmiany regulacji dotyczących organu odpowiedzialnego za rozpoznawanie odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Niebezpieczny ryczałt

29-09-2015

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego muszą pamiętać, że stosowanie ryczałtowego sposobu rozliczenia należności za wykonane prace wiąże się z ryzykiem zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym

Egzekucja przeciwko członkowi konsorcjum

01-09-2015

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia odpowiadają solidarnie przed zamawiającym ze względu na fakt wspólnego uczestnictwa w postępowaniu i zawarcia z nimi umowy dotyczącej tego zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Brak formalnej możliwości odwołania

01-09-2015

W postępowaniach poniżej progów unijnych KIO odrzuca odwołanie, jeżeli dotyczy ono innych czynności niż wymienione w art. 180 ust. 2 pzp. Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji wykonawca pozbawiony jest środków ochrony prawnej.

dostępny w wydaniu papierowym

Umowa ramowa w świetle dyrektyw

01-09-2015

Umowa ramowa jest procedurą stosowaną w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Odbywa się ona przy odpowiednim wykorzystaniu przepisów o przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym lub negocjacji z ogłoszeniem.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  30

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne