Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Wojna o olsztyńskie tramwaje

05 Sierpień 2016 
Hiszpańska firma FCC złożyła przeciwko Olsztynowi pozew o zerwanie umowy na budowę linii...

Trzy miliardy z UE na...

05 Sierpień 2016 
25 lipca podpisano kontrakty w sprawie wsparcia z funduszy UE dwóch projektów:...

Polityka krajowa ws. PPP

05 Sierpień 2016 
Zespół ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego podczas posiedzenia, które odbyło się 4...

Prawo

Konsultacje społeczne wszczęte przez KE

06-07-2015

Pod koniec kwietnia 2015 r. Komisja Europejska rozpoczęła dwie konsultacje społeczne odnośnie do zamówień publicznych. Pierwsza z nich dotyczy procedur odwoławczych, druga – praw własności intelektualnej.

dostępny w wydaniu papierowym

Natura umowy o roboty budowlane

06-07-2015

Czy fakt, że zawarcie umowy o roboty budowlane nastąpiło w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, wpływa na naturę tej umowy?

dostępny w wydaniu papierowym

Rażąco niska cena na nowo

06-07-2015

Stosowanie jednakowej miary odchylenia cen (ustawowego progu 30%), bez względu na rodzaj zamówienia czy sposób opisu jego przedmiotu, zwiększa częstotliwość prowadzenia procedury wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiana podmiotu zamawiającego

02-06-2015

Zamawiający ma prawo do przekazania osobie trzeciej części lub całości odpowiedzialności za wypłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy. Czynność taka nie zmierza do wywołania skutków prawnych sprzecznych z pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Uprościć zamówienia publiczne

01-06-2015

W kompetencji ustawodawcy oraz w jego interesie leży tworzenie prawa jak najprostszego w stosowaniu. Takie prawo nie sprawia bowiem tylu problemów, co przepisy wymagające dogłębnej analizy i egzegezy.

dostępny w wydaniu papierowym

Bezterminowe umowy z lat 90.

01-06-2015

Choć umowy na czas nieoznaczony zawierane w latach 90. XX w. na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów są w wielu wypadkach nadal aktualne, to często ich realizacja przeczy zasadom wydatkowania środków publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Dotrzymanie terminu na wniesienie odwołania

01-06-2015

Czy organizacja pracy Urzędu Zamówień Publicznych zapewnia możliwość skorzystania z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie terminu na wniesienie odwołania?

dostępny w wydaniu papierowym

Eliminacja nieuczciwych wykonawców

07-05-2015

Jeżeli podmioty przynależą do jednej grupy kapitałowej i wpływa to na kształt odrębnych ofert lub wniosków złożonych przez nie w tym samym postępowaniu, to zamawiający jest zobowiązany do ich wykluczenia.

dostępny w wydaniu papierowym

Prawo opcji w zamówieniu

07-05-2015

Zamawiający może w ramach postępowania wyróżnić część podstawową, która z pewnością zostanie zamówiona, oraz część opcjonalną, której zamówienie będzie fakultatywne.

dostępny w wydaniu papierowym

Jakość personelu wykonawcy

07-05-2015

Wyrok C-601/13 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rzucił nowe światło na kwestię badania i oceny kwalifikacji osób mających wykonywać zamówienie.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  29

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne