Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Szpitalne zamawianie

07 Lipiec 2016 
Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała szpitale publiczne, w których coraz częściej...

Powołanie Prezesa Krajowej...

07 Lipiec 2016 
W związku z upływem w dniu 13 czerwca 2016 r. kadencji Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

Zakończenie prac...

07 Lipiec 2016 
Na 21. posiedzeniu, które odbyło się 22 czerwca 2016 r., Sejm RP rozpatrzył poprawki...

Prawo

Uprościć zamówienia publiczne

01-06-2015

W kompetencji ustawodawcy oraz w jego interesie leży tworzenie prawa jak najprostszego w stosowaniu. Takie prawo nie sprawia bowiem tylu problemów, co przepisy wymagające dogłębnej analizy i egzegezy.

dostępny w wydaniu papierowym

Bezterminowe umowy z lat 90.

01-06-2015

Choć umowy na czas nieoznaczony zawierane w latach 90. XX w. na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów są w wielu wypadkach nadal aktualne, to często ich realizacja przeczy zasadom wydatkowania środków publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Dotrzymanie terminu na wniesienie odwołania

01-06-2015

Czy organizacja pracy Urzędu Zamówień Publicznych zapewnia możliwość skorzystania z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie terminu na wniesienie odwołania?

dostępny w wydaniu papierowym

Eliminacja nieuczciwych wykonawców

07-05-2015

Jeżeli podmioty przynależą do jednej grupy kapitałowej i wpływa to na kształt odrębnych ofert lub wniosków złożonych przez nie w tym samym postępowaniu, to zamawiający jest zobowiązany do ich wykluczenia.

dostępny w wydaniu papierowym

Prawo opcji w zamówieniu

07-05-2015

Zamawiający może w ramach postępowania wyróżnić część podstawową, która z pewnością zostanie zamówiona, oraz część opcjonalną, której zamówienie będzie fakultatywne.

dostępny w wydaniu papierowym

Jakość personelu wykonawcy

07-05-2015

Wyrok C-601/13 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rzucił nowe światło na kwestię badania i oceny kwalifikacji osób mających wykonywać zamówienie.

dostępny w wydaniu papierowym

Niedozwolona współpraca

07-05-2015

Artykuł 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje dokonywania uzgodnień we wszystkich przetargach, bez względu na status organizatora, przedmiot przetargu czy charakter zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Doroczny przegląd realizacji zamówień

08-04-2015

Omawiamy dokument dotyczący aktualnego stosowania w praktyce przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez instytucje działające na terenie Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym

Waloryzacja wynagrodzenia

08-04-2015

Możliwość waloryzacji zwiększa poczucie bezpieczeństwa stron umowy: wykonawców – gwarantując im utrzymanie stałego zysku –  i zamawiających – zapewniając, że jakość realizacji umowy będzie utrzymana na wymaganym poziomie.

dostępny w wydaniu papierowym

Nierówność stron

08-04-2015

Czy korzystając z zasady swobody zawierania umów, wynikającej z art. 3531 kc, zamawiający mają nieograniczone możliwości tworzenia umów, których wzory stanowią część siwz?

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  28

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne