Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Projekt e-Zamówienia

02 Sierpień 2017 
Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych w ramach ustanowionego partnerstwa...

Nowy akt wykonawczy do pzp

02 Sierpień 2017 
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2017 r. pod poz. 1320 zostało...

Wsparcie dla średnich miast

02 Sierpień 2017 
Ministerstwo Rozwoju uważa, że niektóre średnie miasta potrzebują dodatkowej pomocy, aby...

Prawo

Zamówienia obronne w cywilnej gospodarce

12-07-2016

Przepisy dyrektywy 2009/81/WE powinny być stosowane również w sektorze bezpieczeństwa niewojskowego, do zamówień, które posiadają cechy podobne do zamówień w sektorze obrony i mają charakter równie newralgiczny.

dostępny w wydaniu papierowym

Poradnik dla praktyków (cz. 2)

12-07-2016

W jaki sposób uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych?

dostępny w wydaniu papierowym

Kwalifikowalność robót zamiennych

12-07-2016

Czy każda zmiana realizowanej umowy o zamówienie publiczne będzie możliwa do rozliczenia w ramach przyznanej dotacji unijnej?

dostępny w wydaniu papierowym

Odwołanie a prawo do sądu

12-07-2016

Literalna interpretacja przepisów pzp odnoszących się do terminów na wniesienie odwołania może de facto pozbawić wykonawców prawa do sądu.

dostępny w wydaniu papierowym

Poradnik dla praktyków (cz. 1)

03-06-2016

W jaki sposób uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych?

dostępny w wydaniu papierowym

Nadużycia finansowe (cz. 2)

03-06-2016

Przepisy prawa upoważniają wiele instytucji do odpowiedniego reagowania w razie stwierdzenia podejrzenia wystąpienia nadużyć lub nieprawidłowości.

dostępny w wydaniu papierowym

Środki ochrony prawnej (cz. 2)

03-06-2016

Prezentujemy głos w debacie na temat instytucji powoływanych w celu rozstrzygania sporów powstałych na gruncie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Odpowiedzialność dyscyplinarna

02-06-2016

Omawiamy najważniejsze zmiany dotyczące zasad odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, które mają być wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Środki ochrony prawnej (cz. 1)

06-05-2016

Prezentujemy głos w debacie na temat prowadzonych prac nowelizacyjnych nad pzp, zwłaszcza w kontekście przepisów dotyczących rozstrzygania sporów powstałych na gruncie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Nadużycia finansowe (cz. 1)

06-05-2016

Wysokie standardy uczciwości i etycznego postępowania w procesach związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014–2020 to kluczowy element tworzenia wiarygodności i zaufania oraz dbałości o dobry wizerunek funduszy europejskich.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  33

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne