Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Netto czy brutto?

01 Grudzień 2017 
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie rozstrzygnął przetarg na...

Wytyczne w sprawie zamówień...

01 Grudzień 2017 
Komisja Europejska otworzyła konsultacje dotyczące projektu Wytycznych w sprawie zamówień...

Procedury antykorupcyjne

01 Grudzień 2017 
Projekt ustawy o jawności życia publicznego za brak firmowych procedur antykorupcyjnych...

Prawo

Zasada przejrzystości postępowania

20-12-2016

Zasada przejrzystości ma na celu zagwarantowanie upublicznienia informacji o zamówieniach w celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz umożliwienia kontroli bezstronności procedur przetargowych.

dostępny w wydaniu papierowym

Pilna potrzeba

20-12-2016

Nowelizacja pzp poszerzyła przesłanki zastosowania skróconego terminu składania ofert w przypadku pilnej konieczności. Zmiana polega na dodaniu do nich okoliczności, które mogą wynikać z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym

Prawa własności intelektualnej

25-11-2016

W kwietniu 2016 r. Komisja Europejska opublikowała rezultaty konsultacji społecznych w sprawie praw własności intelektualnej w zamówieniach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Prawo opcji w zamówieniach (cz. 1)

25-11-2016

Z uwagi na to, że w przepisach prawa polskiego brakuje definicji legalnej prawa opcji, definicję tę, a także wzorzec stosowania tej instytucji, należy rekonstruować na podstawie praktyki, dorobku doktryny i judykatury oraz przepisów prawa.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia obronne – lista uzbrojenia

25-11-2016

Pomocnym narzędziem dla zamawiających z dziedziny OiB jest lista określona przez Ministra Gospodarki w rozporządzeniu w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie.

dostępny w wydaniu papierowym

Niedopuszczalność skargi na zwrot odwołania

07-10-2016

Przepisy pzp nie wskazują wprost, jakie środki zaskarżenia przysługują lub nie przysługują wykonawcom w sytuacji zwrotu odwołania – rozstrzygnięcie tej kwestii pozostawiono orzecznictwu sądowemu.

dostępny w wydaniu papierowym

Obliczanie terminów

07-10-2016

Ostatnia nowelizacja przyniosła pozytywne zmiany w zakresie regulacji dotyczących terminów przypadających w sobotę, wskazując, że termin taki ulega przedłużeniu do pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia sektorowe – najważniejsze zmiany

07-10-2016

Z uwagi na konieczność wdrożenia przepisów unijnych ostatnia nowelizacja pzp objęła także przepisy dotyczące udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiany istotne i nieistotne

07-10-2016

Obowiązujący od niedawna, zmieniony i rozbudowany art. 144 pzp, który stanowi o dopuszczalności wprowadzania zmian do zawartej umowy o zamówienie publiczne (lub umowy ramowej), budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Co ogranicza zamówienia obronne?

21-09-2016

W dziedzinie obronności i bezpieczeństwa zamawiający mają trudności ze stosowaniem art. 131a pzp, gdy przedmiot zamówienia powinien być kwalifikowany jako „sprzęt wojskowy” lub „newralgiczny”.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  35

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne