Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Przetarg czy żart?

06 Listopad 2014 
Telefonu, notebooka i samochodów zażyczył sobie zarząd dróg od firmy, która wygra...

Sprzeciw wobec zmian w...

06 Listopad 2014 
Polska Izba Gospodarki Odpadami zgłosiła zdecydowany sprzeciw wobec propozycji...

Co nowego w pzp?

06 Listopad 2014 
Zerwanie z dyktatem najniższej ceny przy rozstrzyganiu przetargów i umożliwienie wymogu...

Prawo

Kwestionowanie zasadności zastrzeżenia informacji

01-08-2013

Często powodem zastrzeżenia informacji jest dążenie do utrudnienia konkurencji weryfikacji dokumentów i ofert. Zarzuty podniesione wobec bezzasadnego uznania utajnienia mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym

Aneksowanie umów

01-08-2013

W przypadku umów zawieranych w ramach pzp zasada swobody kontraktowania została ograniczona. Wyraża się to m.in. w ograniczonych możliwościach wprowadzania zmian do zawartej umowy.

dostępny w wydaniu papierowym

Rada administrująca a przesłanki wykluczenia

01-08-2013

Istotne różnice w sposobie funkcjonowania zarządu w systemie dualistycznym oraz rady administrującej w systemie monistycznym często nie są dostrzegane w praktyce badania przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 8 pzp. To powinno się zmienić.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia obronne

01-07-2013

Wyjątkiem od zasady, że progi unijne nie stanowią progu stosowania pzp, są m.in. zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na dostawy lub usługi. Na tym ich specyfika się nie kończy.

dostępny w wydaniu papierowym

Umowy starannego działania

01-07-2013

Charakter niektórych usług sprawia, że ich realizacja wymaga szczególnej staranności. Co innego jednak decyduje o prawidłowej realizacji umowy w przypadku umowy o dzieło, a co innego w przypadku umowy zlecenia.

dostępny w wydaniu papierowym

Kontrola doraźna w praktyce

01-07-2013

Każdy zamawiający musi liczyć się z możliwością objęcia go kontrolą doraźną – nie tylko w trakcie prowadzonego postępowania, ale także w ciągu czterech lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiana umowy zawartej z wolnej ręki

01-07-2013

W trybie z wolnej ręki nie występuje ogłoszenie ani specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Powstaje więc pytanie, czy i na jakich zasadach można taką umowę zmienić.

dostępny w wydaniu papierowym

Upadłość wykonawcy w toku postępowania

03-06-2013

Zamawiającemu nie wolno wykluczyć wykonawcy z postępowania, gdy okoliczności opisane w art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp spełnią się już po upływie terminu składania ofert lub wniosków. Zdarzają się jednak odmienne stanowiska.

dostępny w wydaniu papierowym

Wspólny Słownik Zamówień pod lupą

03-06-2013

Z opublikowanego w grudniu 2012 r. raportu jednoznacznie wynika, że CPV jest użytecznym narzędziem, przynoszącym korzyści zarówno zamawiającym, jak i oferentom. Jednak nie jest ono bez wad.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzeczenie obowiązku zapłaty kary umownej

03-06-2013

Posłużenie się wobec wykonawcy instytucją kary umownej powodującą wykluczenie musi mieć kwalifikowany charakter. Przejawia się to w odpowiedniej wysokości oraz potwierdzeniu nałożenia w wyroku sądowym.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  21

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne