Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Wojny o odpady ciąg dalszy

01 Październik 2014 
Od ponad roku trwa batalia o przetargi śmieciowe.

Zaproszenie do udziału w...

01 Październik 2014 
Europejska Agencja Kosmiczna (European Space Agency) zaprasza podmioty z Polski do...

Ustawa wdrożeniowa

01 Październik 2014 
Zapewnienie ram prawnych dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa to główny cel...

Prawo

Wspólny Słownik Zamówień pod lupą

03-06-2013

Z opublikowanego w grudniu 2012 r. raportu jednoznacznie wynika, że CPV jest użytecznym narzędziem, przynoszącym korzyści zarówno zamawiającym, jak i oferentom. Jednak nie jest ono bez wad.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzeczenie obowiązku zapłaty kary umownej

03-06-2013

Posłużenie się wobec wykonawcy instytucją kary umownej powodującą wykluczenie musi mieć kwalifikowany charakter. Przejawia się to w odpowiedniej wysokości oraz potwierdzeniu nałożenia w wyroku sądowym.

dostępny w wydaniu papierowym

Kiedy nabycie nieruchomości nie wyłącza pzp

02-05-2013

Gdy umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości zawiera zamawiający objęty obowiązkiem stosowania pzp, kluczową kwestią staje się ustalenie, jaki jest zakres zobowiązań sprzedawcy i ich wpływ na wartość nieruchomości.

dostępny w wydaniu papierowym

Roboty budowlane po nowelizacji

02-05-2013

Nakazywanie sumowania zamówień publicznych innych niż dostawy i usługi powtarzające się okresowo jest niezgodne z przepisami prawa. Nie zmienia tego nawet nowa definicja roboty budowlanej.

dostępny w wydaniu papierowym

Negocjacje a dialog konkurencyjny

02-04-2013

Bardzo często można spotkać się z opinią, że procedury udzielania zamówień publicznych ograniczają zamawiających. Jednocześnie najbardziej elastyczne z procedur są rzadko wykorzystywane. Może warto to zmienić?

dostępny w wydaniu papierowym

Ograniczenia swobody umów

02-04-2013

Przepisy prawa zamówień publicznych istotnie ograniczają zasadę swobody umów – kluczową dla stosunków zobowiązaniowych. Ograniczenia te mają rangę ustawową, a swoje uzasadnienie w ochronie interesu publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym

Egzekwowanie wyroków KIO

02-04-2013

Wobec braku uregulowań prawnych dotyczących terminu wykonania orzeczenia Izby, w praktyce to zamawiający decyduje, kiedy wyrok zostanie wykonany. Wykonawca może jednak skutecznie przeciwdziałać jego bezczynności.

dostępny w wydaniu papierowym

Skutki wyroku w sprawie Forposta

01-03-2013

Wykonawca, którego prawo zostało naruszone wskutek niewłaściwej implementacji przepisów dyrektywy – np. wykluczony z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp – może dochodzić od Skarbu Państwa odszkodowania.

dostępny w wydaniu papierowym

Unijne korzenie pzp

01-03-2013

Krajowe prawo zamówień publicznych nie może prawidłowo funkcjonować bez swoich unijnych korzeni. Wszelkie próby rozdzielania czy też przeciwstawiania sobie opisanych zasad są skazane na niepowodzenie.

dostępny w wydaniu papierowym

Zgodne z prawem dzielenie zamówienia

01-03-2013

Nie każdy podział zamówienia stanowi naruszenie art. 32 ust. 2 pzp. Potwierdza to informacja o wyniku kontroli w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską przeprowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  20

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne