Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Współpraca Urzędu Zamówień...

02 Październik 2017 
1 września 2017 r. pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes UZP, i pan Marek Niechciał, Prezes...

Debata dotycząca środków...

02 Październik 2017 
12 września 2017 r. odbyła się debata dotycząca środków ochrony prawnej w kontekście...

Wzrost liczby przetargów z...

02 Październik 2017 
Jak wynika z raportu UZP, Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową...

Prawo

Zmiany istotne i nieistotne

07-10-2016

Obowiązujący od niedawna, zmieniony i rozbudowany art. 144 pzp, który stanowi o dopuszczalności wprowadzania zmian do zawartej umowy o zamówienie publiczne (lub umowy ramowej), budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Co ogranicza zamówienia obronne?

21-09-2016

W dziedzinie obronności i bezpieczeństwa zamawiający mają trudności ze stosowaniem art. 131a pzp, gdy przedmiot zamówienia powinien być kwalifikowany jako „sprzęt wojskowy” lub „newralgiczny”.

dostępny w wydaniu papierowym

Sprawa C-324/14

20-09-2016

Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w kwietniu 2016 r. w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą.

dostępny w wydaniu papierowym

Ujemna cena jednostkowa

20-09-2016

Czy wykonawca zamówienia publicznego może „dopłacać” do wykonania części tego zamówienia?

dostępny w wydaniu papierowym

Ochrona tajemnicy

05-08-2016

W świetle artykułu 266 kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny może zostać pozbawiony wolności nawet na trzy lata. Wyjaśniamy, jakie czyny wiążą się z realną groźbą poniesienia takiej kary.

dostępny w wydaniu papierowym

Stosowanie klauzul społecznych

05-08-2016

Na gruncie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dotychczasowy zakres stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych został poszerzony.

dostępny w wydaniu papierowym

Naśladownictwo produktu

05-08-2016

Jakikolwiek generalny zakaz prawny naśladowania jest niemożliwy do zaakceptowania – prowadziłby on do stagnacji w gospodarce. Gdzie jednak przebiega granica między naśladownictwem dozwolonym a tym, które stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

dostępny w wydaniu papierowym

Rękojmia za wady a gwarancja jakości

04-08-2016

Zamawiający, w celu realizacji swoich interesów dotyczących jakości przedmiotu zamówienia, ma możliwość wyboru reżimu prawnego, na podstawie którego będzie realizował swoje uprawnienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia obronne w cywilnej gospodarce

12-07-2016

Przepisy dyrektywy 2009/81/WE powinny być stosowane również w sektorze bezpieczeństwa niewojskowego, do zamówień, które posiadają cechy podobne do zamówień w sektorze obrony i mają charakter równie newralgiczny.

dostępny w wydaniu papierowym

Poradnik dla praktyków (cz. 2)

12-07-2016

W jaki sposób uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych?

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  34

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne