Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Skuteczne odwołanie

01 Lipiec 2014 
W przetargu na dostawę 10 elektrycznych autobusów dla Miejskich Zakładów Autobusowych w...

Nowe prawo wodne

01 Lipiec 2014 
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację prawa wodnego, która będzie wdrażać...

Zamówienia dla ZUS

01 Lipiec 2014 
Najwyższa Izba Kontroli skierowała do ZUS wystąpienie pokontrolne w sprawie wybranych...

Prawo

Nowe spojrzenie na art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp

01-02-2013

Nie powinno budzić wątpliwości, że świadome, nieprawidłowe realizowanie przedmiotu zamówienia powinno skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Niedawny wyrok sądu okręgowego wydaje się w tym kontekście niezrozumiały.

dostępny w wydaniu papierowym

Opóźnienie niejedno ma znaczenie

01-02-2013

Nie każdy przypadek niedotrzymania terminu określonego w umowie lub wskutek wezwania przez wierzyciela w trybie art. 455 kc stanowi podstawę do skorzystania przez wierzyciela z pewnych uprawnień.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo TSUE

02-01-2013

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 4 wyroki dotyczące zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania skarg o stwierdzenie uchybienia i pytań prejudycjalnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Badanie istotności zmian w umowach

02-01-2013

Niewiele jest zmian, które z całą pewnością mogą zostać zakwalifikowane jako zmiany nieistotne w rozumieniu art. 144 pzp. Warto więc wiedzieć, co i w jaki sposób badają organy kontrolne w tym obszarze.

dostępny w wydaniu papierowym

Odszkodowanie z tytułu naruszenia pzp

02-01-2013

Brak należytej implementacji dyrektyw unijnych w zakresie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej zamawiającego potwierdza wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w sprawie Strabag.

dostępny w wydaniu papierowym

Możliwość odstąpienia od umowy

03-12-2012

Ustawodawca nie przesądził o charakterze okoliczności uzasadniających odstąpienie od zawartej umowy. Należy zatem przyjąć, że mogą to być zarówno okoliczności faktyczne, jak i prawne.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiana terminu zakończenia robót

03-12-2012

Przedłużanie umów może skutkować korektą wydatków kwalifikowanych – zwłaszcza gdy spółka realizująca inwestycję korzysta ze środków unijnych. Warto więc przyjrzeć się wątpliwościom związanym z art. 144 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

„Czarna lista” – nadal problematyczna

03-12-2012

Środowiska branżowe z ulgą przyjęły rezygnację z procedury wpisywania na listę Prezesa UZP na podstawie informacji od zamawiających. Niestety, dotychczasowe problemy związane z instytucją „czarnej listy” pozostają.

dostępny w wydaniu papierowym

Koncesja na roboty budowlane i usługi

05-11-2012

Liczba koniecznych do zrealizowania inwestycji przy ograniczeniach finansowych sektora publicznego wymusza poszukiwanie nowych źródeł pozyskiwania środków na realizację wielu przedsięwzięć.

dostępny w wydaniu papierowym

Prawo do utworu (cz. 2)

05-11-2012

Postanowienia umów w zakresie nabycia majątkowych praw autorskich do utworu lub ustanowienia licencji na określonych polach eksploatacji na przykładzie warunków kontraktowych FIDIC.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  19

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne