Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Odszkodowanie za opóźnianie

01 Październik 2015 
Sąd Apelacyjny w Białymstoku orzekł, że polsko-francuskie konsorcjum – pierwszy wykonawca...

Dofinansowanie na ekologiczny...

01 Październik 2015 
Program Niskoemisyjny Transport Miejski, przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony...

Raport Europejskiego...

01 Październik 2015 
15 września opublikowano raport o sposobie udzielania zamówień przez władze publiczne w...

Prawo

Korupcja a zamówienia publiczne w Polsce

01-09-2014

Źle skonstruowany system zamówień publicznych staje się obszarem niezdrowej rywalizacji, która często prowadzi do zjawisk korupcjogennych i nadużyć finansowych.

dostępny w wydaniu papierowym

Niekonstytucyjny przepis

01-09-2014

Sprawa związana ze stanem faktycznym, którego prawdopodobnie nie można było obronić w drugiej instancji, paradoksalnie stała się źródłem rozważań na temat legalności ograniczenia wynikającego z ustawy o kosztach sądowych.

dostępny w wydaniu papierowym

Techniki i instrumenty w zakresie zamówień elektronicznych w ramach dyrektywy 2014/24/UE

01-09-2014

Omawiamy zmiany – wprowadzone nową dyrektywą klasyczną – w odniesieniu do narzędzi stosowanych w ramach zamówień elektronicznych (dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna, katalog elektroniczny).

dostępny w wydaniu papierowym

Odpowiedzialność spółki-matki

01-09-2014

W większości spraw rozpatrywanych przez Komisję Europejską i TSUE dochodzi do przypisania odpowiedzialności spółce-matce za naruszenia zasad konkurencji przez spółkę-córkę. Czy słusznie?

dostępny w wydaniu papierowym

Dopuszczalność zmiany treści siwz

01-08-2014

Omawiamy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, podczas którego zamawiający skorzystał z możliwości przewidzianej w art. 38 ust. 4 pzp, oraz orzecznictwo wydane w przedmiotowej sprawie.

dostępny w wydaniu papierowym

Zastosowanie trybu z wolnej ręki

01-08-2014

Ustawowe przesłanki skorzystania z niekonkurencyjnych trybów udzielania zamówień publicznych muszą być interpretowane ściśle. Wykładnia rozszerzająca prowadzi bowiem do naruszenia prawa.

dostępny w wydaniu papierowym

Negocjacje i komunikacja elektroniczna

01-08-2014

Nowo wprowadzona dyrektywa w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, zakłada m.in. zmiany dotyczące korzystania z procedur negocjacyjnych oraz z komunikacji elektronicznej.

dostępny w wydaniu papierowym

Stosowanie pzp a granty unijne

01-07-2014

Omawiamy wytyczne dotyczące zamówień publicznych udzielanych przez podmioty NGO oraz te, które zostały zobowiązane do stosowania pzp w wyniku umowy na granty unijne.

dostępny w wydaniu papierowym

Fakturowanie elektroniczne

01-07-2014

Wprowadzenie dyrektywy 2014/55/UE ma na celu m.in. skrócenie okresów płatności, zmniejszenie liczby błędów, ograniczenie kosztów, zintegrowanie procesów biznesowych i zapewnienie transparentności przepływów informacji.

dostępny w wydaniu papierowym

Limity czasowe w dyrektywie 2014/24/UE

01-07-2014

Nowo wprowadzona dyrektywa w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, zakłada m.in. zmianę terminów składania wniosków lub ofert.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  25

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne