Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zmiany na chwilę

01 Wrzesień 2014 
7 sierpnia 2014 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził 15 poprawek do ustawy o...

Zmiany w prawie budowlanym

01 Wrzesień 2014 
Rząd uznał, że obecnie proces budowlany jest nadmiernie sformalizowany i zbyt długi, w...

Likwidacja samorządu...

01 Wrzesień 2014 
Samorząd zawodowy urbanistów został zlikwidowany wskutek uchwalenia ustawy z dnia 9 maja...

Prawo

Negocjacje a dialog konkurencyjny

02-04-2013

Bardzo często można spotkać się z opinią, że procedury udzielania zamówień publicznych ograniczają zamawiających. Jednocześnie najbardziej elastyczne z procedur są rzadko wykorzystywane. Może warto to zmienić?

dostępny w wydaniu papierowym

Ograniczenia swobody umów

02-04-2013

Przepisy prawa zamówień publicznych istotnie ograniczają zasadę swobody umów – kluczową dla stosunków zobowiązaniowych. Ograniczenia te mają rangę ustawową, a swoje uzasadnienie w ochronie interesu publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym

Egzekwowanie wyroków KIO

02-04-2013

Wobec braku uregulowań prawnych dotyczących terminu wykonania orzeczenia Izby, w praktyce to zamawiający decyduje, kiedy wyrok zostanie wykonany. Wykonawca może jednak skutecznie przeciwdziałać jego bezczynności.

dostępny w wydaniu papierowym

Skutki wyroku w sprawie Forposta

01-03-2013

Wykonawca, którego prawo zostało naruszone wskutek niewłaściwej implementacji przepisów dyrektywy – np. wykluczony z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp – może dochodzić od Skarbu Państwa odszkodowania.

dostępny w wydaniu papierowym

Unijne korzenie pzp

01-03-2013

Krajowe prawo zamówień publicznych nie może prawidłowo funkcjonować bez swoich unijnych korzeni. Wszelkie próby rozdzielania czy też przeciwstawiania sobie opisanych zasad są skazane na niepowodzenie.

dostępny w wydaniu papierowym

Zgodne z prawem dzielenie zamówienia

01-03-2013

Nie każdy podział zamówienia stanowi naruszenie art. 32 ust. 2 pzp. Potwierdza to informacja o wyniku kontroli w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską przeprowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

dostępny w wydaniu papierowym

Wyrok w sprawie C-465/11

01-02-2013

Szeroko komentowany wyrok w sprawie Forposta i ABC Direct Contact nie oznacza, że art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp przestaje obowiązywać. Trybunał wyjaśnił tylko zasady jego stosowania.

dostępny w wydaniu papierowym

Nowe spojrzenie na art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp

01-02-2013

Nie powinno budzić wątpliwości, że świadome, nieprawidłowe realizowanie przedmiotu zamówienia powinno skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Niedawny wyrok sądu okręgowego wydaje się w tym kontekście niezrozumiały.

dostępny w wydaniu papierowym

Opóźnienie niejedno ma znaczenie

01-02-2013

Nie każdy przypadek niedotrzymania terminu określonego w umowie lub wskutek wezwania przez wierzyciela w trybie art. 455 kc stanowi podstawę do skorzystania przez wierzyciela z pewnych uprawnień.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo TSUE

02-01-2013

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 4 wyroki dotyczące zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania skarg o stwierdzenie uchybienia i pytań prejudycjalnych.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  20

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne