Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

04 Czerwiec 2018 
Prezes UZP zapowiedziała, że jeszcze przed wakacjami zostanie przedstawiony projekt nowej...

Teksty jednolite rozporządzeń

04 Czerwiec 2018 
W Dzienniku Ustaw RP z 22 maja br. pod pozycją 972 ogłoszono tekst jednolity...

Zamówienia publiczne a...

04 Czerwiec 2018 
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)...

Prawo

Potrzeby o charakterze powszechnym

06-06-2017

Zakwalifikowanie osób prawnych utworzonych w celu świadczenia usług o charakterze powszechnym jako zamawiających w rozumieniu pzp wymaga niekiedy dogłębnej i szczegółowej analizy w zakresie prowadzonej działalności.

dostępny w wydaniu papierowym

Ogłoszenie o zmianie umowy

06-06-2017

Nowelizacja pzp z czerwca 2016 r. nałożyła na zamawiających obowiązek zamieszczenia w BZP lub przekazania Urzędowi Publikacji UE odpowiedniego ogłoszenia w razie zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia ponadgraniczne

06-06-2017

Prezentujemy studium przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczące wspólnego udzielania zamówień publicznych przez instytucje zamawiające zlokalizowane na terenie różnych państw członkowskich UE.

dostępny w wydaniu papierowym

Czym jest wybór najkorzystniejszej oferty?

06-06-2017

Krajowa Izba Odwoławcza postanawia o odrzucaniu odwołań wniesionych na podstawie przesłanki wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Gdy najkorzystniejsza oferta jest za droga

11-05-2017

Konsekwencją zamkniętego katalogu przesłanek unieważnienia postępowania jest konieczność precyzyjnego ustalenia, czy konkretna sytuacja faktyczna – nieraz bardzo skomplikowana – umożliwia podjęcie takiej decyzji.

dostępny w wydaniu papierowym

Usługi z zakresu leśnictwa

11-05-2017

Na mocy nowelizacji pzp z czerwca 2016 r. spod reżimu ustawy wyłączono niektóre zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwot ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, których przedmiotem są usługi z zakresu leśnictwa.

dostępny w wydaniu papierowym

Konflikt interesów

11-05-2017

Omawiamy wyroki Sądu Unii Europejskiej (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) wydane w ostatnim czasie w sprawach dotyczących problematyki wykluczenia oferentów ze względu na konflikt interesów.

dostępny w wydaniu papierowym

Podmiot trzeci – uwagi proceduralne

11-05-2017

Omawiamy stosowanie regulacji wskazanej w art. 22a pzp, określającej zasady korzystania z potencjału podmiotu trzeciego, która została dodana do ustawy wskutek nowelizacji z czerwca ubiegłego roku.

dostępny w wydaniu papierowym

Odwołanie na opis przedmiotu zamówienia (cz. 2)

03-04-2017

Wskutek nowelizacji z czerwca ubiegłego roku rozszerzono katalog czynności mogących stanowić przedmiot zaskarżenia w postępowaniach o wartości poniżej progów UE.

dostępny w wydaniu papierowym

Wypożyczenie pracownika

03-04-2017

W wyniku wejścia w życie ustawy nowelizującej pzp z dnia 22 czerwca 2016 r. zamawiający w szerszym niż dotychczas zakresie wymagają, by zamówienie było realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  38

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne