Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Trzeba znowu ocenić oferty

02 Wrzesień 2015 
Krajowa Izba Odwoławcza uznała odwołanie złożone przez jednego z oferentów przetargu na...

Przetargi w branży IT oraz w...

02 Wrzesień 2015 
W ramach branży IT w II kwartale 2015 r. rozstrzygnięte zostały 3783 przetargi o łącznej...

Pierwszy rządowy projekt PPP...

02 Wrzesień 2015 
Projekt pt. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu” to pierwsza w Polsce...

Prawo

Dopuszczalność zmiany treści siwz

01-08-2014

Omawiamy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, podczas którego zamawiający skorzystał z możliwości przewidzianej w art. 38 ust. 4 pzp, oraz orzecznictwo wydane w przedmiotowej sprawie.

dostępny w wydaniu papierowym

Zastosowanie trybu z wolnej ręki

01-08-2014

Ustawowe przesłanki skorzystania z niekonkurencyjnych trybów udzielania zamówień publicznych muszą być interpretowane ściśle. Wykładnia rozszerzająca prowadzi bowiem do naruszenia prawa.

dostępny w wydaniu papierowym

Negocjacje i komunikacja elektroniczna

01-08-2014

Nowo wprowadzona dyrektywa w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, zakłada m.in. zmiany dotyczące korzystania z procedur negocjacyjnych oraz z komunikacji elektronicznej.

dostępny w wydaniu papierowym

Stosowanie pzp a granty unijne

01-07-2014

Omawiamy wytyczne dotyczące zamówień publicznych udzielanych przez podmioty NGO oraz te, które zostały zobowiązane do stosowania pzp w wyniku umowy na granty unijne.

dostępny w wydaniu papierowym

Fakturowanie elektroniczne

01-07-2014

Wprowadzenie dyrektywy 2014/55/UE ma na celu m.in. skrócenie okresów płatności, zmniejszenie liczby błędów, ograniczenie kosztów, zintegrowanie procesów biznesowych i zapewnienie transparentności przepływów informacji.

dostępny w wydaniu papierowym

Limity czasowe w dyrektywie 2014/24/UE

01-07-2014

Nowo wprowadzona dyrektywa w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, zakłada m.in. zmianę terminów składania wniosków lub ofert.

dostępny w wydaniu papierowym

Zarzuty i żądania odwołującego

01-07-2014

Zamawiający, który uwzględni w całości zarzuty zawarte w odwołaniu, udzielając zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w pzp, niekiedy narusza jedną z nich, wskazaną w art. 186 ust. 3 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Nowe podejście do kryteriów oceny

02-06-2014

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami stosowanie kryterium najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert nie było gwarantem wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

dostępny w wydaniu papierowym

Kaucja na zabezpieczenie

02-06-2014

Instytucja kaucji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy stosowana jest m.in. w umowach o roboty budowlane. Jej charakter prawny często rodzi wątpliwości i może być różnie określany.

dostępny w wydaniu papierowym

Dokumentacja projektowa a nadzór autorski

02-06-2014

Jeśli zamawiający nie ujął czynności sprawowania nadzoru autorskiego w opisie przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową, to nie może on udzielić zamówienia na sprawowanie takiego nadzoru w trybie z wolnej ręki.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  24

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne