Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ryzykowny pośpiech

03 Kwiecień 2015 
Władzom Warszawy zależy na szybkim remoncie mostu Łazienkowskiego po pożarze. W związku z...

Lewiatan opracował katalog...

03 Kwiecień 2015 
Rada Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan opracowała katalog dobrych praktyk....

Odpowiedź na interpelację...

03 Kwiecień 2015 
Urząd Zamówień Publicznych 3 marca 2015 r. przekazał odpowiedź na interpelację poselską...

Prawo

Przesłanki i skutki unieważnienia umowy

03-02-2014

Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą zostać unieważnione nie tylko w przypadkach wskazanych w art. 146 ust. 1 pzp. Kiedy jeszcze można uznać umowę za nieważną?

dostępny w wydaniu papierowym

Pojęcie podmiotu prawa publicznego

03-02-2014

Definicja podmiotu prawa publicznego została ujęta w dyrektywach unijnych z zakresu zamówień publicznych i stanowi autonomiczne pojęcie prawa unijnego, którego interpretacji dokonuje TSUE.

dostępny w wydaniu papierowym

Utajnienie informacji a rażąco niska cena

02-01-2014

Praktyka wskazuje, że zamawiający nierzadko bezkrytycznie przyjmują zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, nawet wtedy, gdy wykonawca zastrzega wszystkie informacje bądź ich większość.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo TSUE

02-01-2014

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał osiem wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania skarg o stwierdzenie uchybienia i pytań prejudycjalnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Gwarancja wadialna

02-12-2013

Wykonawcy powinni zwracać szczególną uwagę na treść gwarancji wadialnej składanej wraz z ofertą, a w przypadku jakichkolwiek błędów powinni postarać się o uzyskanie stosownych aneksów.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiany w umowach na roboty budowlane

02-12-2013

Wprowadzenie zmian w umowie o zamówienie publiczne jest możliwe pod warunkiem, że są to zmiany nieistotne albo możliwość ich dokonania przewidziano w siwz lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

dostępny w wydaniu papierowym

Dyrektywa o udzielaniu koncesji

02-12-2013

Komisja Europejska proponuje uregulowanie kwestii związanych z udzielaniem koncesji na roboty budowlane oraz na usługi. Brak przepisów w tym zakresie zaburza m.in. funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE.

dostępny w wydaniu papierowym

Kontrola zarządcza w zamówieniach (cz. 2)

02-12-2013

W postępowaniu o zamówienie publiczne należy wziąć pod uwagę wymagania wynikające ze standardów kontroli zarządczej, które dotyczą m.in. mechanizmów oceny, zarządzania ryzykiem czy komunikacji.

dostępny w wydaniu papierowym

Należność za usługę lub dostarczenie towaru

04-11-2013

Unormowania, które wprowadziła nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, mają na celu poprawę pozycji wierzyciela przez zmniejszenie opóźnień i zwalczanie zatorów płatniczych.

dostępny w wydaniu papierowym

Dyrektywa sektorowa po zmianach

04-11-2013

Komisja Europejska, Rada oraz Parlament Europejski z uwagi na specyfikę zamówień sektorowych zdecydowały o zachowaniu odrębnego reżimu prawnego dla tego typu zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  23

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne