Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Raport o karach umownych w...

03 Kwiecień 2018 
Na swojej stronie internetowej Urząd Zamówień Publicznych udostępnił raport dotyczący kar...

Polityka inwestycyjna Unii...

03 Kwiecień 2018 
W rezolucji, która została przyjęta przez Parlament Europejski 13 marca, europosłowie...

Granty przyznawane inwestorom

03 Kwiecień 2018 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) chce zmienić „Program wsparcia...

Prawo

Kodeks urbanistyczno-budowlany (cz. 1)

28-02-2017

Projektowany kodeks urbanistyczno-budowlany ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo TSUE

28-02-2017

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 17 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe państw członkowskich UE.

dostępny w wydaniu papierowym

Interes we wniesieniu odwołania

28-02-2017

Czy wobec zmian nowelizacyjnych i najnowszego orzecznictwa sądów wspólnotowych powinien ulec zmianie sposób rozumienia przez Krajową Izbę Odwoławczą pojęcia „interes”?

dostępny w wydaniu papierowym

Odwołanie na opis przedmiotu zamówienia (cz. 1)

28-02-2017

Wskutek nowelizacji pzp z czerwca ubiegłego roku rozszerzono katalog czynności mogących stanowić przedmiot zaskarżenia w postępowaniach o wartości poniżej progów UE.

dostępny w wydaniu papierowym

Przetarg na BIM

28-02-2017

Modele wykonane w technologii BIM w przypadku inwestycji budowlanych są niezwykle pomocne – odzwierciedlają rzeczywiste elementy terenu, infrastruktury towarzyszącej, architektury, konstrukcji i instalacji.

dostępny w wydaniu papierowym

Brexit a zamówienia publiczne

20-02-2017

Analizujemy możliwe modele uregulowania kwestii związanych z zamówieniami publicznymi w państwach Zjednoczonego Królestwa po jego wyjściu ze struktur Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym

Wzorcowe klauzule IT

20-02-2017

Klauzule umowne przygotowane na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji mogą być przez zamawiających wykorzystane podczas konstruowania wzoru umowy lub jej istotnych postanowień, przy uwzględnieniu specyfiki danego projektu.

dostępny w wydaniu papierowym

Odpowiedzialność za zamówienia bagatelne

20-02-2017

W niektórych kręgach przyjęto, że wydatki do 30 000 euro nie są zamówieniami publicznymi w rozumieniu art. 4 pkt 8 pzp. Tymczasem błędna interpretacja tego przepisu może skutkować poważnymi uchybieniami.

dostępny w wydaniu papierowym

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach

20-02-2017

W związku ze zmianą przepisów o zamówieniach publicznych zmienił się zakres informacji, których wykazanie w rocznym sprawozdaniu o zamówieniach jest wymagane zgodnie z nowym rozporządzeniem.

dostępny w wydaniu papierowym

Prowadzenie postępowań w dziedzinie OiB

30-01-2017

Obszar zamówień obronnych wymaga znajomości wielu aktów normatywnych. Decyzja o tym, czy zamówienia powinny być objęte wyłączeniem stosowania pzp, musi być poprzedzona dogłębną analizą każdego przypadku.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  36

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne