Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Program Budowy Dróg Krajowych...

01 Czerwiec 2016 
W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 do tej pory ogłoszono 157...

Projekt kodeksu budowlanego

01 Czerwiec 2016 
Wiceminister infrastruktury i budownictwa, Tomasz Żuchowski, zapowiedział, że do końca...

Sejm uchwalił ustawę o...

01 Czerwiec 2016 
13 maja 2016 r. podczas osiemnastego posiedzenia Sejmu odbyło się trzecie czytanie...

Prawo

Prawo opcji w zamówieniu

07-05-2015

Zamawiający może w ramach postępowania wyróżnić część podstawową, która z pewnością zostanie zamówiona, oraz część opcjonalną, której zamówienie będzie fakultatywne.

dostępny w wydaniu papierowym

Jakość personelu wykonawcy

07-05-2015

Wyrok C-601/13 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rzucił nowe światło na kwestię badania i oceny kwalifikacji osób mających wykonywać zamówienie.

dostępny w wydaniu papierowym

Niedozwolona współpraca

07-05-2015

Artykuł 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje dokonywania uzgodnień we wszystkich przetargach, bez względu na status organizatora, przedmiot przetargu czy charakter zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Doroczny przegląd realizacji zamówień

08-04-2015

Omawiamy dokument dotyczący aktualnego stosowania w praktyce przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez instytucje działające na terenie Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym

Waloryzacja wynagrodzenia

08-04-2015

Możliwość waloryzacji zwiększa poczucie bezpieczeństwa stron umowy: wykonawców – gwarantując im utrzymanie stałego zysku –  i zamawiających – zapewniając, że jakość realizacji umowy będzie utrzymana na wymaganym poziomie.

dostępny w wydaniu papierowym

Nierówność stron

08-04-2015

Czy korzystając z zasady swobody zawierania umów, wynikającej z art. 3531 kc, zamawiający mają nieograniczone możliwości tworzenia umów, których wzory stanowią część siwz?

dostępny w wydaniu papierowym

Umowny mechanizm odszkodowawczy

08-04-2015

Zamawiający może zastosować instytucję kary umownej we wzorze umowy, ogólnych warunkach umowy lub w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym

Rozliczanie robót budowlanych

04-03-2015

Solidarna odpowiedzialność zamawiającego, przewidziana w art. 6471 kc, lub wynikający z pzp system bezpośredniej zapłaty wobec podwykonawcy aktualizują się w chwili, gdy wykonawca odmawia zapłaty bądź uchyla się od niej.

dostępny w wydaniu papierowym

Kłopotliwy warunek wiedzy i doświadczenia

04-03-2015

Działanie niezgodne z pzp należy uznać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeśli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym

Jawność umów i aneksów

04-03-2015

Czy zamawiający może udostępnić każdemu zainteresowanemu zawarte umowy o zamówienie publiczne albo aneksy do tych umów?  Odpowiedzi należy szukać w orzecznictwie sądowym.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  28

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne