Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Platforma ogłoszeń o...

01 Czerwiec 2017 
W maju Urząd Publikacji Unii Europejskiej rozpoczął wdrażanie infrastruktury do obsługi...

Marnotrawienie majątku i złe...

01 Czerwiec 2017 
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła cztery gminy Opolszczyzny w zakresie zarządzania...

Kryterium ceny – już nie...

01 Czerwiec 2017 
W Ministerstwie Rozwoju przedstawiono rezultaty badania kryteriów pozacenowych w...

Prawo

Poradnik dla praktyków (cz. 1)

03-06-2016

W jaki sposób uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych?

dostępny w wydaniu papierowym

Nadużycia finansowe (cz. 2)

03-06-2016

Przepisy prawa upoważniają wiele instytucji do odpowiedniego reagowania w razie stwierdzenia podejrzenia wystąpienia nadużyć lub nieprawidłowości.

dostępny w wydaniu papierowym

Środki ochrony prawnej (cz. 2)

03-06-2016

Prezentujemy głos w debacie na temat instytucji powoływanych w celu rozstrzygania sporów powstałych na gruncie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Odpowiedzialność dyscyplinarna

02-06-2016

Omawiamy najważniejsze zmiany dotyczące zasad odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, które mają być wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Środki ochrony prawnej (cz. 1)

06-05-2016

Prezentujemy głos w debacie na temat prowadzonych prac nowelizacyjnych nad pzp, zwłaszcza w kontekście przepisów dotyczących rozstrzygania sporów powstałych na gruncie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Nadużycia finansowe (cz. 1)

06-05-2016

Wysokie standardy uczciwości i etycznego postępowania w procesach związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014–2020 to kluczowy element tworzenia wiarygodności i zaufania oraz dbałości o dobry wizerunek funduszy europejskich.

dostępny w wydaniu papierowym

Implementacja dyrektywy 2009/81/WE

06-05-2016

Pod koniec lat 90. XX w. na zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa przeznaczano rocznie niemal połowę budżetu obronnego wszystkich krajów UE. Celem dyrektywy obronnej jest uregulowanie tego rynku.

dostępny w wydaniu papierowym

Rozwiązania równoważne

06-05-2016

W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, możliwe jest opisanie go przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, pod warunkiem dopuszczenia równoważności oferowanych rozwiązań.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia udzielane przez instytucje UE

07-04-2016

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane w ostatnim czasie w sprawach będących rezultatem udzielania zamówień publicznych przez instytucje unijne.

dostępny w wydaniu papierowym

Status KIO a problemy praktyczne

07-04-2016

Spory o status Krajowej Izby Odwoławczej nie są tylko teoretyczne. Mają one realne przełożenie na praktyczne problemy zamawiających i wykonawców, zwłaszcza na etapie postępowania sądowego.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  33

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne