Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Decyzja długodojrzewająca

27 Luty 2017 
Plany i debaty w sprawie mostu Wschodniego i alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu wzbudzały...

Raport z ewaluacji dyrektyw...

27 Luty 2017 
Komisja Europejska opublikowała raport z ewaluacji dyrektyw odwoławczych.

Porozumienie w sprawie...

27 Luty 2017 
Uwzględniając oczekiwania uczestników rynku zamówień publicznych oraz kompetencje...

Prawo

Orzecznictwo Trybunału

11-01-2016

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał pięć wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe państw członkowskich UE.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiana umowy z naruszeniem pzp

11-01-2016

Jeśli zamawiający, wprowadzając zmiany do umowy o zamówienie publiczne, łamie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, to jednocześnie ponosi on odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Działalność kulturalna

11-01-2016

Zamówienia na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej zostały przez ustawodawcę wyjęte spod reżimu ustawy w celu usunięcia barier, z którymi dotąd borykały się instytucje kultury i sztuki.

dostępny w wydaniu papierowym

Klauzule waloryzacyjne

11-01-2016

Zamawiający powinien zawrzeć w umowie zapisy umożliwiające zwiększenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian kosztów wykonania zamówienia, o których mowa w art. 142 ust. 5 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego

03-12-2015

Jeśli wykonawca zgodzi się na wynagrodzenie ryczałtowe, to nie może żądać jego podwyższenia. Wyjątkiem od tej zasady jest wystąpienie jednej z przesłanek wskazanych w art. 142 ust. 5 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Procedury odwoławcze w państwach UE

03-12-2015

Omawiamy funkcjonowanie procedur odwoławczych w wybranych państwach członkowskich UE na przykładzie Niemiec i Francji.

dostępny w wydaniu papierowym

Opłata skarbowa za pełnomocnictwa

03-12-2015

Upowszechniona już praktyka uiszczania opłaty skarbowej od pełnomocnictw składanych w toku postępowania odwoławczego przed KIO może nie mieć pełnego oparcia w obowiązujących przepisach prawa.

dostępny w wydaniu papierowym

Status KIO a dyrektywy odwoławcze

03-12-2015

Czy rzeczywiście istnieją podstawy do tego, by podważać przekonanie o niezależności Krajowej Izby Odwoławczej jako organu właściwego do rozstrzygania w sprawach zamówień publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym

Zadbać o swoje interesy

05-11-2015

Zamawiający ma prawo zawrzeć w umowie z wykonawcą postanowienia, za pomocą których ureguluje kwestie niewskazane w pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Odwrócone obciążenie VAT

05-11-2015

Na co należy zwrócić uwagę w przypadku postępowań dotyczących zamówień na towary, które w myśl nowych regulacji powodują powstanie obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego?

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  31
All rights reserved © 2013 Presscom / Miesięcznik "Przetargi Publiczne"