Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Decyzja długodojrzewająca

27 Luty 2017 
Plany i debaty w sprawie mostu Wschodniego i alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu wzbudzały...

Raport z ewaluacji dyrektyw...

27 Luty 2017 
Komisja Europejska opublikowała raport z ewaluacji dyrektyw odwoławczych.

Porozumienie w sprawie...

27 Luty 2017 
Uwzględniając oczekiwania uczestników rynku zamówień publicznych oraz kompetencje...

Prawo

Brexit a zamówienia publiczne

20-02-2017

Analizujemy możliwe modele uregulowania kwestii związanych z zamówieniami publicznymi w państwach Zjednoczonego Królestwa po jego wyjściu ze struktur Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym

Wzorcowe klauzule IT

20-02-2017

Klauzule umowne przygotowane na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji mogą być przez zamawiających wykorzystane podczas konstruowania wzoru umowy lub jej istotnych postanowień, przy uwzględnieniu specyfiki danego projektu.

dostępny w wydaniu papierowym

Odpowiedzialność za zamówienia bagatelne

20-02-2017

W niektórych kręgach przyjęto, że wydatki do 30 000 euro nie są zamówieniami publicznymi w rozumieniu art. 4 pkt 8 pzp. Tymczasem błędna interpretacja tego przepisu może skutkować poważnymi uchybieniami.

dostępny w wydaniu papierowym

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach

20-02-2017

W związku ze zmianą przepisów o zamówieniach publicznych zmienił się zakres informacji, których wykazanie w rocznym sprawozdaniu o zamówieniach jest wymagane zgodnie z nowym rozporządzeniem.

dostępny w wydaniu papierowym

Prowadzenie postępowań w dziedzinie OiB

30-01-2017

Obszar zamówień obronnych wymaga znajomości wielu aktów normatywnych. Decyzja o tym, czy zamówienia powinny być objęte wyłączeniem stosowania pzp, musi być poprzedzona dogłębną analizą każdego przypadku.

dostępny w wydaniu papierowym

Nowelizacja a rozwój MŚP

30-01-2017

Omawiamy najważniejsze przepisy znowelizowanej ustawy – zarówno te ułatwiające podmiotom z sektora MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, jak i te, które stanowią barierę w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym

Sprawa C-6/15

30-01-2017

Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w lipcu 2016 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne dotyczące momentu podania oferentom informacji o metodzie oceny ofert.

dostępny w wydaniu papierowym

Odstąpienie od umowy

30-01-2017

Pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać. Nie zawsze jednak zamawiający kierują się tą starorzymską zasadą, często nadużywając przepisu art. 145 ust. 1.

dostępny w wydaniu papierowym

Naruszenia przy zlecaniu usług prawniczych

20-12-2016

Kontrole przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazują, że zamawianie usług prawniczych nie zawsze odbywa się zgodnie z prawem.

dostępny w wydaniu papierowym

Prawo opcji w zamówieniach (cz. 2)

20-12-2016

Możliwość stosowania prawa opcji w zamówieniach publicznych nie wynika z art. 34 ust. 5 pzp, lecz z zasady swobody umów, wyrażonej w art. 3531 kodeksu cywilnego.

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  31
All rights reserved © 2013 Presscom / Miesięcznik "Przetargi Publiczne"