Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Projekt e-Zamówienia

02 Sierpień 2017 
Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych w ramach ustanowionego partnerstwa...

Nowy akt wykonawczy do pzp

02 Sierpień 2017 
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2017 r. pod poz. 1320 zostało...

Wsparcie dla średnich miast

02 Sierpień 2017 
Ministerstwo Rozwoju uważa, że niektóre średnie miasta potrzebują dodatkowej pomocy, aby...

Prawo

Zgodność z prawem wspólnotowym

31-07-2017

Czy ostatnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej spowodują rewolucję w sposobie udzielania zamówień publicznych w Polsce?

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia dotyczące gospodarki odpadami

31-07-2017

Prezentujemy studium przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczące udzielania zamówień publicznych na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym

Lista sprawdzająca do autokontroli (cz. 2)

31-07-2017

Warto sprawdzić własne czynności w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności lub rozeznania rynku.

dostępny w wydaniu papierowym

Przedwczesne zarzuty

31-07-2017

Ustawodawca w pzp nie określa ani tego, kiedy dany zarzut odwołania należy uznać za przedwcześnie postawiony, ani też tego, jakie orzeczenie powinna wydać w takiej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza.

dostępny w wydaniu papierowym

Zabezpieczenie skargi na orzeczenie KIO

27-06-2017

Czy sąd okręgowy, do którego wniesiono skargę na orzeczenie KIO, może tymczasowo zakazać zamawiającemu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego?

dostępny w wydaniu papierowym

Sprawa C-387/14

27-06-2017

Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w maju 2017 r. w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą.

dostępny w wydaniu papierowym

Lista sprawdzająca do autokontroli

27-06-2017

Jak się lepiej przygotować do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z przepisami pzp? Czasem warto mieć pod ręką „ściągę”, która wskaże najbardziej kluczowe aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę.

dostępny w wydaniu papierowym

Co dalej z dyrektywami odwoławczymi?

27-06-2017

Dyrektywy odwoławcze mają zapewnić efektywność przepisów dyrektyw zamówieniowych. Tymczasem w wielu aspektach są one z tymi przepisami niekompatybilne.

dostępny w wydaniu papierowym

Potrzeby o charakterze powszechnym

06-06-2017

Zakwalifikowanie osób prawnych utworzonych w celu świadczenia usług o charakterze powszechnym jako zamawiających w rozumieniu pzp wymaga niekiedy dogłębnej i szczegółowej analizy w zakresie prowadzonej działalności.

dostępny w wydaniu papierowym

Ogłoszenie o zmianie umowy

06-06-2017

Nowelizacja pzp z czerwca 2016 r. nałożyła na zamawiających obowiązek zamieszczenia w BZP lub przekazania Urzędowi Publikacji UE odpowiedniego ogłoszenia w razie zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3.

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  33

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne