Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Platforma ogłoszeń o...

01 Czerwiec 2017 
W maju Urząd Publikacji Unii Europejskiej rozpoczął wdrażanie infrastruktury do obsługi...

Marnotrawienie majątku i złe...

01 Czerwiec 2017 
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła cztery gminy Opolszczyzny w zakresie zarządzania...

Kryterium ceny – już nie...

01 Czerwiec 2017 
W Ministerstwie Rozwoju przedstawiono rezultaty badania kryteriów pozacenowych w...

Prawo

Zabezpieczenie skargi na orzeczenie KIO

27-06-2017

Czy sąd okręgowy, do którego wniesiono skargę na orzeczenie KIO, może tymczasowo zakazać zamawiającemu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego?

dostępny w wydaniu papierowym

Sprawa C-387/14

27-06-2017

Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w maju 2017 r. w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą.

dostępny w wydaniu papierowym

Lista sprawdzająca do autokontroli

27-06-2017

Jak się lepiej przygotować do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z przepisami pzp? Czasem warto mieć pod ręką „ściągę”, która wskaże najbardziej kluczowe aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę.

dostępny w wydaniu papierowym

Co dalej z dyrektywami odwoławczymi?

27-06-2017

Dyrektywy odwoławcze mają zapewnić efektywność przepisów dyrektyw zamówieniowych. Tymczasem w wielu aspektach są one z tymi przepisami niekompatybilne.

dostępny w wydaniu papierowym

Potrzeby o charakterze powszechnym

06-06-2017

Zakwalifikowanie osób prawnych utworzonych w celu świadczenia usług o charakterze powszechnym jako zamawiających w rozumieniu pzp wymaga niekiedy dogłębnej i szczegółowej analizy w zakresie prowadzonej działalności.

dostępny w wydaniu papierowym

Ogłoszenie o zmianie umowy

06-06-2017

Nowelizacja pzp z czerwca 2016 r. nałożyła na zamawiających obowiązek zamieszczenia w BZP lub przekazania Urzędowi Publikacji UE odpowiedniego ogłoszenia w razie zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia ponadgraniczne

06-06-2017

Prezentujemy studium przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczące wspólnego udzielania zamówień publicznych przez instytucje zamawiające zlokalizowane na terenie różnych państw członkowskich UE.

dostępny w wydaniu papierowym

Czym jest wybór najkorzystniejszej oferty?

06-06-2017

Krajowa Izba Odwoławcza postanawia o odrzucaniu odwołań wniesionych na podstawie przesłanki wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Gdy najkorzystniejsza oferta jest za droga

11-05-2017

Konsekwencją zamkniętego katalogu przesłanek unieważnienia postępowania jest konieczność precyzyjnego ustalenia, czy konkretna sytuacja faktyczna – nieraz bardzo skomplikowana – umożliwia podjęcie takiej decyzji.

dostępny w wydaniu papierowym

Usługi z zakresu leśnictwa

11-05-2017

Na mocy nowelizacji pzp z czerwca 2016 r. spod reżimu ustawy wyłączono niektóre zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwot ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, których przedmiotem są usługi z zakresu leśnictwa.

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  33

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne