Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Netto czy brutto?

01 Grudzień 2017 
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie rozstrzygnął przetarg na...

Wytyczne w sprawie zamówień...

01 Grudzień 2017 
Komisja Europejska otworzyła konsultacje dotyczące projektu Wytycznych w sprawie zamówień...

Procedury antykorupcyjne

01 Grudzień 2017 
Projekt ustawy o jawności życia publicznego za brak firmowych procedur antykorupcyjnych...

Prawo

Skuteczne zamówienia dla Europy

30-11-2017

Omawiamy inicjatywę Komisji Europejskiej, mającą na celu ułatwienie udzielania zamówień publicznych w sposób bardziej skuteczny i zrównoważony, przy pełnym wykorzystaniu technologii cyfrowych dla uproszczenia i przyspieszenia procedur.

dostępny w wydaniu papierowym

Odwołanie na wybór oferty najkorzystniejszej

30-11-2017

Uprawnienie wykonawców do kontroli – w drodze środków ochrony prawnej – czynności podejmowanych przez podmioty zamawiające powinno być jednoznaczne i nie powinno nastręczać trudności interpretacyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów

30-11-2017

Czy – w kontekście wydanych przez TSUE wyroków z 10 października 2013 r. (C-336/12, Manova) i z 4 maja 2017 r. (C-387/14, Esaprojekt) – artykuł 22a ust. 6 pzp jest zgodny z prawem europejskim?

dostępny w wydaniu papierowym

Okoliczności nieprzewidywalne

30-11-2017

Zamawiający może zmienić postanowienia zawartej umowy w przypadku, gdy okaże się to konieczne wskutek wystąpienia okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

dostępny w wydaniu papierowym

Stosowanie klauzul społecznych

07-11-2017

Omawiamy trudności pojawiające się w związku ze stosowaniem klauzul społecznych, na które wskazała Najwyższa Izba Kontroli w protokole jednej z przeprowadzonych kontroli.

dostępny w wydaniu papierowym

Rekomendacje zmian w systemie zamówień

07-11-2017

Prezentujemy założenia do systemu zamówień publicznych w Polsce – kierunki zmian rekomendowane przez OSKZP.

dostępny w wydaniu papierowym

Dopuszczalność odwołań

07-11-2017

Dopuszczalność wnoszenia odwołań w przypadku zamówień dotyczących usług społecznych, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, wciąż wzbudza kontrowersje i wywołuje dyskusje.

dostępny w całości

Zamówienia dodatkowe

07-11-2017

Po nowelizacji z czerwca 2016 r. zamówienia dodatkowe nie są już traktowane jako dodatkowe umowy zawierane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania, lecz stanowią jedną z okoliczności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym

Klauzule rewizyjne

03-10-2017

Rozbudowana regulacja dotycząca przesłanek zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp, może powodować trudności interpretacyjne.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia społeczne a odwołanie

03-10-2017

Czy istnieje możliwość wniesienia środków ochrony prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ustawy Prawo zamówień publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  35

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne