Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Współpraca Urzędu Zamówień...

02 Październik 2017 
1 września 2017 r. pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes UZP, i pan Marek Niechciał, Prezes...

Debata dotycząca środków...

02 Październik 2017 
12 września 2017 r. odbyła się debata dotycząca środków ochrony prawnej w kontekście...

Wzrost liczby przetargów z...

02 Październik 2017 
Jak wynika z raportu UZP, Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową...

Prawo

Klauzule rewizyjne

03-10-2017

Rozbudowana regulacja dotycząca przesłanek zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp, może powodować trudności interpretacyjne.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia społeczne a odwołanie

03-10-2017

Czy istnieje możliwość wniesienia środków ochrony prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ustawy Prawo zamówień publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia na świadczenia zdrowotne

03-10-2017

W projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej ustawodawca proponuje m.in. rezygnację ze specjalnego trybu udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne i poddanie ich ogólnym przepisom o zamówieniach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Przegląd i ocena zamówień w UE

03-10-2017

Prezentujemy aktualną ocenę Komisji Europejskiej dotyczącą poszczególnych aspektów procesu udzielania zamówień publicznych przez państwa członkowskie Unii.

dostępny w wydaniu papierowym

Upływ terminu związania ofertą

03-10-2017

Czy sytuacja, w której wykonawca samodzielnie nie przedłużył terminu związania ofertą – podobnie jak niewyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu – powinna skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp?

dostępny w wydaniu papierowym

Podwykonawstwo w zamówieniach sektorowych

05-09-2017

W jakim zakresie podmiot, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 136 pzp, może korzystać z usług podwykonawców?

dostępny w wydaniu papierowym

Wymóg zawierania przez wykonawców umów o pracę

04-09-2017

Omawiamy funkcjonujący od zeszłego roku obowiązek formułowania i weryfikacji wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Ugoda na tle realizacji umów

04-09-2017

W czerwcu 2017 r. weszły w życie przepisy mające ułatwić dochodzenie wierzytelności. Ustawodawca wprowadził wówczas między innymi regulacje dotyczące ugodowego załatwiania spraw spornych przez jednostki sektora finansów publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zgodność z prawem wspólnotowym

31-07-2017

Czy ostatnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej spowodują rewolucję w sposobie udzielania zamówień publicznych w Polsce?

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia dotyczące gospodarki odpadami

31-07-2017

Prezentujemy studium przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczące udzielania zamówień publicznych na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  34

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne