Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Prawo i orzecznictwo

Niewykonanie wyroku KIO

29-01-2018

Postępowania odwoławcze w polskim systemie zamówień publicznych prowadzone są przed instytucją niebędącą organem sądowym. Czy niewykonanie wyroku wydanego przez tę instytucję wiąże się z jakimiś konsekwencjami?

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiany podmiotowe (cz. 2)

29-01-2018

Omawiamy zmiany w umowach związane z restrukturyzacją i upadłością, a także nabyciem przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym oraz „przejęciem” zobowiązań względem podwykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym

Odwołanie na wybór oferty najkorzystniejszej (cz. 2)

15-01-2018

Zdaniem Sądu Najwyższego zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów UE mogą obejmować także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego, lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu.

dostępny w wydaniu papierowym

Ochrona sygnalistów

15-01-2018

Omawiamy wyniki studium przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej, w ramach którego oszacowano korzyści ekonomiczne płynące z ochrony sygnalistów w zamówieniach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Usprawnienie zamówień w Europie

15-01-2018

Zadaniem nowej inicjatywy KE jest zwiększenie skuteczności udzielania zamówień publicznych z wykorzystaniem technologii cyfrowych mających na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur przetargowych oraz podkreślenie aspektu zrównoważonych zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiany podmiotowe (cz. 1)

15-01-2018

Omawiamy możliwość dokonania zmiany umowy o zamówienie publiczne związanej ze zmianami strukturalnymi występującymi po stronie wykonawcy, polegającymi na połączeniu, podziale bądź przekształceniu.

dostępny w wydaniu papierowym

Skuteczne zamówienia dla Europy

30-11-2017

Omawiamy inicjatywę Komisji Europejskiej, mającą na celu ułatwienie udzielania zamówień publicznych w sposób bardziej skuteczny i zrównoważony, przy pełnym wykorzystaniu technologii cyfrowych dla uproszczenia i przyspieszenia procedur.

dostępny w wydaniu papierowym

Odwołanie na wybór oferty najkorzystniejszej

30-11-2017

Uprawnienie wykonawców do kontroli – w drodze środków ochrony prawnej – czynności podejmowanych przez podmioty zamawiające powinno być jednoznaczne i nie powinno nastręczać trudności interpretacyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów

30-11-2017

Czy – w kontekście wydanych przez TSUE wyroków z 10 października 2013 r. (C-336/12, Manova) i z 4 maja 2017 r. (C-387/14, Esaprojekt) – artykuł 22a ust. 6 pzp jest zgodny z prawem europejskim?

dostępny w wydaniu papierowym

Okoliczności nieprzewidywalne

30-11-2017

Zamawiający może zmienić postanowienia zawartej umowy w przypadku, gdy okaże się to konieczne wskutek wystąpienia okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Następna  44

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne