Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Prawo i orzecznictwo

Interes przystępującego

07-05-2018

Niedopuszczenie przystępującego do udziału w postępowaniu odwoławczym w praktyce nie jest poddawane kontroli instancyjnej. Brak jednoznacznych przepisów i coraz większe rozbieżności w orzecznictwie powodują, że interes przystępującego jest wciąż tematem budzącym wiele emocji.

dostępny w wydaniu papierowym

Problemy podwykonawców

30-03-2018

Podzlecanie przez wykonawcę części zamówienia publicznego pociąga za sobą także prawa i obowiązki zamawiającego jako inwestora.

dostępny w wydaniu papierowym

Kontrole zamówień publicznych

30-03-2018

Czy każdy błąd zamawiającego, zidentyfikowany przez instytucję kontrolującą w ramach kontroli zamówienia publicznego finansowanego z dotacji unijnych, oznacza korektę dofinansowania?

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo TSUE w 2017 roku (cz. 1)

30-03-2018

W minionym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 11 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe państw członkowskich UE.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiana umowy w drodze ugody

30-03-2018

Czy ugoda, o której mowa w art. 917 kodeksu cywilnego, jest możliwa na gruncie zamówień publicznych? Czy zamawiający w drodze jej zawarcia może unieważnić umowę w sprawie zamówienia lub zmienić jej treść?

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiany niebędące zmianami istotnymi

05-03-2018

Jakie zmiany postanowień zawartej umowy (lub umowy ramowej) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, należy uznać za zmiany niemające charakteru zmian istotnych?

dostępny w wydaniu papierowym

Podpisanie umowy

05-03-2018

Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający powinien skierować do wykonawcy wezwanie w celu podpisania umowy. Co jednak należy zrobić, jeżeli jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy?

dostępny w wydaniu papierowym

Udostępnianie zasobów

05-03-2018

Prezentujemy genezę instytucji udostępniania zasobów podmiotu trzeciego w ramach systemu zamówień publicznych i omawiamy związane z nią problemy praktyczne oraz sposoby ich rozwiązania.

dostępny w wydaniu papierowym

Ustawa o jawności życia publicznego

05-03-2018

Omawiamy założenia projektu ustawy o jawności życia publicznego z dnia 8 stycznia 2018 r. i ich wpływ na sferę zamówień publicznych oraz na obowiązki uczestników rynku zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym

Gwarancja zapłaty

29-01-2018

Czy narzędzie przewidziane w kodeksie cywilnym, którego celem jest zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy, ma zastosowanie w zamówieniach publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Następna  44

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne