Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Prawo i orzecznictwo

Beneficjenci środków unijnych

01-02-2010

Zasady udzielania zamówień publicznych przez podmioty niebędące zamawiającymi w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzeczenia ETS

01-01-2010

W ubiegłym roku Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydał  7 wyroków w zakresie zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywanych pytań prejudycjalnych bądź też skargi o stwierdzenie uchybienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Kary finansowe dla zamawiających

01-01-2010

Nakładanie przez Krajową Izbę Odwoławczą kar finansowych na zamawiających, w przypadku gdy Izba uwzględni złożone odwołanie, a umowa o zamówienie publiczne zostanie już zawarta.

dostępny w wydaniu papierowym

Pod lupą kontrolera

01-01-2010

Na jakie aspekty zamawiający powinni zwrócić szczególną uwagę w trakcie postępowania o zamówienie, aby przy okazji prowadzonej kontroli nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Tylko odwołania

02-12-2009

Uchwalona przez sejm 2 grudnia br. druga tegoroczna nowelizacja pzp dotyczy głównie zmian w zakresie środków ochrony prawnej. Najważniejszymi z nich są: likwidacja protestu oraz nowe zasady wnoszenia odwołań.

dostępny w wydaniu papierowym

Jednostki kultury

02-12-2009

Sposób wydatkowania środków publicznych poniżej ustawowego progu i zasady szacowania wartości zamówień przy zakupach dokonywanych przez jednostki kultury na przykładzie zakupów książek.

dostępny w wydaniu papierowym

Jak w wojsku ustawiano przetargi (cz. 2)

02-12-2009

W poprzednim numerze opisywaliśmy grupę przestępczą funkcjonującą w Marynarce Wojennej. W tym natomiast przedstawione zostaną zasady ustawiania przetargów w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Zielonej Górze.

dostępny w wydaniu papierowym

Jednostki służb mundurowych

04-11-2009

Pozostawienie zbyt dużej dowolności w zakresie dokonywania zakupów poniżej 14 tys. euro może prowadzić do nadużyć finansowych. Zamawiający muszą zdawać sobie sprawę, że są to w dalszym ciągu środki publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym

Kontrola jednostek podległych

04-11-2009

Sprawdzanie i ocenianie zasad wydatkowania środków publicznych w danej jednostce może się odbywać nie tylko przez instytucje zewnętrzne, ale także w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez własną jednostkę.

dostępny w wydaniu papierowym

Jak w wojsku ustawiano przetargi (cz. 1)

04-11-2009

Prowadzone przez Prokuraturę Wojskową sprawy karne, jak i liczba skazanych w ich wyniku osób, dowodzą, że w polskim wojsku mamy do czynienia z przestępczością gospodarczą o charakterze zorganizowanym.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  43  44  45  46  47  48  49  50  51  Następna  51

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne