Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Prawo i orzecznictwo

Procedura publiczna, partner prywatny (cz. 1)

03-05-2010

Zasady stosowania ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie trybu wyboru oferty najkorzystniejszej i partnera prywatnego.

dostępny w wydaniu papierowym

Opłata od skargi

03-05-2010

Znaczne zwiększenie wysokości opłaty sądowej do wnoszonej skargi w połączeniu z likwidacją protestu oznacza, że tak naprawdę wykonawcom pozostał jeden środek ochrony prawnej, tj. odwołanie do KIO.

dostępny w wydaniu papierowym

Sąd konkursowy

03-05-2010

W postępowaniach konkursowych bardzo istotną rolę odgrywa sąd konkursowy. Od prawidłowości jego postępowania zależy bowiem nie tylko pomyślny przebieg konkursu, ale i wybór prac konkursowych.

dostępny w wydaniu papierowym

Rynki światowe

01-04-2010

Dostęp podmiotów mających siedzibę na terenie państw członkowskich do zamówień publicznych w sektorze użyteczności publicznej udzielanych przez zamawiających spoza Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym

Koszty odwołania

01-04-2010

Choć wysokość wpisu nie została zmieniona w stosunku do sytuacji sprzed nowelizacji, to jednak nowe rozporządzenie nakazuje zupełnie inaczej niż dotychczas kwalifikować i rozliczać koszty odwołania.

dostępny w wydaniu papierowym

Zwrot dofinansowania

01-04-2010

Zdarza się, że przyznana dotacja może zostać odebrana. Dzieje się tak, gdy środki wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem, gdy naruszono określone procedury lub gdy pieniądze pobrano nienależnie czy też w nadmiernej wysokości.

dostępny w wydaniu papierowym

Tajemnica przedsiębiorstwa

01-03-2010

Wykonawca, składając ofertę w postępowaniu, może zastrzec w niej pewne informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Łatwiej jest jednak stwierdzić, jakich informacji zastrzec nie może, niż jakie mogą zostać utajnione.

dostępny w wydaniu papierowym

Za co można stracić dotację

01-03-2010

Błędy popełniane przez zamawiających podczas realizacji zamówień publicznych finansowanych z funduszy unijnych mogą spowodować, że przyznana dotacja zostanie zmniejszona bądź też odebrana.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo KIO

01-02-2010

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym

Ustawa o finansach publicznych

01-02-2010

Od początku bieżącego roku obowiązuje nowa ustawa o finansach publicznych. Wprowadziła ona zmiany m.in. w organizacji sektora finansów publicznych, powołała nowe jednostki oraz zlikwidowała gospodarstwa pomocnicze.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  43  44  45  46  47  48  49  50  51  Następna  51

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne