Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Prawo i orzecznictwo

Jak w wojsku ustawiano przetargi (cz. 1)

04-11-2009

Prowadzone przez Prokuraturę Wojskową sprawy karne, jak i liczba skazanych w ich wyniku osób, dowodzą, że w polskim wojsku mamy do czynienia z przestępczością gospodarczą o charakterze zorganizowanym.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo KIO

02-10-2009

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym

Jednostki służby zdrowia

02-10-2009

Tworząc regulamin udzielania zamówień w jednostkach służby zdrowia, można stosować zasady prawa zamówień publicznych, pamiętając jednak, aby wewnętrzne przepisy nie były bardziej rygorystyczne niż sama ustawa.

dostępny w wydaniu papierowym

Potrzebna jest większa konkurencyjność

02-10-2009

O dwóch nowelizacjach prawa zamówień publicznych i najważniejszych zmianach w nich zawartych rozmawiamy z Jackiem Sadowym, prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo KIO

02-09-2009

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym

Decyzja nr 291/MON

02-09-2009

Do zakupu uzbrojenia i sprzętu wojskowego resort obrony narodowej stosuje własne, odrębne wytyczne, w związku z czym przy wyborze oferty przepisy prawa zamówień publicznych nie znajdują zastosowania.

dostępny w wydaniu papierowym

Interes publiczny

02-09-2009

W jakich sytuacjach zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, powołując się na przesłankę, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym.

dostępny w wydaniu papierowym

Jednostki samorządu terytorialnego

02-09-2009

W każdej gminie istnieje określona grupa drobnych dostaw i usług, których wartość nie przekracza ustawowego progu 14 tys. euro. Nie oznacza to jednak, że mogą być one zamawiane bez stosowania żadnych procedur.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo KIO

04-08-2009

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym

Umowy wykonawcze

04-08-2009

Zamawiający, udzielając zamówień jednostkowych, których przedmiot objęty jest umową ramową, napotyka na wiele trudności, których często nie może w sposób jednoznaczny rozwiązać.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  41  42  43  44  45  46  47  48  49  Następna  49

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne