Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Prawo i orzecznictwo

Zwrot dofinansowania

01-04-2010

Zdarza się, że przyznana dotacja może zostać odebrana. Dzieje się tak, gdy środki wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem, gdy naruszono określone procedury lub gdy pieniądze pobrano nienależnie czy też w nadmiernej wysokości.

dostępny w wydaniu papierowym

Tajemnica przedsiębiorstwa

01-03-2010

Wykonawca, składając ofertę w postępowaniu, może zastrzec w niej pewne informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Łatwiej jest jednak stwierdzić, jakich informacji zastrzec nie może, niż jakie mogą zostać utajnione.

dostępny w wydaniu papierowym

Za co można stracić dotację

01-03-2010

Błędy popełniane przez zamawiających podczas realizacji zamówień publicznych finansowanych z funduszy unijnych mogą spowodować, że przyznana dotacja zostanie zmniejszona bądź też odebrana.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo KIO

01-02-2010

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym

Ustawa o finansach publicznych

01-02-2010

Od początku bieżącego roku obowiązuje nowa ustawa o finansach publicznych. Wprowadziła ona zmiany m.in. w organizacji sektora finansów publicznych, powołała nowe jednostki oraz zlikwidowała gospodarstwa pomocnicze.

dostępny w wydaniu papierowym

Beneficjenci środków unijnych

01-02-2010

Zasady udzielania zamówień publicznych przez podmioty niebędące zamawiającymi w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzeczenia ETS

01-01-2010

W ubiegłym roku Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydał  7 wyroków w zakresie zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywanych pytań prejudycjalnych bądź też skargi o stwierdzenie uchybienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Kary finansowe dla zamawiających

01-01-2010

Nakładanie przez Krajową Izbę Odwoławczą kar finansowych na zamawiających, w przypadku gdy Izba uwzględni złożone odwołanie, a umowa o zamówienie publiczne zostanie już zawarta.

dostępny w wydaniu papierowym

Pod lupą kontrolera

01-01-2010

Na jakie aspekty zamawiający powinni zwrócić szczególną uwagę w trakcie postępowania o zamówienie, aby przy okazji prowadzonej kontroli nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Tylko odwołania

02-12-2009

Uchwalona przez sejm 2 grudnia br. druga tegoroczna nowelizacja pzp dotyczy głównie zmian w zakresie środków ochrony prawnej. Najważniejszymi z nich są: likwidacja protestu oraz nowe zasady wnoszenia odwołań.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  42  43  44  45  46  47  48  49  50  Następna  50

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne