Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Prawo i orzecznictwo

Kierownik jednostki

01-09-2010

Kierownik jednostki reprezentujący zamawiającego nie ma obowiązku złożenia oświadczenia o wyłączeniu z postępowania, jeżeli przed podpisaniem umowy nie wykonywał żadnych czynności w danym postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym

Czym są „nieprawidłowości”

02-08-2010

W świetle systemu przeciwdziałania występowaniu „nieprawidłowości”, określonych w unijnym rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, naruszenie przepisów pzp należy klasyfikować jako naruszenie prawa wspólnotowego.

dostępny w wydaniu papierowym

Oddział zagranicznego przedsiębiorcy

02-08-2010

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego może złożyć w postępowaniu ofertę, ale tylko jako pełnomocnik. Wszelkie dokumenty dołączane do oferty powinny dotyczyć natomiast przedsiębiorcy zagranicznego.

dostępny w wydaniu papierowym

Kościoły bez przetargu

02-08-2010

Parafie, związki wyznaniowe czy zakony, korzystając z pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, były zobligowane do stosowania prawa zamówień publicznych. Ostatnia nowelizacja uchyliła ten wymóg.

dostępny w wydaniu papierowym

Procedura publiczna, partner prywatny (cz. 3)

01-07-2010

Zasady stosowania ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie trybu wyboru oferty najkorzystniejszej i partnera prywatnego.

dostępny w wydaniu papierowym

Korekty finansowe

01-07-2010

Sankcje prawne za nieprawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla instytucji, które realizują projekty dofinansowywane ze środków unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Utrudnianie przetargu

01-07-2010

Z analizy spraw karnych wynika, że w polskiej armii doszło do wielu przestępstw, które miały na celu pozyskanie intratnego zamówienia, np. przyjmowanie korzyści majątkowych czy fałszowanie dokumentów.

dostępny w wydaniu papierowym

Każdy ponosi odpowiedzialność

01-06-2010

Odpowiedzialność w jednostkach sektora finansów publicznych kierownika zamawiającego oraz jego pracowników, którym zlecono przeprowadzenie określonych czynności w ramach udzielania zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Procedura publiczna, partner prywatny (cz. 2)

01-06-2010

Zasady stosowania ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie trybu wyboru oferty najkorzystniejszej i partnera prywatnego.

dostępny w wydaniu papierowym

Jak wybrać brokera

01-06-2010

Korzystanie z pomocy pośrednika ubezpieczeniowego to oszczędność czasu, pomoc przy likwidacji szkód czy zgłaszanych roszczeniach. Jak go jednak wybrać? Czy należy w tym celu stosować przepisy prawa zamówień publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  43  44  45  46  47  48  49  50  51  Następna  51

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne