Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Prawo i orzecznictwo

Korekty finansowe

01-07-2010

Sankcje prawne za nieprawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla instytucji, które realizują projekty dofinansowywane ze środków unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Utrudnianie przetargu

01-07-2010

Z analizy spraw karnych wynika, że w polskiej armii doszło do wielu przestępstw, które miały na celu pozyskanie intratnego zamówienia, np. przyjmowanie korzyści majątkowych czy fałszowanie dokumentów.

dostępny w wydaniu papierowym

Każdy ponosi odpowiedzialność

01-06-2010

Odpowiedzialność w jednostkach sektora finansów publicznych kierownika zamawiającego oraz jego pracowników, którym zlecono przeprowadzenie określonych czynności w ramach udzielania zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Procedura publiczna, partner prywatny (cz. 2)

01-06-2010

Zasady stosowania ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie trybu wyboru oferty najkorzystniejszej i partnera prywatnego.

dostępny w wydaniu papierowym

Jak wybrać brokera

01-06-2010

Korzystanie z pomocy pośrednika ubezpieczeniowego to oszczędność czasu, pomoc przy likwidacji szkód czy zgłaszanych roszczeniach. Jak go jednak wybrać? Czy należy w tym celu stosować przepisy prawa zamówień publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym

Procedura publiczna, partner prywatny (cz. 1)

03-05-2010

Zasady stosowania ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie trybu wyboru oferty najkorzystniejszej i partnera prywatnego.

dostępny w wydaniu papierowym

Opłata od skargi

03-05-2010

Znaczne zwiększenie wysokości opłaty sądowej do wnoszonej skargi w połączeniu z likwidacją protestu oznacza, że tak naprawdę wykonawcom pozostał jeden środek ochrony prawnej, tj. odwołanie do KIO.

dostępny w wydaniu papierowym

Sąd konkursowy

03-05-2010

W postępowaniach konkursowych bardzo istotną rolę odgrywa sąd konkursowy. Od prawidłowości jego postępowania zależy bowiem nie tylko pomyślny przebieg konkursu, ale i wybór prac konkursowych.

dostępny w wydaniu papierowym

Rynki światowe

01-04-2010

Dostęp podmiotów mających siedzibę na terenie państw członkowskich do zamówień publicznych w sektorze użyteczności publicznej udzielanych przez zamawiających spoza Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym

Koszty odwołania

01-04-2010

Choć wysokość wpisu nie została zmieniona w stosunku do sytuacji sprzed nowelizacji, to jednak nowe rozporządzenie nakazuje zupełnie inaczej niż dotychczas kwalifikować i rozliczać koszty odwołania.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  42  43  44  45  46  47  48  49  50  Następna  50

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne