Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Prawo i orzecznictwo

Braki w dokumentacji

01-07-2011

Dokumenty właściwe dla wykonawców zagranicznych a sankcje nałożone na beneficjenta w przypadku realizacji zamówień publicznych finansowanych ze środków unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zaświadczenie ZUS

01-07-2011

Nawet jeśli dany wykonawca nie jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, i tak powinien przedstawić na potwierdzenie tego faktu zaświadczenie ZUS. Nie wystarczy tylko jego oświadczenie.

dostępny w wydaniu papierowym

Siła wyższa

01-06-2011

Ze względu na specyfikę zamówień publicznych określenie w zawieranych umowach zakresu zdarzeń, które mogą być kwalifikowane jako siła wyższa, ma istotne znaczenie. Pojęcie to nie powinno być jednak zbyt rozszerzane.

dostępny w wydaniu papierowym

Wymaganie uprawnień budowlanych

01-06-2011

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej a uprawnienia budowlane w specjalności drogowej jako dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunku zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym

Dialog techniczny

01-06-2011

Dyrektywy unijne już od dawna przewidują możliwość prowadzenia dialogu technicznego między zamawiającym a wykonawcami. Założenia do projektu nowelizacji prawa zamówień publicznych uwzględniają tę kwestię.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo KIO

02-05-2011

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym

Specyfikacja pod ochroną

02-05-2011

Czy specyfikacja istotnych warunków zamówienia może stanowić przedmiot praw wyłącznych? Z wyroku Sądu Najwyższego wynika, że tak. Niemniej jednak w rzeczywistości nie jest to takie proste do rozstrzygnięcia.

dostępny w wydaniu papierowym

Nieuczciwa konkurencja

02-05-2011

Odpowiedzialność cywilna za stosowanie czynów nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych jako sposób obrony praw przedsiębiorcy, którego interes został zagrożony lub naruszony.

dostępny w wydaniu papierowym

Nieuczciwa konkurencja

01-04-2011

Odpowiedzialność karna za stosowanie czynów nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych na podstawie najczęściej występujących naruszeń przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

01-04-2011

Pouczenie o środkach ochrony prawnej stanowi obligatoryjny element specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednakże forma tego pouczenia nie została jednoznacznie określona w przepisach, co wywołuje wątpliwości.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  40  41  42  43  44  45  46  47  48  Następna  51

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne