Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Prawo i orzecznictwo

Orzecznictwo KIO

02-05-2011

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym

Specyfikacja pod ochroną

02-05-2011

Czy specyfikacja istotnych warunków zamówienia może stanowić przedmiot praw wyłącznych? Z wyroku Sądu Najwyższego wynika, że tak. Niemniej jednak w rzeczywistości nie jest to takie proste do rozstrzygnięcia.

dostępny w wydaniu papierowym

Nieuczciwa konkurencja

02-05-2011

Odpowiedzialność cywilna za stosowanie czynów nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych jako sposób obrony praw przedsiębiorcy, którego interes został zagrożony lub naruszony.

dostępny w wydaniu papierowym

Nieuczciwa konkurencja

01-04-2011

Odpowiedzialność karna za stosowanie czynów nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych na podstawie najczęściej występujących naruszeń przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

01-04-2011

Pouczenie o środkach ochrony prawnej stanowi obligatoryjny element specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednakże forma tego pouczenia nie została jednoznacznie określona w przepisach, co wywołuje wątpliwości.

dostępny w wydaniu papierowym

Nowe wykluczenie

01-04-2011

Sejm uchwalił ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, która wprowadza nową przesłankę wykluczenia wykonawcy z postępowania. Jest ona jednak zbyt rygorystyczna.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo KIO

01-03-2011

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym

Nieważność umowy o zamówienie publiczne

01-03-2011

Umowa obarczona wadami procedury zamówień publicznych nie jest nieważna z mocy prawa, ale podlega unieważnieniu na mocy oświadczenia uprawnionego podmiotu albo orzeczenia sądu.

dostępny w wydaniu papierowym

Korzystne partnerstwo

01-03-2011

Partnerstwo publiczno-prywatne to współpraca przedsiębiorców prywatnych z sektorem publicznym, a także sposób realizacji usług publicznych, który w wielu krajach przyczynił się do podniesienia jakości ich świadczenia.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo ETS (cz. 3)

01-03-2011

W ciągu ostatniego roku, a dokładnie w okresie od 15 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r., Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 14 wyroków dotyczących zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  39  40  41  42  43  44  45  46  47  Następna  50

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne