Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Prawo i orzecznictwo

Dostawy na giełdzie towarowej

01-08-2011

Możliwość udzielania zamówienia z wolnej ręki na dostawy dokonywane na giełdzie towarowej wynika ze sposobu funkcjonowania obrotu giełdowego, który w swoim założeniu zapewnia konkurencję.

dostępny w wydaniu papierowym

Kto nie musi stosować ustawy

01-08-2011

Wydaje się, że zazwyczaj wszyscy wiedzą, kto i kiedy powinien stosować pzp do udzielania zamówienia publicznego. Wśród zamawiających nie brakuje jednak wątpliwości w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym

Gdzie dwóch pracuje, tam inwestor płaci?

01-08-2011

Zamawiający odpowiada nie tylko za zapłatę wynagrodzenia wykonawcy, ale także za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. W skrajnych sytuacjach może dojść do tego, że inwestor zapłaci za te same roboty dwa razy.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo KIO

01-07-2011

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym

Likwidacja przedsiębiorcy

01-07-2011

Wykluczenie z postępowania wykonawcy, który ogłosił likwidację, nie powinno polegać wyłącznie na analizie danych zawartych w KRS, gdyż wpis otwarcia likwidacji ma charakter wyłącznie deklaratoryjny.

dostępny w wydaniu papierowym

Braki w dokumentacji

01-07-2011

Dokumenty właściwe dla wykonawców zagranicznych a sankcje nałożone na beneficjenta w przypadku realizacji zamówień publicznych finansowanych ze środków unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zaświadczenie ZUS

01-07-2011

Nawet jeśli dany wykonawca nie jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, i tak powinien przedstawić na potwierdzenie tego faktu zaświadczenie ZUS. Nie wystarczy tylko jego oświadczenie.

dostępny w wydaniu papierowym

Siła wyższa

01-06-2011

Ze względu na specyfikę zamówień publicznych określenie w zawieranych umowach zakresu zdarzeń, które mogą być kwalifikowane jako siła wyższa, ma istotne znaczenie. Pojęcie to nie powinno być jednak zbyt rozszerzane.

dostępny w wydaniu papierowym

Wymaganie uprawnień budowlanych

01-06-2011

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej a uprawnienia budowlane w specjalności drogowej jako dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunku zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym

Dialog techniczny

01-06-2011

Dyrektywy unijne już od dawna przewidują możliwość prowadzenia dialogu technicznego między zamawiającym a wykonawcami. Założenia do projektu nowelizacji prawa zamówień publicznych uwzględniają tę kwestię.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  38  39  40  41  42  43  44  45  46  Następna  50

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne