Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Prawo i orzecznictwo

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

01-04-2011

Pouczenie o środkach ochrony prawnej stanowi obligatoryjny element specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednakże forma tego pouczenia nie została jednoznacznie określona w przepisach, co wywołuje wątpliwości.

dostępny w wydaniu papierowym

Nowe wykluczenie

01-04-2011

Sejm uchwalił ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, która wprowadza nową przesłankę wykluczenia wykonawcy z postępowania. Jest ona jednak zbyt rygorystyczna.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo KIO

01-03-2011

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym

Nieważność umowy o zamówienie publiczne

01-03-2011

Umowa obarczona wadami procedury zamówień publicznych nie jest nieważna z mocy prawa, ale podlega unieważnieniu na mocy oświadczenia uprawnionego podmiotu albo orzeczenia sądu.

dostępny w wydaniu papierowym

Korzystne partnerstwo

01-03-2011

Partnerstwo publiczno-prywatne to współpraca przedsiębiorców prywatnych z sektorem publicznym, a także sposób realizacji usług publicznych, który w wielu krajach przyczynił się do podniesienia jakości ich świadczenia.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo ETS (cz. 3)

01-03-2011

W ciągu ostatniego roku, a dokładnie w okresie od 15 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r., Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 14 wyroków dotyczących zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo KIO

01-02-2011

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym

Kontynuacja prac – z wolnej ręki

01-02-2011

Argumentacja Krajowej Izby Odwoławczej, zawarta w uchwale w zakresie wyboru przez gminę Wrocław i spółkę Wrocław 2012 nowego wykonawcy budowy stadionu w trybie zamówienia z wolnej ręki.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo ETS (cz. 2)

01-02-2011

W ciągu ostatniego roku, a dokładnie w okresie od 15 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r., Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 14 wyroków dotyczących zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Założenia do nowelizacji (cz. 2)

03-01-2011

Przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych założenia do kolejnej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wynikają z obowiązku implementacji do prawa polskiego tzw. dyrektywy obronnej.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  38  39  40  41  42  43  44  45  46  Następna  49

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne