Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Prawo i orzecznictwo

Likwidacja przedsiębiorcy

01-07-2011

Wykluczenie z postępowania wykonawcy, który ogłosił likwidację, nie powinno polegać wyłącznie na analizie danych zawartych w KRS, gdyż wpis otwarcia likwidacji ma charakter wyłącznie deklaratoryjny.

dostępny w wydaniu papierowym

Braki w dokumentacji

01-07-2011

Dokumenty właściwe dla wykonawców zagranicznych a sankcje nałożone na beneficjenta w przypadku realizacji zamówień publicznych finansowanych ze środków unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zaświadczenie ZUS

01-07-2011

Nawet jeśli dany wykonawca nie jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, i tak powinien przedstawić na potwierdzenie tego faktu zaświadczenie ZUS. Nie wystarczy tylko jego oświadczenie.

dostępny w wydaniu papierowym

Siła wyższa

01-06-2011

Ze względu na specyfikę zamówień publicznych określenie w zawieranych umowach zakresu zdarzeń, które mogą być kwalifikowane jako siła wyższa, ma istotne znaczenie. Pojęcie to nie powinno być jednak zbyt rozszerzane.

dostępny w wydaniu papierowym

Wymaganie uprawnień budowlanych

01-06-2011

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej a uprawnienia budowlane w specjalności drogowej jako dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunku zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym

Dialog techniczny

01-06-2011

Dyrektywy unijne już od dawna przewidują możliwość prowadzenia dialogu technicznego między zamawiającym a wykonawcami. Założenia do projektu nowelizacji prawa zamówień publicznych uwzględniają tę kwestię.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo KIO

02-05-2011

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym

Specyfikacja pod ochroną

02-05-2011

Czy specyfikacja istotnych warunków zamówienia może stanowić przedmiot praw wyłącznych? Z wyroku Sądu Najwyższego wynika, że tak. Niemniej jednak w rzeczywistości nie jest to takie proste do rozstrzygnięcia.

dostępny w wydaniu papierowym

Nieuczciwa konkurencja

02-05-2011

Odpowiedzialność cywilna za stosowanie czynów nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych jako sposób obrony praw przedsiębiorcy, którego interes został zagrożony lub naruszony.

dostępny w wydaniu papierowym

Nieuczciwa konkurencja

01-04-2011

Odpowiedzialność karna za stosowanie czynów nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych na podstawie najczęściej występujących naruszeń przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  37  38  39  40  41  42  43  44  45  Następna  49

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne