Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Prawo i orzecznictwo

Zmiany w odpowiedzialności

01-12-2011

Dotychczasowe przepisy nie przewidywały możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej osób niebędących pracownikami zamawiającego. Nowa ustawa wprowadza daleko idące zmiany nie tylko w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym

Kontrola w spółkach komunalnych

01-12-2011

Obowiązujące przepisy w istotny sposób ograniczają możliwości instytucjonalnej kontroli funkcjonowania spółki komunalnej. Co w tym zakresie może zrobić jednostka samorządu terytorialnego?

dostępny w wydaniu papierowym

Zmowa przetargowa - prawda czy mit

01-11-2011

Dokonywane na podstawie art. 46 ust. 4a pzp lawinowe zatrzymywanie wadiów było i nadal będzie przedmiotem licznych publikacji. Na tym tle powstaje pytanie, czy aby kolejny raz ustawodawca nie wylał dziecka z kąpielą.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia na świadczenia zdrowotne

01-11-2011

Zawieranie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych między podmiotami leczniczymi zostało wyjęte spod reżimu prawa zamówień publicznych. Stawia to przed podmiotami z sektora ochrony zdrowia nowe wyzwania.

dostępny w wydaniu papierowym

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru

01-11-2011

Złe rozróżnienie dostaw na terenie Unii Europejskiej może doprowadzić do zawarcia umowy z wykonawcą, który niewłaściwie obliczył cenę, albo do wykluczenia wykonawcy, który wskazał cenę w ofercie w sposób poprawny.

dostępny w wydaniu papierowym

Wyłączenia przedmiotowe (cz. 2)

03-10-2011

Wartość zamówienia ustalona przed udzieleniem zamówienia, a nie wysokość zrealizowanych wydatków, decyduje o obowiązku stosowania pzp. Dlatego tak istotne jest, by zamawiający działał z należytą starannością.

dostępny w wydaniu papierowym

Gdy likwidacja przynosi korzyści

03-10-2011

Kryzys jednego podmiotu bywa najlepszą okazją do inwestycji dla innego podmiotu. W takich przypadkach warto skorzystać z niestandardowego sposobu udzielenia zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Następstwo prawne

03-10-2011

Na gruncie pzp można oceniać jako dopuszczalne wyłącznie takie przekształcenie wykonawcy zamówienia publicznego, które stanowi następstwo sukcesji generalnej.

dostępny w wydaniu papierowym

Interes prawny

01-09-2011

Uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy stanowi przejaw ochrony interesu publicznego. Czasem jednak trudno rozróżnić, co przynosi prawdziwe korzyści społeczeństwu.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia publiczne dla uczciwych?

01-09-2011

Zgodnie z przepisami, w toku postępowania powinni być promowani przedsiębiorcy zdolni do wykonania zamówienia, a jednocześnie uczciwi i rzetelni. Bywa, że cele te pozostają tylko zapisami na papierze.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  37  38  39  40  41  42  43  44  45  Następna  50

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne