Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Prawo i orzecznictwo

Nowe postępowanie skargowe

03-12-2020

Choć pod względem proceduralnym co do zasady utrzymano sprawdzone już w praktyce rozwiązania, to jednak regulacje nowego pzp wprowadzają w zakresie postępowania skargowego kilka rewolucyjnych zmian.

dostępny w wydaniu papierowym

Polityka zakupowa państwa

03-12-2020

Nowe pzp wprowadza do systemu zamówień publicznych regulacje odnoszące się do polityki zakupowej państwa. Regulacje te postrzegać należy jako wyzwanie, które musi zostać solidarnie podjęte przez wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Przystąpienie do postępowania odwoławczego

03-12-2020

Mnogość uczestników postępowania odwoławczego i mnogość stawianych w nim zarzutów powoduje niekiedy, że interesy stron i uczestników postępowania się przecinają, częściowo pokrywając się, a częściowo wykluczając się wzajemnie.

dostępny w wydaniu papierowym

Dokument potwierdzający ubezpieczenie OC

03-12-2020

Omawiamy pułapki, na jakie może się natknąć zamawiający przy ocenie dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności ekonomicznej i finansowej.

dostępny w wydaniu papierowym

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

03-12-2020

Pierwszy raz w historii jednolitego systemu zamówień publicznych ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do ustawy Prawo zamówień publicznych przepisów określających zasady pozasądowego rozwiązywania sporów.

dostępny w wydaniu papierowym

Monitorowanie i raportowanie

29-10-2020

Etap monitorowania i raportowania to narzędzie, którego celem jest kontrola prawidłowości, terminowości i efektywności realizacji bieżącego projektu. Służy on także określeniu ryzyk związanych z przyszłymi postępowaniami o udzielenie zamówienia i realizacją roboty budowlanej.

dostępny w wydaniu papierowym

Umowne prawo odstąpienia od umowy

29-10-2020

Na gruncie przepisów kodeksu cywilnego należy uznać, że możliwe jest zawarcie w umowach o zamówienia publiczne na roboty budowlane klauzul umownych dotyczących odstąpienia od umowy.

dostępny w wydaniu papierowym

Błędne oszacowanie

29-10-2020

Szacowanie wartości zamówienia ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ decyduje o doborze odpowiednich procedur i stosowaniu właściwych regulacji.

dostępny w wydaniu papierowym

Samooczyszczenie w nowym pzp

29-10-2020

Zawarte w nowej ustawie regulacje dotyczące instytucji samooczyszczenia różnią się od obecnie obowiązujących. Przyswojenie nowych zasad w tej materii może w przyszłości nastręczać wiele trudności zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmowa przetargowa

29-10-2020

Tematyka zmowy przetargowej, jako materia skomplikowana, wymaga syntetycznego i praktycznego ujęcia w odniesieniu do decyzji podejmowanych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  51

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne