Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Prawo i orzecznictwo

Ustawa o jawności życia publicznego

05-03-2018

Omawiamy założenia projektu ustawy o jawności życia publicznego z dnia 8 stycznia 2018 r. i ich wpływ na sferę zamówień publicznych oraz na obowiązki uczestników rynku zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym

Gwarancja zapłaty

29-01-2018

Czy narzędzie przewidziane w kodeksie cywilnym, którego celem jest zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy, ma zastosowanie w zamówieniach publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym

Niewykonanie wyroku KIO

29-01-2018

Postępowania odwoławcze w polskim systemie zamówień publicznych prowadzone są przed instytucją niebędącą organem sądowym. Czy niewykonanie wyroku wydanego przez tę instytucję wiąże się z jakimiś konsekwencjami?

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiany podmiotowe (cz. 2)

29-01-2018

Omawiamy zmiany w umowach związane z restrukturyzacją i upadłością, a także nabyciem przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym oraz „przejęciem” zobowiązań względem podwykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym

Odwołanie na wybór oferty najkorzystniejszej (cz. 2)

15-01-2018

Zdaniem Sądu Najwyższego zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów UE mogą obejmować także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego, lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu.

dostępny w wydaniu papierowym

Ochrona sygnalistów

15-01-2018

Omawiamy wyniki studium przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej, w ramach którego oszacowano korzyści ekonomiczne płynące z ochrony sygnalistów w zamówieniach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Usprawnienie zamówień w Europie

15-01-2018

Zadaniem nowej inicjatywy KE jest zwiększenie skuteczności udzielania zamówień publicznych z wykorzystaniem technologii cyfrowych mających na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur przetargowych oraz podkreślenie aspektu zrównoważonych zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiany podmiotowe (cz. 1)

15-01-2018

Omawiamy możliwość dokonania zmiany umowy o zamówienie publiczne związanej ze zmianami strukturalnymi występującymi po stronie wykonawcy, polegającymi na połączeniu, podziale bądź przekształceniu.

dostępny w wydaniu papierowym

Skuteczne zamówienia dla Europy

30-11-2017

Omawiamy inicjatywę Komisji Europejskiej, mającą na celu ułatwienie udzielania zamówień publicznych w sposób bardziej skuteczny i zrównoważony, przy pełnym wykorzystaniu technologii cyfrowych dla uproszczenia i przyspieszenia procedur.

dostępny w wydaniu papierowym

Odwołanie na wybór oferty najkorzystniejszej

30-11-2017

Uprawnienie wykonawców do kontroli – w drodze środków ochrony prawnej – czynności podejmowanych przez podmioty zamawiające powinno być jednoznaczne i nie powinno nastręczać trudności interpretacyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Następna  48

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne