Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Prawo i orzecznictwo

Nowelizacja ustawy o PPP

05-11-2018

Partnerstwo publiczno-prywatne nie cieszyło się dotąd zbyt dużą popularnością. Czy zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją przepisów o PPP zachęcą inwestorów do szerszego korzystania z tej procedury?

dostępny w wydaniu papierowym

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

05-11-2018

Omawiamy funkcjonowanie uregulowanej w prawie cywilnym instytucji gwarancji zapłaty za roboty budowlane, która obowiązuje również na gruncie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Sankcje za zmowy przetargowe

05-11-2018

W jaki sposób Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozprawia się z nieuczciwymi przedsiębiorcami?

dostępny w wydaniu papierowym

Kompetencje kontrolne Prezesa UZP

05-11-2018

Analizujemy przepisy zawarte w rozdziale 3 działu V pzp, który jest poświęcony kontroli udzielania zamówień publicznych prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

11-10-2018

Zdarza się, że wykonawcy powołują się na związane z dofinansowaniem z PFRON profity, nie wykazując przy tym niezbędnych kosztów ponoszonych w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Nieznany zakres, niewystarczające środki

11-10-2018

Omawiamy prowadzenie postępowań w sytuacjach, w których zakresu zamówienia nie można z góry określić lub w których zamawiający posiada środki finansowe w ilości niewystarczającej na wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Termin związania ofertą a odwołanie

11-10-2018

Czy w sytuacji, gdy termin związania ofertą upłynął, wykonawca może wykazać interes we wniesieniu odwołania?

dostępny w wydaniu papierowym

Składanie dokumentów elektronicznych

11-10-2018

Omawiamy praktyczne aspekty składania przez wykonawców dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym

Instytucja przystąpienia

11-10-2018

Do postępowania odwoławczego może przystąpić wykonawca, który wykaże posiadanie interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

dostępny w wydaniu papierowym

Legalność, celowość, rzetelność

11-10-2018

W kolejnym już artykule dotyczącym instytucji uprawnionych do kontrolowania zamawiającego omawiamy kontrolę realizacji zasady gospodarności podczas udzielania zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Następna  50

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne