Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Orzecznictwo KIO

Data publikacji: 01-06-2009

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej


Wykonawca zobowiązany był zaoferować oprogramowanie zarządzające poszczególnymi sieciami lokalnymi, a więc oczywiste jest, że nie może chodzić o jedno urządzenie w każdej z lokalizacji.

Sygn. akt: KIO/UZP 491/09

Postanowienie z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

Krajowa Izba Odwoławcza oddala odwołanie


W postępowaniu na dostawę elementów aktywnych sieci i stacji zarządzania siecią, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, został wniesiony protest, a następnie odwołanie przez konsorcjum X wobec treści wezwania go do udzielenia wyjaśnień. Wykonawca ten zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1, art. 87 ust. 1w zw. z art. 29 ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy Pzp przez żądanie wyjaśnień, które stanowi zmianę treści siwz.

 

Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności wezwania go do udzielenia wyjaśnień w zakresie pkt 1 pisma z dnia 25 marca 2009 r. oraz dokonanie badania i oceny ofert na podstawie postanowień specyfikacji i wyjaśnień treści specyfikacji.

 

Zamawiający rozstrzygnął protest przez jego oddalenie w całości. Jego zdaniem treść pytania z dnia 25 marca 2009 r. wynika bezpośrednio z wymagań określonych w specyfikacji. Zamawiający zwrócił uwagę, iż wymaganie dotyczące liczby pakietów oprogramowania zarządzającego poszczególnymi sieciami lokalnymi zawarte zostało w kilku miejscach specyfikacji: we wzorze umowy, w liście dystrybucyjnej, w formularzu cenowym, w formularzu ofertowym. Ponadto zamawiający podkreślił, iż w załączniku nr 1 do specyfikacji zdefiniował wymagania techniczne i funkcjonalne odrębnie dla każdego rodzaju asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, odnosząc się do pojedynczej sztuki tego asortymentu.

 

Zamawiający zwrócił też uwagę na odpowiedź na pytanie nr 5 z dnia 13 lutego 2009 r., gdzie wskazał on, iż „wymaganiem zamawiającego jest, aby w każdej ze 104 lokalizacji została zainstalowana jedna stacja robocza pozwalająca na zarządzanie znajdującą się w danej lokalizacji siecią LAN. Z punktu widzenia zamawiającego architektura zaoferowanego oprogramowania do zarządzania siecią może być dowolna”. Powyższe zostało potwierdzone w odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 13 lutego 2009 r.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne