Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Orzecznictwo KIO

Data publikacji: 02-07-2009
Tagi:    oświadczenie   dostawa   siwz

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej


Baterie ogólnodostępne to baterie możliwe do zakupienia w sposób łatwy, bez utrudnień. Odwołujący nie wykazał, że baterie ½ AA, zasilające pompę insulinową, są powszechnie dostępne.

Sygn. akt: KIO/UZP 598/09

Wyrok z dnia 22 maja 2009 r.

 

Krajowa Izba Odwoławcza oddala odwołanie.


Zamawiający (szpital publiczny) prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie na dostawę osobistych pomp insulinowych dla dzieci w dwóch pakietach. W postępowaniu odrzucił ofertę firmy X na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z powodu niespełnienia wymogu, aby bateria zasilająca pompę insulinową była ogólnodostępna. Wykonawca ten wniósł protest, zarzucając zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp przez nierówne traktowanie wykonawców oraz stosowanie nieuczciwej konkurencji, a także art. 29 ust. 2 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W uzasadnieniu wskazał, że oferowana przez niego bateria ½ AA jest ogólnodostępna. Z punktu widzenia użyteczności i przydatności pomp insulinowych kwestia zasilania jest sprawą drugorzędną i poboczną, a działanie zamawiającego ogranicza udział w postępowaniu wykonawców mogących złożyć najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający oddalił protest, wskazując, że zamawiana pompa służy do wlewu insuliny ‒ hormonu, który ratuje zdrowie i życie dzieci, zaś nawet krótka przerwa w jej dostarczaniu prowadzi do dramatycznego pogorszenia stanu zdrowia, kwasicy i śpiączki. Rodzice dzieci z cukrzycą, leczonych przy pomocy pomp insulinowych, muszą mieć możliwość zakupu baterii (niezbędnej do działania pompy) bez trudności w punktach sprzedaży, bez względu na miejsce zamieszkania, a bateria dodawana gratis nie rozwiązuje problemu kolejnego zakupu. Firma X wniosła więc odwołanie.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne