Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prawo i orzecznictwo

Proporcjonalność w nowym pzp

31-12-2020

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych słowo „proporcjonalny” pojawia się 14 razy. W niniejszym artykule omawiamy te regulacje, które mają najistotniejsze znaczenie w kontekście prawidłowości działań zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym

Korekty finansowe jako kary umowne

31-12-2020

Podstawa prawna do wyciągnięcia względem beneficjenta konsekwencji finansowych, w tym z tytułu nieprawidłowości związanych z udzielaniem zamówień publicznych, została szczegółowo uregulowana zarówno w przepisach Unii Europejskiej, jak i w krajowych przepisach rangi ustawowej.

dostępny w wydaniu papierowym

Staranne działanie wykonawcy

31-12-2020

Określone standardy w podejmowanych czynnościach podczas ubiegania się o zamówienie publiczne obowiązują nie tylko zamawiającego, ale i wykonawcę.

dostępny w wydaniu papierowym

Upływ terminu związania ofertą

31-12-2020

Uwzględniając wątpliwości interpretacyjne pojawiające się na gruncie pzp z 2004 r. oraz różne stanowiska prezentowane w orzecznictwie i literaturze, ustawodawca w nowym pzp doprecyzował regulacje odnoszące się do terminu związania ofertą.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo TSUE w 2020 r. (cz. 1)

31-12-2020

W minionym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 12 orzeczeń dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Nowe postępowanie skargowe

03-12-2020

Choć pod względem proceduralnym co do zasady utrzymano sprawdzone już w praktyce rozwiązania, to jednak regulacje nowego pzp wprowadzają w zakresie postępowania skargowego kilka rewolucyjnych zmian.

dostępny w wydaniu papierowym

Polityka zakupowa państwa

03-12-2020

Nowe pzp wprowadza do systemu zamówień publicznych regulacje odnoszące się do polityki zakupowej państwa. Regulacje te postrzegać należy jako wyzwanie, które musi zostać solidarnie podjęte przez wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Przystąpienie do postępowania odwoławczego

03-12-2020

Mnogość uczestników postępowania odwoławczego i mnogość stawianych w nim zarzutów powoduje niekiedy, że interesy stron i uczestników postępowania się przecinają, częściowo pokrywając się, a częściowo wykluczając się wzajemnie.

dostępny w wydaniu papierowym

Dokument potwierdzający ubezpieczenie OC

03-12-2020

Omawiamy pułapki, na jakie może się natknąć zamawiający przy ocenie dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności ekonomicznej i finansowej.

dostępny w wydaniu papierowym

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

03-12-2020

Pierwszy raz w historii jednolitego systemu zamówień publicznych ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do ustawy Prawo zamówień publicznych przepisów określających zasady pozasądowego rozwiązywania sporów.

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  51

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne