Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Prawo i orzecznictwo

Kontrola zamówień publicznych

10-03-2021

Analizujemy metodologiczne ramy przeprowadzania kontroli udzielenia zamówień publicznych przez organy wskazane w art. 596 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia in-house

10-03-2021

Odpłatne umowy zawierane między instytucjami zamawiającymi a jednostkami organizacyjnymi, nad którymi te instytucje sprawują kontrolę właścicielską, czyli zamówienia in-house, są zamówieniami niekonkurencyjnymi, udzielanymi w uproszczonym trybie z wolnej ręki.

dostępny w wydaniu papierowym

Wstępne konsultacje rynkowe

10-03-2021

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Przepisy prawa cywilnego w zamówieniach

10-03-2021

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych nie wpłynęła co prawda na sam charakter postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lecz wprowadziła szereg zmian związanych m.in. ze stosowaniem prawa cywilnego w procesie prowadzenia postępowań i udzielania zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym

Wyłączenie z art. 11 ust. 5 pkt 8 nowego pzp

10-03-2021

Prezentujemy wnioski NIK wynikające z kontroli stosowania wyłączenia przepisów pzp do zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego albo podległe mu jednostki organizacyjne.

dostępny w wydaniu papierowym

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

10-02-2021

Obowiązek przygotowania planów postępowań ma na celuusystematyzowanie działań podejmowanych przez zamawiającegow związku z zamówieniami publicznymi, a także zwiększenietransparentności i przejrzystości postępowań.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo TSUE w 2020 r. (cz. 2)

10-02-2021

W minionym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 12 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe państw członkowskich UE.

dostępny w wydaniu papierowym

Nieprawidłowości w tzw. zamówieniach bagatelnych

10-02-2021

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy jednostki sektora finansów publicznych dokonują zamówień i wydatków o wartości do 30 tys. euro w sposób zgodny z przepisami prawa. Wyniki tej kontroli mogą stanowić wnioski na przyszłość, zwłaszcza w obliczu konieczności stosowania nowych przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym

Niedopuszczalna zmiana treści oferty

10-02-2021

Oferta stanowi oświadczenie wykonawcy składane zamawiającemu – oświadczenie woli zawarcia umowy, określające istotne postanowienia tej umowy. W toku badania i oceny ofert nie można więc zmieniać ich treści w sposób dowolny.

dostępny w wydaniu papierowym

Rażąco niska cena

10-02-2021

Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie lub budzą wątpliwości zamawiającego, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  52

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne