Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zmiany w ufp

29 Maj 2019 
Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu...

Raport o stanie polskiego...

29 Maj 2019 
Na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udostępniono raport dotyczący rynku PPP za...

Ustawa zapewniająca...

29 Maj 2019 
4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw...

Opis przedmiotu zamówienia

Dywany kwiatowe

02-04-2013

Podstawą do sporządzenia przedmiotu zamówienia na wykonanie kobierców kwietnych jest dokumentacja projektowa, z którą oferent musi się zapoznać. Wskazane jest także, aby odbył wizję terenową na obiekcie.

dostępny w wydaniu papierowym

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych

02-04-2013

W przypadku zadań obejmujących budowę infrastruktury przeznaczonej na odpoczynek zamawiający powinien dopilnować, aby dokumentacja była zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

dostępny w wydaniu papierowym

Druk dyplomów

01-03-2013

Przeprowadzając postępowania na świadczenie usług drukowania druków ścisłego zarachowania, takich jak dyplomy czy świadectwa, należy mieć na uwadze rozporządzenia, które precyzują wymagania dla tych dokumentów.

dostępny w wydaniu papierowym

Usługi edukacyjne

01-03-2013

Powszechny dostęp do internetu sprzyja zwiększaniu kompetencji do życia w społeczeństwie informacyjnym. Dlatego opisując przedmiot zamówienia na usługi edukacyjne, należy uwzględniać nowe technologie.

dostępny w wydaniu papierowym

Przetargi na odbiór śmieci

01-02-2013

Do połowy 2013 r. gminy mają czas na wyłonienie firm przewożących odpady w przetargach. Aby dobrze przygotować postępowanie w tym zakresie, trzeba znać nie tylko przepisy prawa zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Naprawa cząstkowa dróg

01-02-2013

Zima jeszcze trwa, ale o remontach dróg trzeba myśleć już dziś. W tym numerze wskazujemy, w jaki sposób zarządcy dróg powinni przygotować postępowanie, aby wybrać najlepszego wykonawcę do napraw jezdni.

dostępny w wydaniu papierowym

Roboty budowlane poniżej 14 000 euro

02-01-2013

Udzielając zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 pzp, zamawiający nie musi opisywać przedmiotu umowy zgodnie z pzp. Powinien wykorzystać przepisy prawa budowlanego odnoszące się do wykonywanej roboty.

dostępny w wydaniu papierowym

Zakup licencji

02-01-2013

Planując wdrożenie jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego w przedsiębiorstwie, zamawiający musi zapewnić wszelkie licencje uprawniające do korzystania z niego.

dostępny w wydaniu papierowym

Najem busów i autokarów

03-12-2012

Tworząc siwz na usługi transportowe, w pierwszej kolejności należy sięgnąć do ustawy o transporcie drogowym. To ona definiuje, jakie wymagania o charakterze podmiotowym można postawić potencjalnym wykonawcom.

dostępny w wydaniu papierowym

Rozbudowa monitoringu

03-12-2012

Monitoring wizyjny jest powszechnie używany przez służby miejskie. Jego skuteczność zależy w dużej mierze od dbałości o należyty stan techniczny urządzeń wchodzących w skład systemu oraz bieżącej modernizacji.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Następna  23

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne