Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zmiany w ufp

29 Maj 2019 
Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu...

Raport o stanie polskiego...

29 Maj 2019 
Na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udostępniono raport dotyczący rynku PPP za...

Ustawa zapewniająca...

29 Maj 2019 
4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw...

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy techniczne i naprawy samochodów

01-09-2014

Usługi związane z serwisem i pracami konserwacyjnymi pojazdów należy uznać za usługi powtarzające się okresowo. Nie jest bowiem możliwe jednorazowe spełnienie świadczenia bez uszczerbku dla celu realizacji zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Dostawa tuszów i tonerów

01-08-2014

Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na dostawę tuszów i tonerów może stanowić dla zamawiającego problem przez konieczność dobrania produktów odpowiednich do posiadanych przez zamawiającego drukarek.

dostępny w wydaniu papierowym

Wyroby medyczne jako przedmiot zamówienia

01-07-2014

W przypadku zamówień na dostawę wyrobów medycznych zamawiający powinien pamiętać m.in. o klasyfikacji wynikającej z ustawy o wyrobach medycznych oraz o konieczności oznakowania wyrobu znakiem CE i o możliwości żądania próbki.

dostępny w wydaniu papierowym

Zakup oleju opałowego

02-06-2014

Publiczne jednostki oświatowe, które nie są podłączone do sieci ciepłowniczej, muszą zadbać o własne źródło centralnego ogrzewania. To oznacza konieczność zakupienia instalacji grzewczej i sukcesywnego nabywania odpowiedniego paliwa.

dostępny w wydaniu papierowym

Winda dla osób niepełnosprawnych

02-06-2014

Do istniejącego już budynku można dobudować dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Jak przygotować zamówienie na budowę takiego dźwigu?

dostępny w wydaniu papierowym

Sprzęt gaśniczy i zabezpieczający

02-05-2014

Dla prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia na sprzęt pożarniczy niezbędna jest znajomość rozporządzeń, w których wskazano szczegółowe wymagania techniczno-użytkowe dla tego typu wyrobów.

dostępny w wydaniu papierowym

Dostawa flokulantów

02-05-2014

Prawidłowy dobór flokulantów pozwoli na ich efektywne wykorzystanie przez zamawiającego w procesie technologicznym, a to w konsekwencji umożliwi optymalizację kosztów.

dostępny w wydaniu papierowym

Kurs projektowania stron www

01-04-2014

W dobie narzędzi elektronicznych można zaobserwować wciąż zwiększające się zapotrzebowanie na programistów potrafiących zaprojektować ciekawą stronę internetową danej instytucji.

dostępny w wydaniu papierowym

Dostawa kombajnu ścianowego

01-04-2014

W umowie o dostarczenie kombajnu ścianowego powinny się znaleźć postanowienia dotyczące gwarancji i serwisu, ochrony ubezpieczeniowej oraz kar zabezpieczających interesy zamawiającego i wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym

Organizacja transportu zbiorowego

03-03-2014

Jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć wykonywanie usług transportu publicznego innym podmiotom na podstawie pzp lub też – w myśl ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – w ramach procedury niekonkurencyjnej.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  23

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne