Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zmiany w ufp

29 Maj 2019 
Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu...

Raport o stanie polskiego...

29 Maj 2019 
Na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udostępniono raport dotyczący rynku PPP za...

Ustawa zapewniająca...

29 Maj 2019 
4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw...

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych

06-05-2015

Właściwy dobór urządzeń klimatyzacyjnych zależy m.in. od typu i wielkości pomieszczenia, liczby przebywających w nim osób, a także od możliwości technicznych montażu urządzenia.

dostępny w wydaniu papierowym

Usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów

08-04-2015

Opisując przedmiot zamówienia na usługę niszczenia dokumentów, zamawiający powinien pamiętać m.in. o konieczności określenia powierzchni ścinka, zgodnie z zasadą, że im cenniejsze informacje, tym trudniejsze musi być ich odzyskanie.

dostępny w wydaniu papierowym

Polskie Normy w robotach budowlanych

04-03-2015

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pzp zamawiający opisuje przedmiot zamówienia z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy.

dostępny w wydaniu papierowym

Projekt wykonawczy

04-03-2015

Planując przeprowadzenie zamówienia na roboty budowlane, należy pamiętać o wytycznych wskazanych w rozporządzeniach określających szczegółowo zakres i formy projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej.

dostępny w wydaniu papierowym

Materiały dydaktyczne i wyposażenie

02-02-2015

W postępowaniach na dostawę materiałów i wyposażenia dla jednostek oświaty należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące właściwego opisu przedmiotu zamówienia oraz związane z szacowaniem wartości zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Zimowe utrzymanie dróg

14-01-2015

Ogłaszając przetarg na usługę utrzymania dróg w zimie, warto rozważyć rejonizację dróg i ich standaryzację. Zamawiający nie może też zapomnieć o zastosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert.

dostępny w wydaniu papierowym

Profilaktyczne badania lekarskie

14-01-2015

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi związane z badaniami pracowników, zamawiający musi uwzględnić zasady wskazane w kodeksie pracy i w rozporządzeniu w sprawie badań pracowników.

dostępny w wydaniu papierowym

Plan wykonania usługi ochrony

03-12-2014

Kształtując opis pożądanego poziomu realizacji usługi ochrony, wykonawca powinien potwierdzić, że spełnia wymagania określone przez zamawiającego, i poddać swoje rozwiązania pod ocenę m.in. w zakresie ich zgodności z siwz.

dostępny w wydaniu papierowym

Rozbiórka obiektu budowlanego

06-11-2014

Przygotowując zamówienie na roboty rozbiórkowe, zamawiający musi uwzględnić m.in. regulacje wynikające z prawa budowlanego i z wydanych do niego aktów wykonawczych. Rozbiórka jest bowiem robotą budowlaną.

dostępny w wydaniu papierowym

Dostawa tablic rejestracyjnych

01-10-2014

Zamawiając tablice rejestracyjne, należy pamiętać o przestrzeganiu zasad określonych nie tylko w pzp, lecz także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym i w rozporządzeniu w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  23

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne