Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zmiany w ufp

29 Maj 2019 
Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu...

Raport o stanie polskiego...

29 Maj 2019 
Na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udostępniono raport dotyczący rynku PPP za...

Ustawa zapewniająca...

29 Maj 2019 
4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw...

Opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

02-02-2016

Inwestycje mające na celu termomodernizację obiektu mogą być zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” lub przy rozdzieleniu prac budowlanych od zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej.

dostępny w wydaniu papierowym

Zastępstwo procesowe i doradztwo prawne

11-01-2016

Przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prawnicze, zamawiający może skorzystać z szeregu przepisów, które umożliwiają uproszczenie procedury.

dostępny w wydaniu papierowym

Dostawa i montaż barier energochłonnych

02-12-2015

Zamawiając bariery energochłonne, należy mieć na uwadze nie tylko regulacje pzp, lecz także przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

dostępny w wydaniu papierowym

Badania geotechniczne gruntu

05-11-2015

Czy przekazanie wykonawcom badań gruntu w ramach dokumentacji projektowej jest wymagane przepisami prawa, czy też należy to uznać za dobrą wolę zamawiającego?

dostępny w wydaniu papierowym

Projekt budowy połączenia drogowego

29-09-2015

Od właściwego zaplanowania i opracowania dokumentacji projektowej zależy sukces całej inwestycji budowlanej. Dobrze opracowana dokumentacja projektowa jest gwarancją zrealizowania inwestycji w pełni profesjonalnie.

dostępny w wydaniu papierowym

Outsourcing usług informatycznych

01-09-2015

Ponieważ usługi wsparcia i rozwoju oprogramowania narzędziowego wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania, realizację tego typu usług warto powierzyć profesjonalnym podmiotom zewnętrznym.

dostępny w wydaniu papierowym

Zintegrowany System Informatyczny

23-07-2015

Udzielanie zamówień na modernizację, rozbudowę czy modyfikację systemu informatycznego odbywa się z reguły w trybie zamówienia z wolnej ręki. Czy jest to prawidłowe i znajduje uzasadnienie w pzp?

dostępny w wydaniu papierowym

Plan gospodarki niskoemisyjnej

02-07-2015

Właściwie przygotowany PGN musi uwzględniać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także być spójny m.in. z dokumentacją konkursową opracowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamawianie usług projekcji filmowych

01-06-2015

W związku z rozwojem technologii filmowej nie tylko zmienia się sprzęt, na którym realizowane są kinowe projekcje, zmianom podlegają także wymagania stawiane osobom obsługującym nowe urządzenia projekcyjne.

dostępny w wydaniu papierowym

Audyt energetyczny

06-05-2015

Audytor efektywności energetycznej opracowuje analizę zużycia energii i stanu obiektu lub urządzeń oraz wykaz przedsięwzięć służących poprawie tej efektywności wraz z informacjami o ich opłacalności i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  23

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne