Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Decyzja długodojrzewająca

27 Luty 2017 
Plany i debaty w sprawie mostu Wschodniego i alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu wzbudzały...

Raport z ewaluacji dyrektyw...

27 Luty 2017 
Komisja Europejska opublikowała raport z ewaluacji dyrektyw odwoławczych.

Porozumienie w sprawie...

27 Luty 2017 
Uwzględniając oczekiwania uczestników rynku zamówień publicznych oraz kompetencje...

Opis przedmiotu zamówienia

Budowa punktu zbiórki odpadów

20-02-2017

Głównym dążeniem UE jest stworzenie społeczeństwa recyklingu, unikającego wytwarzania odpadów oraz wykorzystującego odpady jako zasoby. Istotnym elementem w osiągnięciu tego celu jest tworzenie tzw. PSZOK-ów.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamawianie artykułów biurowych

30-01-2017

Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych, zamawiający powinien rozważyć zastosowanie kryterium jakości, a także żądanie próbek.

dostępny w wydaniu papierowym

Dostawa paliwa

20-12-2016

Długoterminowa umowa na dostarczanie większych ilości oleju napędowego pozwala zamawiającemu na dokonanie korzystnego zakupu.

dostępny w wydaniu papierowym

Dostawa serwera

25-11-2016

Podstawową trudnością opisu przedmiotu zamówienia na dostawę serwera jest konieczność opisania parametrów zamawianego sprzętu i przygotowanie postępowania nie tylko zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami pzp, ale i z wiedzą informatyczną.

dostępny w wydaniu papierowym

Dostawa leków

05-10-2016

Omawiamy wprowadzone ostatnią nowelizacją zmiany w przepisach związanych z kryteriami oceny ofert oraz możliwość ich stosowania w zamówieniach na dostarczenie leków.

dostępny w wydaniu papierowym

Normy a standardy jakości

16-09-2016

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie oczekiwanej jakości może nastąpić m.in. dzięki odniesieniu się do norm lub europejskich ocen technicznych. Takiemu określeniu musi towarzyszyć jednak wyrażenie „lub równoważne”.

dostępny w wydaniu papierowym

Zlecenie wykonania usług kontroli

04-08-2016

Instytucja kontrolująca nie zawsze ma możliwość zrealizowania, przy wykorzystaniu tylko własnych zasobów kadrowych, kontroli postępowań o zamówienie publiczne przeprowadzanych przez inne instytucje.

dostępny w wydaniu papierowym

Ubezpieczenie spółki wodociągowej

12-07-2016

Kierowanie przedsiębiorstwem zawsze związane jest z pewnym ryzykiem uzależnionym od rodzaju prowadzonej działalności oraz zdarzeń losowych. Ubezpieczenie jednostki może uratować ją przed poważnymi kłopotami.

dostępny w wydaniu papierowym

Zakup żywności do szkół

02-06-2016

Zamawiający musi w sposób bezpieczny realizować bieżącą usługę żywieniową dla dzieci na podstawie prawnych i merytorycznych przesłanek, które będzie potrafił następnie obronić przed organami kontroli zewnętrznej.

dostępny w wydaniu papierowym

Modernizacja oświetlenia ulicznego

06-05-2016

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne może przynieść znaczne korzyści. Jednak aby efekty były jak najbardziej satysfakcjonujące, należy precyzyjnie opisać wymagania techniczne wobec zamawianego oświetlenia.

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  21
All rights reserved © 2013 Presscom / Miesięcznik "Przetargi Publiczne"