Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Protokół a zasada jawności

Data publikacji: 10-03-2021 Autor: Jerzy Wysocki

Jak realizowana jest zasada jawności postępowania przy istniejących ograniczeniach w dostępie do protokołu?

 

Obecnie, w dobie elektronizacji, zamawiający może w sposób dużo prostszy i sprawniejszy realizować zasadę jawności postępowania. Dzięki temu, że zamawiający praktycznie całe postępowanie mogą posiadać w zapisie elektronicznym, udostępnienie dokumentów może faktycznie nastąpić w sposób bezzwłoczny. Zamawiający musi przy tym pamiętać, że dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może zostać ograniczony tylko w przypadkach określonych w ustawie. Katalog takich przypadków wynika z art. 18 ust. 3–6 pzp. Przede wszystkim zamawiający nie może udostępniać zastrzeżonych przez wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a ponadto – jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym – zamawiający może nie ujawniać danych osobowych – w przypadku zamówienia udzielonego w trybie z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę (z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów), oraz wysokości wynagrodzenia – w zamówieniach w trybie z wolnej ręki, jeżeli usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.


Zachowanie w poufności treści oferty zawierającej tajemnicę przedsiębiorstwa nie powinno sprawić zamawiającemu dużego kłopotu, ponieważ informacje te często są przechowywane w osobnym pakiecie. Jednak jeśli protokół jest prowadzony w formie elektronicznej, to już zachowanie poufności w zakresie wspomnianych wyżej danych osobowych czy wysokości wynagrodzenia może być utrudnione. Zamawiający powinien tak prowadzić protokół z postępowania – niezależnie od formy (pisemna czy elektroniczna) – by zawsze mieć na względzie możliwość jego bezzwłocznego udostępnienia zainteresowanym osobom w zakresie dopuszczonym prawem.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne