Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Protokół a zasada jawności

Data publikacji: 10-03-2021 Autor: Grzegorz Mazurek

Jak realizowana jest zasada jawności postępowania przy istniejących ograniczeniach w dostępie do protokołu?

 

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający dokumentuje przebieg postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzając w jego toku protokół postępowania. Protokół ten – w myśl art. 64 ust. 1 nowego pzp – jest jawny i udostępnia się go na wniosek. Jak natomiast wskazano w § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół postępowania niezwłocznie.


Niestety, ani w ustawie, ani w aktach wykonawczych nie zdefiniowano pojęcia „niezwłocznie”. Brak tej definicji bywa natomiast w praktyce polem do nadużyć zamawiających. Zdarza się, że przez zbyt późne udostępnienie załączników do protokołu – np. dokumentów złożonych przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą – zamawiający utrudniają wykonawcom możliwość skorzystania ze środków ochrony prawnej. Utrudnienia tego typu uderzają zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie mają natychmiastowego dostępu do wyspecjalizowanej pomocy prawnej. W praktyce często bywa tak, że zamawiający udostępnia załączniki w piątek po południu, np. po godzinie 16.00, wiedząc, że termin odwołania upływa w poniedziałek. Co prawda brak udostępnienia załączników do protokołu postępowania przed upływem terminu na składanie środków ochrony prawnej należy do rzadkości, ale już uporczywe odsuwanie w czasie tego udostępnienia w taki sposób, aby maksymalnie skrócić wykonawcy termin na sporządzenie odwołania – występuje częściej. W związku z powyższym należy zauważyć, że bez jednoznacznej regulacji odnośnie do terminu udostępnienia załączników do protokołu zasada jawności może być realizowana niewłaściwie, zwłaszcza przez zamawiających próbujących utrudnić wykonawcom składanie odwołań.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne