Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Szczególne procedury

Data publikacji: 09-02-2021 Autor: Martyna Lubieniecka

Które działania zamawiającego opisane w regulaminie wewnętrznym wymagają zastosowania szczególnych procedur po wejściu w życie nowego pzp?

 

Przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych nakładają na zamawiających szereg nowych obowiązków, nieznanych zupełnie w poprzednim stanie prawnym. W mojej opinii właściwie wszystkie zmiany, które generują po stronie zamawiających nowe zobowiązania, powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych, ale regulacje te nie powinny być kazuistyczne, lecz stanowić raczej pewną ogólną instrukcję postępowania w określonej sytuacji. Konieczna jest z pewnością zmiana podejścia do całego procesu zakupowego i odzwierciedlenie tej zmiany właśnie między innymi w regulaminach oraz w obowiązkach nałożonych na pracowników zamawiającego. Trudno określić, które dokładnie instytucje w nowym pzp wymagają zastosowania szczególnych procedur. Należy raczej spojrzeć na zamówienia publiczne jako na proces zakupowy stanowiący pewną całość: od planowania zamówienia, przez przygotowanie postępowania, aż po podsumowanie jego realizacji – w taki sposób, by doprowadzić do efektywnego zarządzania tym procesem. Z pewnością w wewnętrznym regulaminie zamawiającego należy zwrócić uwagę na takie instytucje jak analiza potrzeb i wymagań, raport z realizacji zamówienia, opis przedmiotu zamówienia czy też plany postępowań. Kwestia uwzględnienia danej instytucji i uregulowania jej w zapisach regulaminu będzie zależała od rodzaju tego regulaminu. Nowe pzp określa dla zamawiającego konkretne normy prawne, natomiast sposób realizacji obowiązków ustanowionych w tych normach prawnych musi zostać określony i zapewniony przez zamawiającego, który w regulaminach wewnętrznych powinien opisać konkretne procedury, rozumiane jako szereg czynności następujących po sobie, powiązanych z odpowiedzialnością konkretnych osób czy jednostek w danej instytucji.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne