Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Szczególne procedury

Data publikacji: 09-02-2021 Autor: Jacek Jerka

Które działania zamawiającego opisane w regulaminie wewnętrznym wymagają zastosowania szczególnych procedur po wejściu w życie nowego pzp?

 

Proces zawierania umów, w tym udzielania zamówień publicznych, u każdego zamawiającego generuje określone ryzyka, zarówno na etapie prowadzenia postępowania, jak i na etapie wykonywania umowy. Jednym z narzędzi wpływających na ograniczenie tych ryzyk (w tym ryzyka prawnego), a zarazem instrumentem umożliwiającym usprawnienie procedur prowadzących do nabywania dostaw, usług i robót budowlanych – potrzebnych do wykonywania zadań przez zamawiających – jest określenie wewnętrznych regulacji, które staną się gwarancją efektywnego realizowania celów i zadań instytucji zamawiającej. Funkcję taką pełnią różnego rodzaju regulaminy wewnętrzne, w szczególności regulamin działania komisji przetargowej, regulamin udzielania zamówień publicznych bądź regulamin udzielania zamówień wyłączonych z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawodawca w nowym pzp nie sformułował szczegółowych wytycznych tworzenia wymienionych regulacji. Podstawowym celem, jaki powinien przyświecać zamawiającym podczas tworzenia tych uregulowań, jest zapewnienie zgodnego z obowiązującymi przepisami, sprawnego i efektywnego prowadzenia postępowań oraz zawierania umów. Wymaga to od kierownika zamawiającego znalezienia „złotego środka” między skrajnym sformalizowaniem procedur obowiązujących w danej instytucji zamawiającej (nieznajdującym uzasadnienia w obowiązujących przepisach i uniemożliwiającym realizację zadań powierzonych zamawiającemu) a drugą skrajnością, jaką jest brak jakiegokolwiek nadzoru nad procesami zawierania umów i wydatkowania środków finansowych. Warto przyjrzeć się wskazanym w artykule Ewy Wiktorowskiej zagadnieniom, jakie kierownik zamawiającego powinien uwzględnić, tworząc poszczególne regulaminy wewnętrzne.

 

 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne