Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Szczególne procedury

Data publikacji: 09-02-2021 Autor: Jacek Jerka

Które działania zamawiającego opisane w regulaminie wewnętrznym wymagają zastosowania szczególnych procedur po wejściu w życie nowego pzp?

 

Proces zawierania umów, w tym udzielania zamówień publicznych, u każdego zamawiającego generuje określone ryzyka, zarówno na etapie prowadzenia postępowania, jak i na etapie wykonywania umowy. Jednym z narzędzi wpływających na ograniczenie tych ryzyk (w tym ryzyka prawnego), a zarazem instrumentem umożliwiającym usprawnienie procedur prowadzących do nabywania dostaw, usług i robót budowlanych – potrzebnych do wykonywania zadań przez zamawiających – jest określenie wewnętrznych regulacji, które staną się gwarancją efektywnego realizowania celów i zadań instytucji zamawiającej. Funkcję taką pełnią różnego rodzaju regulaminy wewnętrzne, w szczególności regulamin działania komisji przetargowej, regulamin udzielania zamówień publicznych bądź regulamin udzielania zamówień wyłączonych z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawodawca w nowym pzp nie sformułował szczegółowych wytycznych tworzenia wymienionych regulacji. Podstawowym celem, jaki powinien przyświecać zamawiającym podczas tworzenia tych uregulowań, jest zapewnienie zgodnego z obowiązującymi przepisami, sprawnego i efektywnego prowadzenia postępowań oraz zawierania umów. Wymaga to od kierownika zamawiającego znalezienia „złotego środka” między skrajnym sformalizowaniem procedur obowiązujących w danej instytucji zamawiającej (nieznajdującym uzasadnienia w obowiązujących przepisach i uniemożliwiającym realizację zadań powierzonych zamawiającemu) a drugą skrajnością, jaką jest brak jakiegokolwiek nadzoru nad procesami zawierania umów i wydatkowania środków finansowych. Warto przyjrzeć się wskazanym w artykule Ewy Wiktorowskiej zagadnieniom, jakie kierownik zamawiającego powinien uwzględnić, tworząc poszczególne regulaminy wewnętrzne.

 

 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne