Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Główny przedmiot

Data publikacji: 03-12-2020 Autor: Grzegorz Mazurek

Czym jest – w świetle przepisów o zamówieniach mieszanych, jakie zaczną obowiązywać wraz z wejściem w życie nowego pzp – główny przedmiot zamówienia?

 

W mojej ocenie należy uwzględnić dotychczasowy dorobek orzecznictwa odnoszący się do przepisu art. 5c ust. 1 pzp z 2004 r. (którego odpowiednikiem jest art. 27 ust. 1 nowego pzp). W szczególności warto przywołać wyrok TSUE z 21 sierpnia 2008 r. (C-412/04), gdzie wskazano, że główny przedmiot zamówienia wyznaczają najważniejsze wynikające z tego zamówienia zobowiązania – takie, które w nim przeważają i którymi zamówienie to się cechuje: „Ustalenie to należy przeprowadzić w świetle zasadniczych zobowiązań, przeważających w tych zamówieniach, a jako takie cechujących to zamówienie, przeciwstawiając je zobowiązaniom, które mają jedynie dodatkowy lub uzupełniający charakter, a wymaga ich sam przedmiot zamówienia, przy czym wartość poszczególnych występujących w nim świadczeń jest w tym względzie jedynie jednym z szeregu kryteriów, które należy brać pod uwagę do celów tego ustalenia”.
 
Do zagadnienia określania głównego przedmiotu zamówienia odwoływała się także Krajowa Izba Odwoławcza, m.in. w wyroku z 31 grudnia 2019 r. (KIO 2544/19 ): „Izba nie znalazła przeciwwskazań do uznania, iż głównym przedmiotem zamówienia są dostawy, a wymagane roboty budowlane mają charakter akcesoryjny do dostaw, które są niezbędne do wykonania głównego przedmiotu zamówienia tj. instalacji urządzeń objętych zamówieniem”. W innym orzeczeniu (wyrok z 6 sierpnia 2020 r., KIO 1558/20) Izba wskazała na to, że wyróżniający to zamówienie główny przedmiot związany jest z wywozem odpadów, ich transport zaś należy uznać za element pomocniczy: „Celem jest odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy. Sam transport odpadów, w tym w szczególności transport odpadów z PSZOK, nie jest celem samym w sobie, a jedynie środkiem prowadzącym do realizacji głównego zadania, związanego z zebraniem, wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu całej Gminy”.
 
Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne