Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Główny przedmiot

Data publikacji: 03-12-2020 Autor: Grzegorz Mazurek

Czym jest – w świetle przepisów o zamówieniach mieszanych, jakie zaczną obowiązywać wraz z wejściem w życie nowego pzp – główny przedmiot zamówienia?

 

W mojej ocenie należy uwzględnić dotychczasowy dorobek orzecznictwa odnoszący się do przepisu art. 5c ust. 1 pzp z 2004 r. (którego odpowiednikiem jest art. 27 ust. 1 nowego pzp). W szczególności warto przywołać wyrok TSUE z 21 sierpnia 2008 r. (C-412/04), gdzie wskazano, że główny przedmiot zamówienia wyznaczają najważniejsze wynikające z tego zamówienia zobowiązania – takie, które w nim przeważają i którymi zamówienie to się cechuje: „Ustalenie to należy przeprowadzić w świetle zasadniczych zobowiązań, przeważających w tych zamówieniach, a jako takie cechujących to zamówienie, przeciwstawiając je zobowiązaniom, które mają jedynie dodatkowy lub uzupełniający charakter, a wymaga ich sam przedmiot zamówienia, przy czym wartość poszczególnych występujących w nim świadczeń jest w tym względzie jedynie jednym z szeregu kryteriów, które należy brać pod uwagę do celów tego ustalenia”.
 
Do zagadnienia określania głównego przedmiotu zamówienia odwoływała się także Krajowa Izba Odwoławcza, m.in. w wyroku z 31 grudnia 2019 r. (KIO 2544/19 ): „Izba nie znalazła przeciwwskazań do uznania, iż głównym przedmiotem zamówienia są dostawy, a wymagane roboty budowlane mają charakter akcesoryjny do dostaw, które są niezbędne do wykonania głównego przedmiotu zamówienia tj. instalacji urządzeń objętych zamówieniem”. W innym orzeczeniu (wyrok z 6 sierpnia 2020 r., KIO 1558/20) Izba wskazała na to, że wyróżniający to zamówienie główny przedmiot związany jest z wywozem odpadów, ich transport zaś należy uznać za element pomocniczy: „Celem jest odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy. Sam transport odpadów, w tym w szczególności transport odpadów z PSZOK, nie jest celem samym w sobie, a jedynie środkiem prowadzącym do realizacji głównego zadania, związanego z zebraniem, wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu całej Gminy”.
 
Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne